Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/2198(ACI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0302/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0302/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 09/10/2013 - 6.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0404

Elfogadott szövegek
PDF 202kWORD 43k
2013. október 9., Szerda - Strasbourg
Intézményközi megállapodás az Európai Parlament és az EKB között az egységes bankfelügyeleti mechanizmushoz kapcsolódó eljárásokkal kapcsolatos együttműködésről
P7_TA(2013)0404A7-0302/2013
Határozat
 Függelék

Az Európai Parlament 2013. október 9-i határozata az Európai Parlament és az Európai Központi Bank közötti, az egységes felügyeleti mechanizmus keretében az Európai Központi Bankra ruházott feladatok végrehajtásával kapcsolatos demokratikus elszámoltatás és felügyelet gyakorlásának szabályairól szóló intézményközi megállapodás megkötéséről (2013/2198(ACI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel elnöke 2013. szeptember 12-i levelére,

–  tekintettel az Európai Parlament és az Európai Központi Bank közötti, az egységes felügyeleti mechanizmus keretében az Európai Központi Bankra ruházott feladatok végrehajtásával kapcsolatos demokratikus elszámoltatás és felügyelet gyakorlásának szabályairól szóló intézményközi megállapodás tervezetére,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 127. cikke (6) bekezdésére, 284. cikke (3) bekezdése második albekezdésére, valamint 295. cikkére,

–  tekintettel az EKB-nak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló tanácsi rendelet elfogadása céljából 2013. szeptember 12-én elfogadott álláspontjára(1), valamint a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére, tovább az Alkotmányügyi Bizottságnak az e rendeletre irányuló javaslatról szóló véleményére(2),

–  tekintettel az Európai Parlament elnökének és az Európai Központi Bank elnökének 2013. szeptember 12-én, az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló tanácsi rendelet(3) elfogadásáról az Európai Parlamentben tartott szavazáskor tett nyilatkozatára,

–  tekintettel eljárási szabályzata 127. cikkének (1) bekezdésére és 46. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére (A7-0302/2013),

1.  egyetért a lenti megállapodás megkötésével, és e megállapodás tartalmát figyelembe véve úgy határoz, hogy azt mellékletként csatolja eljárási szabályzatához;

2.  utasítja elnökét, hogy az Európai Központi Bank elnökével együtt írja alá a megállapodást, és gondoskodjon annak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetéséről;

3.  utasítja elnökét, hogy ezt a határozatot a mellékletével együtt továbbítsa a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Központi Banknak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0372.
(2)A7-0392/2012 (előadó Marianne Thyssen, vélemény előadója Andrew Duff).
(3)Lásd a Parlamentnek az e rendeletre irányuló javaslatról szóló, 2013. szeptember 12-i jogalkotási állásfoglalásának (Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0372) mellékletét.


MELLÉKLET

Intézményközi megállapodás az Európai Parlament és az Európai Központi Bank között az egységes felügyeleti mechanizmus keretében az Európai Központi Bankra ruházott feladatok végrehajtásával kapcsolatos demokratikus elszámoltatás és felügyelet gyakorlásának szabályairól

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a Hivatalos Lapban közzétett intézményközi megállapodással (HL L 320., 2013. november 30., 1. o.))

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat