Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0332(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0289/2013

Ingivna texter :

A7-0289/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/10/2013 - 6.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0410

Antagna texter
PDF 187kWORD 33k
Onsdagen den 9 oktober 2013 - Strasbourg
Avtal mellan EU och Armenien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd ***
P7_TA(2013)0410A7-0289/2013

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 9 oktober 2013 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (05859/2013 – C7-0113/2013 – 2012/0332(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05859/2013),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Armenien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd (05860/2013),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 79.3 samt artikel 218.6 andra stycket a, i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7‑0113/2013),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A7‑0289/2013).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Armenien.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy