Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Tirsdag den 16. april 2013 - Strasbourg
 Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) ***I
 Utilsigtede fangster af hvaler ***I
 Fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Mauritius ***
 Anmodning om ophævelse af Hans-Peter Martins parlamentariske immunitet
 Anmodning om ophævelse af Jürgen Creutzmanns parlamentariske immunitet
 Anmodning om ophævelse af Ewald Stadlers parlamentariske immunitet
 Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni SpA
 Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: EGF/2011/016 IT/Agile
 Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/010 AT/Austria Tabak
 EU/AVS-landenes økonomiske partnerskabsaftaler: udelukkelse af visse lande fra handelspræferencer ***II
 Ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner ***I
 Kreditinstitutter og tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber ***I
 Tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber ***I
 Groundhandling-ydelser i EU's lufthavne ***I
 Tekniske foranstaltninger og kontrolforanstaltninger i Skagerrak ***I
 Ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser
 Fremme af udviklingen via handel
 Vækst i udviklingslande via handel og investeringer
 Stemmelighed ved en afstemning vedrørende indtrædelse i retssager (fortolkning af forretningsordenens artikel 159, stk. 3)
Tekster (453 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik