Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0334(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0290/2013

Ingivna texter :

A7-0290/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/10/2013 - 6.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0409

Antagna texter
PDF 188kWORD 33k
Onsdagen den 9 oktober 2013 - Strasbourg
Avtal mellan EU och Armenien om förenklat utfärdande av viseringar ***
P7_TA(2013)0409A7-0290/2013

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 oktober 2013 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om förenklat utfärdande av viseringar (05835/2013 – C7-0112/2013 – 2012/0334(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05835/2013),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om förenklat utfärdande av viseringar (16913/2012),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 a samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0112/2013),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A7‑0290/2013).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Armenien.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy