Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0197(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0213/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0213/2012

Viták :

PV 08/10/2013 - 21
CRE 08/10/2013 - 21

Szavazatok :

PV 09/10/2013 - 6.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0407

Elfogadott szövegek
PDF 203kWORD 49k
2013. október 9., Szerda - Strasbourg
A kedvtelési célú vízi járművek és a motoros vízi sporteszközök ***I
P7_TA(2013)0407A7-0213/2012
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2013. október 9-i jogalkotási állásfoglalása a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2011)0456 – C7-0212/2011 – 2011/0197(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0456),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0212/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011. december 8-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. május 31-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0213/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 43., 2012.2.15., 30. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. október 9-én került elfogadásra a kedvtelési célú vízi járművekről és a motoros vízi sporteszközökről, valamint a 94/25/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2013/…/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0197

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2013/53/EU irányelv.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat