Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Wtorek, 16 kwietnia 2013 r. - Strasburg
 Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) ***I
 Przypadkowe odłowy waleni ***I
 Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu ***
 Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Hansa-Petera Martina
 Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Jürgena Creutzmanna
 Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Ewalda Stadlera
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni SpA z Włoch
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/016 IT/Agile Włochy
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2011/010 AT/Austria Tabak z Austrii
 Umowy o partnerstwie gospodarczym zawarte między UE a krajami AKP: usunięcie niektórych państw z systemu preferencji handlowych ***II
 System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych ***I
 Instytucje kredytowe i nadzór ostrożnościowy ***I
 Wymogi ostrożnościowe dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych ***I
 Usługi obsługi naziemnej w portach lotniczych Unii ***I
 Środki techniczne i kontrolne w cieśninie Skagerrak ***I
 Równe traktowanie mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług
 Dalszy rozwój poprzez wymianę handlową
 Wymiana handlowa i inwestycje na rzecz krajów rozwijających się
 Równa liczba głosów w głosowaniu dotyczącym interwencji w postępowaniu sądowym (wykładnia art. 159 ust. 3 Regulaminu)
Teksty (495 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności