Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0332(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0289/2013

Внесени текстове :

A7-0289/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/10/2013 - 6.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0410

Приети текстове
PDF 260kWORD 35k
Сряда, 9 октомври 2013 г. - Страсбург
Споразумение между ЕС и Армения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица ***
P7_TA(2013)0410A7-0289/2013

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 9 октомври 2013 г. относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и Република Армения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (05859/2013 — C7‑0113/2013 — 2012/0332(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението за решение на Съвета (05859/2013),

—  като взе предвид проектоспоразумението между Европейския съюз и Република Армения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (05860/2013),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 79, параграф 3, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C7‑0113/2013),

—  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

—  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по външни работи (A7‑0289/2013),

1.  Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки и Република Армения.

Правна информация - Политика за поверителност