Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 16. apríla 2013 - Štrasburg
 Európska agentúra pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA) ***I
 Náhodné úlovky veľrybovitých cicavcov (veľrýb) ***I
 Rybolovné možnosti a finančný príspevok stanovený v Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou ***
 Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Hansa-Petra Martina
 Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Jürgena Creutzmanna
 Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Ewalda Stadlera
 Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni SpA
 Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2011/016 IT/Agile
 Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2011/010 AT/Austria Tabak
 Dohody o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a krajinami AKT: vylúčenie niektorých krajín z obchodných preferencií ***II
 Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov ***I
 Úverové inštitúcie a prudenciálny dohľad ***I
 Prudenciálne požiadavky na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti ***I
 Služby pozemnej obsluhy na letiskách Európskej únie ***I
 Technické a kontrolné opatrenia v Skagerraku ***I
 Rovnaké zaobchádzanie medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu
 Podpora rozvoja prostredníctvom obchodu
 Obchod a investície – hnacie sily rastu rozvojových krajín
 Rovnosť hlasov pri hlasovaní týkajúcom sa vystúpenia v súdnom konaní (výklad článku 159 ods. 3 rokovacieho poriadku)
Texty (472 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia