Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2198(ACI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0302/2013

Teksty złożone :

A7-0302/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 09/10/2013 - 6.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0404

Teksty przyjęte
PDF 281kWORD 44k
Środa, 9 października 2013 r. - Strasburg
Porozumienie międzyinstyytucjonalne między Parlamentem Europejskim a EBC w sprawie współpracy w zakresie procedur związanych z jednolitym mechnizmem nadzorczym
P7_TA(2013)0404A7-0302/2013
Decyzja
 Załącznik

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 października 2013 r. w sprawie zawarcia Porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie praktycznych zasad egzekwowania demokratycznej odpowiedzialności i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych EBC w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego (2013/2198(ACI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając pismo swojego przewodniczącego z dnia 12 września 2013 r.,

–  uwzględniając projekt Porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie praktycznych zasad egzekwowania demokratycznej odpowiedzialności i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych EBC w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego,

–  uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej,

–  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwłaszcza art. 127 ust. 6, art. 284 ust. 3 akapit drugi oraz art. 295,

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w dniu 12 września 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Rady powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi(1), a także sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji Spraw Konstytucyjnych w sprawie wniosku dotyczącego tego rozporządzenia(2),

–  uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i prezesa Europejskiego Banku Centralnego wydane w dniu 12 września 2013 r., kiedy to Parlament Europejski zagłosował za przyjęciem rozporządzenia Rady powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi(3),

–  uwzględniając art. 127 ust. 1 oraz art. 46 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0302/2013),

1.  zatwierdza zawarcie poniższego porozumienia i, zważywszy na treść porozumienia, decyduje o załączeniu go do Regulaminu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania porozumienia z prezesem Europejskiego Banku Centralnego i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji, wraz z załącznikiem, Radzie, Komisji, Europejskiemu Bankowi Centralnemu i parlamentom narodowym.

(1) Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0372.
(2)A7-0392/2012 (sprawozdawczyni Marianne Thyssen, sprawozdawca komisji opiniodawczej Andrew Duff).
(3)Zob.załącznik do rezolucji ustawodawczej Parlamentu z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego tego rozporządzenia (teksty przyjęte, P7_TA(2013)0372).


ZAŁĄCZNIK

Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie praktycznych zasad egzekwowania demokratycznej odpowiedzialności i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych EBC w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego

(Tekst tego załącznika nie został powtórzony w tym miejscu, ponieważ odpowiada on końcowej wersji porozumienia międzyinstytucjonalnego opublikowanego w Dz. U. L 320 z 30.11.2013, s. 1.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności