Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 18 april 2013 - Straatsburg
 Wijziging van de Overeenkomst tussen de EG en Oekraïne inzake de versoepeling van de afgifte van visa ***
 Overeenkomst tussen de EU en Moldavië inzake de versoepeling van de afgifte van visa ***
 Gevolgen van de financiële en economische crisis voor de mensenrechten
 Het VN-beginsel van "verantwoordelijkheid tot bescherming"
 Europese bevolkingsstatistieken ***I
 Scheepsrecycling ***I
 Uitgebreid monitoringverslag 2012 over Kroatië
 Voortgangsverslag 2012 over Turkije
 Voortgangsverslag 2012 over Montenegro
 Voortgangsverslag 2012 over Servië
 Het Europees integratieproces van Kosovo
 Voltooiing van het scorebord voor de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden
 Vietnam, in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting
 De situatie van de mensenrechten in Kazachstan
Teksten (485 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid