Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/2198(ACI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0302/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0302/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 09/10/2013 - 6.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0404

Pieņemtie teksti
PDF 365kWORD 43k
Trešdiena, 2013. gada 9. oktobris - Strasbūra
Iestāžu nolīguma noslēgšana starp Eiropas Parlamentu un ECB par sadarbību procedūrās, kuras saistītas ar vienoto uzraudzības mehānismu
P7_TA(2013)0404A7-0302/2013
Lēmums
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2013. gada 9. oktobra lēmums par iestāžu nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Parlamentu un Eiropas Centrālo banku par praktisko kārtību, kā īsteno demokrātisko pārskatatbildību un pārrauga uzdevumus, kas Eiropas Centrālajai bankai uzticēti saistībā ar vienoto uzraudzības mehānismu (2013/2198(ACI))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā priekšsēdētāja 2013. gada 12. septembra vēstuli,

–  ņemot vērā iestāžu nolīguma projektu starp Eiropas Parlamentu un Eiropas Centrālo banku par praktisko kārtību, kā īsteno demokrātisko pārskatatbildību un pārrauga uzdevumus, kas Eiropas Centrālajai bankai uzticēti saistībā ar vienoto uzraudzības mehānismu,

–  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību,

–  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību, jo īpaši tā 127. panta 6. punktu, 284. panta 3. punkta otro daļu un 295. pantu,

–  ņemot vērā Parlamenta 2013. gada 12. septembra nostāju saistībā ar Padomes regulu, ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku(1) un Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu, kā arī Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumu par šādas regulas priekšlikumu(2),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja un Eiropas Centrālās bankas prezidenta 2013. gada 12. septembra paziņojumu laikā, kad Eiropas Parlaments balsoja par Padomes regulas, ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku, pieņemšanu(3),

–  ņemot vērā Reglamenta 127. panta 1. punktu un 46. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Konstitucionālo jautājumu komitejas ziņojumu (A7-0302/2013),

1.  apstiprina pielikumā pievienotā nolīguma noslēgšanu un, ņemot vērā nolīguma saturu, nolemj to iekļaut Reglamenta pielikumā;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo nolīgumu parakstīt kopā ar Eiropas Centrālās bankas priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

3.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu kopā ar tā pielikumu nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Centrālajai bankai un dalībvalstu parlamentiem.

(1)Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0372.
(2)A7-0392/2012 (referente Marianne Thyssen un atzinuma sagatavotājs Andrew Duff).
(3)Sk.pielikumu Eiropas Parlamenta 2013. gada 12. septembra normatīvajai rezolūcijai par minētās regulas priekšlikumu (Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0372).


PIELIKUMS

Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu un Eiropas Centrālo banku par praktisko kārtību, kā īsteno demokrātisko pārskatatbildību un pārrauga uzdevumus, kas Eiropas Centrālajai bankai uzticēti saistībā ar vienoto uzraudzības mehānismu

(Šā pielikuma teksts šeit nav iekļauts, jo tas atbilst Iestāžu nolīgumam kā tas, kas tika publicēts OV L 320, 30.11.2013., 1. lpp.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika