Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 16. dubna 2013 - Štrasburk
 Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) ***I
 Náhodné úlovky kytovců ***I
 Rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou***
 Žádost, aby byl Hans-Peter Martin zbaven poslanecke imunity
 Žádost, aby byl Jürgen Creutzmann zbaven poslanecké imunity
 Žádost, aby byl Ewald Stadler zbaven poslanecké imunity
 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni SpA, Itálie
 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2011/016 IT/Agile, Itálie
 Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2011/010 AT/Austria Tabak, Rakousko
 Dohoda o ekonomickém partnerství zemí EU/ACP: vyloučení některých zemí z preferenčního obchodu ***II
 Systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ***I
 Obezřetnostní dohled nad úvěrovými institucemi ***I
 Obezřetnostní požadavky na úvěrové instituce a investiční podniky ***I
 Služby pozemního odbavování na letištích Unie ***I
 Technická a kontrolní opatření ve Skagerraku ***I
 Rovné zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování
 Prosazování rozvoje prostřednictvím obchodu
 Obchod a investice jakožto hnací síla růstu rozvojových zemí
 Rovnost hlasů v případě hlasování o vystoupení v soudním řízení (výklad článku 159 odst. 3 jednacího řádu)
Texty (486 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí