Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0197(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0213/2012

Predkladané texty :

A7-0213/2012

Rozpravy :

PV 08/10/2013 - 21
CRE 08/10/2013 - 21

Hlasovanie :

PV 09/10/2013 - 6.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0407

Prijaté texty
PDF 279kWORD 80k
Streda, 9. októbra 2013 - Štrasburg
Rekreačné plavidlá a vodné skútre ***I
P7_TA(2013)0407A7-0213/2012
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 9. októbra 2013 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rekreačných plavidlách a vodných skútroch (COM(2011)0456 – C7-0212/2011 – 2011/0197(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0456),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0212/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 8. decembra 2011(1),

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 31. mája 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výbor pre dopravu a cestovný ruch(A7-0213/2012),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 43, 15.2.2012, s. 30.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 9. októbra 2013 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/.../EÚ o rekreačných plavidlách a vodných skútroch a o zrušení smernice 94/25/ES
P7_TC1-COD(2011)0197

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2013/53/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia