Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2198(ACI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0302/2013

Texte depuse :

A7-0302/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 09/10/2013 - 6.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0404

Texte adoptate
PDF 279kWORD 45k
Miercuri, 9 octombrie 2013 - Strasbourg
Acordul interinstituţional dintre Parlamentul European şi BCE privind cooperarea în materie de proceduri legate de mecanismul unic de supraveghere
P7_TA(2013)0404A7-0302/2013
Decizie
 Anexă

Decizia Parlamentului European din 9 octombrie 2013 privind încheierea unui acord interinstituțional între Parlamentul European și Banca Centrală Europeană privind modalitățile practice de exercitare a răspunderii democratice și a controlului asupra îndeplinirii sarcinilor atribuite Băncii Centrale Europene în cadrul mecanismului unic de supraveghere (2013/2198(ACI))

Parlamentul European,

–  având în vedere scrisoarea Președintelui său din 12 septembrie 2013,

–  având în vedere proiectul de acord interinstituțional între Parlamentul European și Banca Centrală Europeană privind modalitățile practice de exercitare a răspunderii democratice și a controlului asupra exercitării competențelor atribuite Băncii Centrale Europene în cadrul mecanismului unic de supraveghere,

–  având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (6), articolul 284 alineatul (3) al doilea paragraf și articolul 295,

–  având în vedere poziția sa din 12 septembrie 2013 privind adoptarea regulamentului Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit(1) și raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare, precum și avizul Comisiei pentru afaceri constituționale privind propunerea de regulament în cauză(2),

–  având în vedere declarația Președintelui Parlamentului European și a Președintelui Băncii Centrale Europene din 12 septembrie 2013 cu ocazia votului din Parlamentul European privind adoptarea propunerii de regulament a Consiliului de atribuire a unor sarcini specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit(3),

–  având în vedere articolul 127 alineatul (1) și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0302/2013),

1.  aprobă încheierea acordului anexat și, ținând seama de conținutul acordului, hotărăște să-l anexeze la Regulamentul său de procedură;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a semna acordul, împreună cu Președintele Băncii Centrale Europene, și de a asigura publicarea acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie, inclusiv anexa, Consiliului, Comisiei și Băncii Centrale Europene, precum și parlamentelor naționale.

(1)Texte adoptate, P7_TA(2013)0372.
(2)A7-0392/2012 (raportoare Marianne Thyssen și raportor pentru aviz Andrew Duff).
(3)A se vedea anexa la rezoluția legislativă a Parlamentului din 12 septembrie 2013 referitoare la propunerea de regulament în cauză (Texte adoptate, P7_TA(2013)0372).


ANEXĂ

Acord interinstituţional între Parlamentul European şi Banca Centrală Europeană privind modalităţile practice de exercitare a controlului democratic şi de monitorizare a exercitării atribuțiilor conferite Băncii Centrale Europene în cadrul mecanismului unic de supraveghere

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu acordul interinstituţional, astfel cum a fost publicat în JO L 320 din 30 noiembrie 2013, p. 1.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate