Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 18. aprill 2013 - Strasbourg
 EÜ-Ukraina viisade väljastamise lihtsustamise lepingu muutmine ***
 ELi-Moldova vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping ***
 Finants- ja majanduskriisi mõju inimõigustele
 Soovitus nõukogule ÜRO kaitsekohustuse põhimõtte kohta
 Euroopa rahvastikustatistika ***I
 Laevade ringlussevõtt ***I
 Üldine 2012. aasta seirearuanne Horvaatia kohta
 Türgi 2012. aasta eduaruanne
 Montenegro 2012. aasta eduaruanne
 Serbia 2012. aasta eduaruanne
 Kosovo integreerumine Euroopaga
 Makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse tulemustabeli täitmine
 Vietnam, eelkõige sõnavabadus
 Inimõiguste olukord Kasahstanis
Tekstid (441 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika