Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2198(ACI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0302/2013

Pateikti tekstai :

A7-0302/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 09/10/2013 - 6.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0404

Priimti tekstai
PDF 361kWORD 45k
Trečiadienis, 2013 m. spalio 9 d. - Strasbūras
Europos Parlamento ir Europos Centrinio Banko tarpinstitucinis susitarimas (TIS) dėl bendradarbiavimo dėl procedūrų įgyvendinant bendrą priežiūros mechanizmą
P7_TA(2013)0404A7-0302/2013
Sprendimas
 Priedas

2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Europos Parlamento ir Europos Centrinio Banko tarpinstitucinio susitarimo dėl demokratinės atskaitomybės vykdymo ir Europos Centriniam Bankui pavestų uždavinių vykdymo priežiūros praktinių sąlygų įgyvendinant bendrą priežiūros mechanizmą sudarymo (2013/2198(ACI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Pirmininko 2013 m. rugsėjo 12 d. laišką,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Europos Centrinio Banko tarpinstitucinio susitarimo dėl demokratinės atskaitomybės vykdymo ir Europos Centriniam Bankui pavestų uždavinių vykdymo priežiūros praktinių sąlygų įgyvendinant bendrą priežiūros mechanizmą, projektą,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį,

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 6 dalį, 284 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą ir 295 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į savo poziciją, priimtą 2013 m. rugsėjo 12 d., siekiant priimti Tarybos reglamentą, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika(1) ir į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą bei Konstitucinių reikalų komiteto nuomonę dėl šio pasiūlymo dėl reglamento(2),

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento Pirmininko ir Europos Centrinio Banko pirmininko 2013 m. rugsėjo 12 d. pareiškimą, kai Europos Parlamente buvo balsuojama dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika(3),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 127 straipsnio 1 dalį ir 46 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą (A7‑0302/2013),

1.  pritaria žemiau pateikto susitarimo sudarymui ir, atsižvelgdamas į susitarimo turinį, nutaria jį pridėti prie Darbo tvarkos taisyklių;

2.  paveda Pirmininkui pasirašyti susitarimą su Europos Centrinio Banko pirmininku ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir jo priedą Tarybai, Komisijai, Europos Centriniam Bankui ir nacionaliniams parlamentams susipažinti.

(1)Priimti tekstai, P7_TA(2013)0372.
(2)A7-0392/2012 (pranešėja Marianne Thyssen ir nuomonės referentas Andrew Duff).
(3)Žr. 2013 m. rugsėjo 12 d. Parlamento teisėkūros rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl tokio reglamento priedą (Priimti tekstai, P7_TA(2013)0372).


PRIEDAS

Europos Parlamento ir Europos Centrinio Banko tarpinstitucinis susitarimas dėl demokratinės atskaitomybės vykdymo ir Europos Centriniam Bankui pavestų uždavinių vykdymo priežiūros praktinių sąlygų įgyvendinant bendrą priežiūros mechanizmą

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka tarpinstitucinį susitarimą, kuris buvo paskelbtas 2013 m. lapkričio 30 d. Oficialiojo leidinio L serijoje 320, p. 1.)

Teisinė informacija - Privatumo politika