Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0297(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0277/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0277/2013

Viták :

PV 08/10/2013 - 6
CRE 08/10/2013 - 6

Szavazatok :

PV 11/09/2013 - 5.13
CRE 11/09/2013 - 5.13
A szavazatok indokolása
PV 09/10/2013 - 8.1
CRE 09/10/2013 - 8.1
A szavazatok indokolása
PV 12/03/2014 - 8.18
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0413
P7_TA(2014)0225

Elfogadott szövegek
PDF 890kWORD 392k
2013. október 9., Szerda - Strasbourg
Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata ***I
P7_TA(2013)0413A7-0277/2013

Az Európai Parlament 2013. október 9-én elfogadott módosításai az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvhez (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  A 2011/92/EU irányelv meghatározott, a környezeti tárgyú vizsgálatnak alávetendő projektek típusára, a projektgazdák fő kötelezettségeire, a vizsgálat tartalmára, valamint a hatáskörrel rendelkező hatóságok és a nyilvánosság részvételére vonatkozó minimumkövetelmények bevezetésével összehangolta a projektekre vonatkozóan elvégzett környezeti tárgyú vizsgálatok alapelveit, és ezáltal hozzájárul a környezet és az emberi egészség magas fokú védelméhez.
(1)  A 2011/92/EU irányelv meghatározott, a környezeti tárgyú vizsgálatnak alávetendő projektek típusára, a projektgazdák fő kötelezettségeire, a vizsgálat tartalmára, valamint a hatáskörrel rendelkező hatóságok és a nyilvánosság részvételére vonatkozó minimumkövetelmények bevezetésével összehangolta a projektekre vonatkozóan elvégzett környezeti tárgyú vizsgálatok alapelveit, és ezáltal hozzájárul a környezet és az emberi egészség magas fokú védelméhez. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a környezet és az emberi egészség védelme érdekében szigorúbb szabályokat is meghatározhassanak.
Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)   A környezeti tárgyú vizsgálatokra irányuló eljárások minőségének javítása, az eljárás különböző lépéseinek egyszerűbbé tétele, valamint a más uniós jogi aktusok és szakpolitikák, illetőleg a tagállamok által nemzeti hatáskörben kialakított stratégiák és politikák viszonylatában fennálló koherencia és szinergiák növelése érdekében a 2011/92/EU irányelvet módosítani kell.
(3)   A környezeti tárgyú vizsgálatokra irányuló eljárások minőségének javítása, az eljárás különböző lépéseinek egyszerűbbé tétele, az eljárásnak az intelligens szabályozás elveivel való összehangolása, valamint a más uniós jogi aktusok és szakpolitikák, illetőleg a tagállamok által nemzeti hatáskörben kialakított stratégiák és politikák viszonylatában fennálló koherencia és szinergiák növelése érdekében a 2011/92/EU irányelvet módosítani kell. Az irányelv módosításának végső célja, hogy a tagállamok szintjén jobb legyen a végrehajtás. A közigazgatási eljárások sok esetben túl bonyolulttá és hosszadalmassá váltak, ami késedelmet okoz és újabb környezetvédelmi kockázatokat teremt. E tekintetben ezen irányelv egyik célkitűzése az eljárások egyszerűsítése és harmonizálása. Figyelembe kell venni az egyablakos ügyintézés kialakításának lehetőségét, hogy amennyiben több környezeti hatásvizsgálatra van szükség – például határokon átnyúló projektek esetében – lehetőség legyen összehangolt értékelések készítésére és egyesített eljárások lefolytatására, valamint kötelező vizsgálatok esetében konkrétabb kritériumok meghatározására.
Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
(3a)  Az Unió egész területén a harmonizált alkalmazás és az egységes környezetvédelem biztosítása érdekében a Bizottságnak a Szerződések őreként biztosítania kell a 2011/92/EU irányelv által előírt, többek között a nyilvános konzultációra és a nyilvánosság részvételére vonatkozó rendelkezéseknek való minőségi és eljárási megfelelést.
Módosítás 4
Irányelvre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)
(3b)  Azon projektek esetében, amelyek határokon átnyúló hatással lehetnek a környezetre, az érintett tagállamoknak közös és paritásos alapon működő kapcsolattartó pontot kell létrehozniuk, amely az összes eljárási szakasszal foglalkozik. A projekt végleges engedélyezéséhez valamennyi érintett tagállam hozzájárulására szükség van.
Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
3 c preambulumbekezdés (új)
(3c)  A 2011/92/EU irányelvet oly módon kell felülvizsgálni, hogy az biztosítsa a környezetvédelem javulását, az erőforrás-hatékonyság előmozdítását és a fenntartható növekedés európai támogatását. E célból az irányelvben megállapított eljárásokat egyszerűsíteni és harmonizálni kell.
Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)   Az elmúlt évtizedben megnőtt a környezeti kérdések, köztük az erőforrás-hatékonyság, a biológiai sokféleség, az éghajlatváltozás és a katasztrófakockázatok súlya a szakpolitikai döntéshozatalban, ezért ezeknek a kérdésköröknek – különösen az infrastruktúra-fejlesztési projektek vonatkozásában – kritikus helyet kell elfoglalniuk az értékelési és a döntéshozatali folyamatokon belül.
(4)   Az elmúlt évtizedben megnőtt a környezeti kérdések, köztük az erőforrás-hatékonyság és a fenntarthatóság, a biológiai sokféleség védelme, a földhasználat, az éghajlatváltozás és a természetes és az emberi tevékenységből fakadó katasztrófakockázatok súlya a szakpolitikai döntéshozatalban. Ezért ezeknek a kérdésköröknek – különösen az infrastruktúra-fejlesztési projektek vonatkozásában – központi helyet kell elfoglalniuk a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló valamennyi köz- és magánprojektre irányuló értékelési és a döntéshozatali folyamatokon belül, és mivel a Bizottság nem határozott meg iránymutatásokat a történelmi és kulturális örökség megőrzése tekintetében a 2011/92/EU irányelv alkalmazására vonatkozóan, a Bizottságnak javaslatot kell tennie az irányelv jobb végrehajtását célzó szempontok és indikációk – többek között a vizuális hatások – listájára.
Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
(4a)  Minden projekt esetében előfordulhat, hogy még a környezetvédelmi kritériumok legjobb figyelembevételének is vannak negatív következményei, ha a bonyolult eljárások, valamint az engedélyezési és hitelesítési határidők az egyes szakaszokban meghosszabbodnak. Ezzel ténylegesen növelhetik a költségeket, továbbá akár még a környezetet is veszélyeztetik annak következtében, hogy a munka nagyon hosszú ideig tart.
Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
4 b preambulumbekezdés (új)
(4b)  Alapvető fontosságú, hogy az infrastruktúra-fejlesztési projektekkel kapcsolatos környezetvédelmi kérdések ne fedjék el azt a tényt, hogy egy projekt mindenképpen hatással lesz a környezetre. Fontos továbbá, hogy a projekt hasznossága és környezeti hatása közötti viszonyon legyen a hangsúly.
Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)   „Az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemterve” című közleményében a Bizottság vállalta, hogy a 2011/92/EU irányelv felülvizsgálatában tágabb értelemben vett erőforrás-hatékonysági megfontolásokat is érvényesít.
(5)   „Az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemterve” című közleményében a Bizottság vállalta, hogy a 2011/92/EU irányelv felülvizsgálatában tágabb erőforráshatékonysági és fenntarthatósági megfontolásokat is érvényesít.
Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)   Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 167. cikkének (4) bekezdése értelmében az Unió által tiszteletben tartandó és támogatandó kulturális sokszínűség szerves részét képező kulturális örökség és táj védelme és támogatása területén hasznos fogalommeghatározásokat és alapelveket tartalmaznak az Európa Tanács vonatkozó egyezményei, különösen pedig az európai építészeti örökség védelméről szóló egyezmény, az európai tájvédelmi egyezmény és a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló keretegyezmény.
(11)   Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 167. cikkének (4) bekezdése értelmében az Unió által tiszteletben tartandó és támogatandó kulturális sokszínűség szerves részét képező kulturális örökség és táj védelme és támogatása területén hasznos fogalommeghatározásokat és alapelveket tartalmaznak az Európa Tanács vonatkozó egyezményei, különösen pedig az európai építészeti örökség védelméről szóló egyezmény, az európai tájvédelmi egyezmény, a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló keretegyezmény és az UNESCO által 1976-ban Nairobiban elfogadott, a történelmi területek megőrzésére és mai szerepére vonatkozó nemzetközi ajánlás.
Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)
(11a)  A történelmi és kulturális örökség megőrzése, a természeti tájak és a városi területek szempontjából a vizuális hatás a környezeti hatásvizsgálatok egyik alapvető kritériuma; a vizsgálatokat ki kell egészíteni ezzel a tényezővel is.
Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)   A Bizottság „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című közleményében meghatározott célkitűzésekkel összhangban, az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés beindítása érdekében a 2011/92/EU irányelv alkalmazása során – különösen a kis- és középvállalkozások számára – versenyalapú üzleti környezetet szükséges biztosítani.
(12)   A Bizottság „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című közleményében meghatározott célkitűzésekkel összhangban, a 2011/92/EU irányelv alkalmazása során intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést szükséges biztosítani.
Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
12 a preambulumbekezdés (új)
(12a)  A nyilvánosság hozzáférésének és az átláthatóságnak a növelése érdekében minden tagállamban olyan elektronikus központi portált kell elérhetővé tenni, amely ezen irányelv végrehajtása tekintetében időszerű környezetvédelmi információkat nyújt.
Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
12 b preambulumbekezdés (új)
(12b)  Az adminisztratív terhek csökkentése, a döntéshozatali folyamat gördülékenyebbé tétele és a projektek költségeinek csökkentése érdekében meg kell tenni a szükséges lépéseket a követendő kritériumok szabványosítása felé, ahogyan azt az európai szabványosításról szóló 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 előírja, azzal a céllal, hogy támogassák az elérhető legjobb technikák alkalmazását, javuljon a versenyképesség és megelőzzék a jogszabály különböző értelmezéseit.
_______________
1 HL L 316., 2012.11.14., 12. o.
Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
12 c preambulumbekezdés (új)
(12c)  A további egyszerűsítés és a hatáskörrel rendelkező hatóságok munkájának megkönnyítése céljából a kritériumokra vonatkozóan a különböző gazdasági és ipari ágazatok sajátosságait figyelembe vevő iránymutatásokat kell kidolgozni. Ennek a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv1 6. cikke szerinti útmutatásokon kell alapulnia.
_______________
1 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.
Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
12 d preambulumbekezdés (új)
(12d)  A történelmi és kulturális örökség lehető legjobb megőrzésének szem előtt tartása és végrehajtása érdekében a Bizottságnak és/vagy a tagállamoknak a követendő kritériumokra vonatkozó iránymutatást kell kidolgozniuk.
Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  A tapasztalatok megmutatták, hogy a polgári lakosságot fenyegető veszélyhelyzetekben a 2011/92/EU irányelv rendelkezéseinek tiszteletben tartása káros következményekkel járhat, ezért a tagállamokat fel kell hatalmazni arra, hogy a megfelelő esetekben az irányelv alkalmazásától eltekintsenek.
(13)  A tapasztalatok megmutatták, hogy a polgári lakosságot fenyegető veszélyhelyzetekben szükségessé váló intézkedéseket végrehajtó projektek tekintetében a 2011/92/EU irányelv rendelkezéseinek tiszteletben tartása káros következményekkel járhat, ezért a tagállamokat fel kell hatalmazni arra, hogy az ilyen kivételes esetekben az irányelv alkalmazásától eltekintsenek. E tekintetben az irányelvnek figyelembe kell vennie az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló espoo-i ENSZ-EGB-egyezmény rendelkezéseit, amelyek határokon átnyúló projektek esetében előírják, hogy a részt vevő államok kötelesek értesíteni egymást és konzultálni egymással. Ilyen határokon átnyúló projektek esetében a Bizottságnak – amennyiben és amikor ez megfelelő és lehetséges – proaktívabb és segítőbb szerepet kell betöltenie.
Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)
(13a)  A 2011/92/EU irányelv 1. cikkének (4) bekezdése – amely megállapítja, hogy az irányelv nem vonatkozik azokra a projektekre, amelyek részleteit különleges nemzeti jogszabály határozza meg –, korlátozott eljárási garanciákkal rendelkező, nyitott eltérést állapít meg, és lényegében megkerülheti az irányelv végrehajtását.
Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
13 b preambulumbekezdés (új)
(13b). A tapasztalatok megmutatták, hogy pontos szabályokat kell bevezetni a környezeti hatásvizsgálatra kötelezett projekt projektgazdája és a 2011/92/EU irányelv 1. cikke (2) bekezdésének f) pontjában meghatározott, hatáskörrel rendelkező hatóságok között esetleg kialakuló összeférhetetlenség elkerülése érdekében. A hatáskörrel rendelkező hatóságok különösen nem lehetnek egyben projektgazdák, valamint semminemű függőségi, kapcsolati vagy alárendelt viszonyban nem állhatnak a projektgazdával. Ugyanez okból kifolyólag elő kell írni, hogy a 2011/92/EU irányelv értelmében hatáskörrel rendelkező hatóságnak kinevezett hatóság nem töltheti be ezt a feladatkört olyan, környezeti hatásvizsgálatra kötelezett projektek esetében, amelyeknek ő maga a projektgazdája.
Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
13 c preambulumbekezdés (új)
(13c)  A projektek környezeti hatásvizsgálata során figyelembe kell venni az arányosságot. A projekt környezeti hatásvizsgálatához előírt követelményeknek arányosaknak kell lenniük a projekt méretével és szakaszával.
Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)   Az előszűrés hatékonyságának biztosítása érdekében annak meghatározása során, hogy valószínűsíthetők-e jelentős környezeti hatások, a tagállamoknak azonosítaniuk kell a figyelembe veendő legfontosabb kritériumokat, és fel kell használniuk mindazokat a többletinformációkat, amelyek az uniós jogi aktusokban előírt más vizsgálatokból esetleg rendelkezésre állnak. Ezzel összefüggésben – különösen azokra az esetekre vonatkozóan, amikor nincs szükség környezeti tárgyú vizsgálatra – helyénvaló meghatározni az előszűrési döntés tartalmát.
(16)   Az előszűrés hatékonyságának és átláthatóságának biztosítása érdekében annak meghatározása során, hogy valószínűsíthetők-e jelentős környezeti hatások, a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak világosan és szigorúan azonosítaniuk kell a figyelembe veendő legfontosabb kritériumokat, és fel kell használniuk mindazokat a többletinformációkat, amelyek az uniós jogi aktusokban előírt más vizsgálatokból esetleg rendelkezésre állnak. Ezzel összefüggésben – különösen azokra az esetekre vonatkozóan, amikor nincs szükség környezeti tárgyú vizsgálatra – helyénvaló meghatározni az előszűrési döntés tartalmát.
Módosítás 22
Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)
(16a)  A felesleges erőfeszítések és kiadások elkerülése érdekében a II. melléklet szerinti projektekhez be kell nyújtani egy legfeljebb 30 oldalas szándéknyilatkozatot, amely tartalmazza a projekt jellemzőit és az előszűrés tárgyát képező projekt helyszínére vonatkozó információkat, ami a projekt megvalósíthatóságának első értékelését szolgálja. Az előszűrésnek nyilvánosnak kell lennie, és meg kell felelnie a 3. cikkben foglalt tényezőknek. Ebben be kell mutatni a projekt jelentős közvetlen és közvetett hatásait.
Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)   A hatáskörrel rendelkező hatóságokat kötelezni kell a környezetvédelmi jelentés formájában benyújtandó környezeti információk tárgyának és részletezettségének meghatározására („tárgykijelölés”). A vizsgálatok minőségének javítása és a döntéshozatali folyamat egyszerűsítése érdekében fontos uniós szinten meghatározni azokat az információkategóriákat, amelyekre a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak ezt a meghatározást el kell végezniük.
(17)   A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak – amennyiben ezt szükségesnek ítélik meg vagy a projektgazda kérelmezi – véleményt kell kibocsátaniuk a környezetvédelmi jelentés formájában benyújtandó környezeti információk tárgyának és részletezettségének meghatározásáról („tárgykijelölés”). A vizsgálatok minőségének javítása, az eljárások egyszerűsítése és a döntéshozatali folyamat egyszerűsítése érdekében fontos uniós szinten meghatározni azokat az információkategóriákat, amelyekre a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak ezt a meghatározást el kell végezniük.
Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
(18)   A folyamat minőségének javítása és a környezeti szempontoknak a projektre vonatkozó tervezési munka korai szakaszában történő figyelembevétele érdekében a projektgazda által a projektről benyújtandó környezetvédelmi jelentésnek indokolt tartalmaznia a tervezett projekt ésszerű alternatíváinak értékelését, beleértve annak értékelését is, hogy a projekt megvalósítása nélkül valószínűsíthetően hogyan változna idővel a környezet állapota („alapforgatókönyv”).
(18)   Az összehasonlító értékelési folyamat minőségének javítása és a környezeti szempontoknak a projektre vonatkozó tervezési munka korai szakaszában történő figyelembevétele érdekében a projektgazda által a projektről benyújtandó környezetvédelmi jelentésnek indokolt tartalmaznia a tervezett projekt ésszerű alternatíváinak értékelését, beleértve annak értékelését is, hogy a projekt megvalósítása nélkül valószínűsíthetően hogyan változna idővel a környezet állapota („alapforgatókönyv”) a fenntarthatóbb és a környezetre kevesebb hatással levő választás megtalálása érdekében.
Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
(19)  Intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a környezetvédelmi jelentésekben a 2011/92/EU irányelv IV. mellékletének megfelelően megadott adatok és információk teljesek és kellő minőségűek legyenek. A vizsgálatok felesleges megismétlésének elkerülése céljából a tagállamoknak figyelembe kell venniük, hogy a környezeti tárgyú vizsgálatok különböző szinteken, illetve különböző eszközökkel végezhetők el.
(19)  Intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a környezetvédelmi jelentésekben a 2011/92/EU irányelv IV. mellékletének megfelelően megadott adatok és információk teljesek és kellő minőségűek legyenek.
Módosítás 102
Irányelvre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)
(19a)  Biztosítani kell, hogy a környezetvédelmi jelentéseket elbíráló személyek szakképesítésüknek és tapasztalatuknak köszönhetően szükséges szakismerettel bírjanak a 2011/92/EU irányelvben körülírt feladatok tudományos tárgyilagossággal, valamint a projektgazdától és a hatáskörrel rendelkező hatóságoktól való teljes függetlenség mellett történő elvégzéséhez.
Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
(20)   Az átláthatóság és az elszámoltathatóság biztosítása érdekében meg kell követelni, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság az engedélyt megadó határozatát indokolja, valamint hogy az indokolás tanúskodjék arról, hogy a hatóság figyelembe vette a lefolytatott konzultációk eredményeit és az összegyűjtött információkat.
(20)   Az átláthatóság és az elszámoltathatóság biztosítása érdekében meg kell követelni, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság az engedélyt megadó határozatát részletesen és teljes körűen indokolja, valamint hogy az indokolás tanúskodjék arról, hogy a hatóság figyelembe vette az érintett nyilvánossággal lefolytatott konzultációk eredményeit és az összes összegyűjtött információt. Abban az esetben, ha ezt a feltételt nem tartják be megfelelően, jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani az érintett nyilvánosság részére.
Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
(21)   A projektekkel összefüggő építési és üzemeltetési tevékenységhez társuló jelentős környezeti hatások nyomon követésére vonatkozóan olyan közös minimumkövetelményeket kell meghatározni, amelyek biztosítják, hogy minden tagállamban azonos megközelítés érvényesüljön, valamint hogy a kárenyhítő és a kiegyenlítő intézkedések végrehajtása után egyetlen hatás se lépje túl az előzetesen előre jelzett mértéket. Ez a nyomon követés nem ismételheti és nem lépheti túl a más uniós jogi aktusokban előírt nyomonkövetési tevékenységeket.
(21)   A projektekkel összefüggő kivitelezési és üzemeltetési tevékenységhez társuló jelentős környezeti hatások nyomon követésére vonatkozóan olyan közös minimumkövetelményeket kell meghatározni, amelyek biztosítják, hogy minden tagállamban azonos megközelítés érvényesüljön, valamint hogy a kárenyhítő és a kiegyenlítő intézkedések végrehajtása után egyetlen hatás se lépje túl az előzetesen előre jelzett mértéket. Ez a nyomon követés nem ismételheti és nem lépheti túl a más uniós jogi aktusokban előírt nyomonkövetési tevékenységeket. Amennyiben a figyelemmel kísérés eredményei előre nem látott negatív hatásokra utalnak, további kárenyhítő és/vagy kiegyenlítő intézkedések formájában megfelelő korrekciós intézkedést kell tenni e hatások orvosolása érdekében.
Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
(22)   A hatékonyabb döntéshozatal ösztönzése és a jogbiztonság növelése érdekében, figyelemmel a tervezett projekt jellegére, összetettségére, helyére és méretére is, meg kell állapítani a projektek környezeti tárgyú vizsgálatának különböző szakaszaiban igénybe vehető időkereteket. Ezeknek az időkereteknek semmilyen körülmények között sem szabad hátrányosan befolyásolniuk a környezetvédelem szintjét, különösen abban az esetben, ha ez a szint más környezetvédelmi tárgyú uniós jogi aktusból fakad, sem a nyilvánosság tényleges részvételét vagy az igazságszolgáltatáshoz való jogot.
(22)   A hatékonyabb döntéshozatal ösztönzése és a jogbiztonság növelése érdekében, figyelemmel a tervezett projekt jellegére, összetettségére, helyére és méretére is, meg kell állapítani a projektek környezeti tárgyú vizsgálatának különböző szakaszaiban igénybe vehető, ésszerű és kiszámítható időkereteket. Ezeknek az időkereteknek semmilyen körülmények között sem szabad hátrányosan befolyásolniuk a környezetvédelem szintjét, különösen abban az esetben, ha ez a szint más környezetvédelmi tárgyú uniós jogi aktusból fakad, sem a nyilvánosság tényleges részvételét vagy az igazságszolgáltatáshoz való jogot, és esetleges határidő-hosszabbítást csak kivételes esetekben lehet engedélyezni.
Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)
(22a)  Az Unió által ratifikált és az uniós jogba átültetett, a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló ENSZ-EGB-egyezmény (Aarhusi Egyezmény)1 egyik célkitűzése annak biztosítása, hogy a nyilvánosságnak joga legyen részt venni a környezeti ügyekkel kapcsolatos döntéshozatalban. Következésképpen továbbra is támogatni kell a nyilvánosság részvételét, többek között mindazon társulások, szervezetek, csoportok és különösen azon nem kormányzati szervezetek részvételét, amelyek a környezet védelméért dolgoznak. Továbbá, az Aarhusi Egyezmény 9. cikkének (2) és (4) bekezdése előírja a bírósági és egyéb eljárásokhoz való jogot a határozatok, jogi aktusok és mulasztások anyagi vagy eljárási jogszerűségének a kifogásolása céljából a nyilvánosság részvételére vonatkozó rendelkezésekre is figyelemmel. Ezenkívül meg kell erősíteni ezen irányelv egyes elemeit a határokon átnyúló közlekedési projektek terén, kihasználva a közlekedési folyosók fejlesztésére már rendelkezésre álló struktúrákat és a környezetre gyakorolt potenciális hatások megállapítására szolgáló eszközöket.
______________________
1 A Tanács 2005. február 17-i 2005/370/EK határozata (HL L 124., 2005.5.17., 1. o.).
Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
23 a preambulumbekezdés (új)
(23a)  A 2011/92/EU irányelv I. mellékletében a kőolaj és a földgáz vonatkozásában előírt termelési küszöbértékek nem veszik figyelembe a nem hagyományos szénhidrogének gyakran változó és alacsonyabb termelési szintjének specifikusságát. Ebből következően a környezetre gyakorolt hatásuk ellenére az ilyen szénhidrogénekre vonatkozó projektek esetében nem kell kötelező környezeti hatásvizsgálatot végezni. Az elővigyázatosság elve alapján, és amint azt az Európai Parlament a palagáz és palaolaj kitermelésének környezetre gyakorolt hatásairól szóló 2012. november 21-i állásfoglalásában kérte, célszerű a geológiai jellemzőik alapján meghatározott nem hagyományos szénhidrogéneket (palagáz és palaolaj, tömött kőzetekben lévő földgáz [tight gas], szénrétegben található metán [coal bed methane]) felvenni a 2011/92/EU irányelv I. mellékletébe, függetlenül a kitermelt mennyiségtől, oly módon, hogy az ilyen szénhidrogénekre vonatkozó projektek esetében rendszeres környezeti hatásvizsgálatot végeznek.
Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
24 a preambulumbekezdés (új)
(24a)  A tagállamoknak és más projekttámogatóknak biztosítaniuk kell, hogy a határokon átnyúló projektek értékelését hatékonyan, a felesleges késedelmek elkerülésével végezzék el.
Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
26 preambulumbekezdés
(26)  Annak érdekében, hogy a kiválasztási kritériumokat és a környezetvédelmi jelentésben megadandó információk körét hozzáigazíthassa a műszaki fejlődéshez és a szakmai gyakorlat fejlődéséhez, a Bizottságot az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke alapján fel kell hatalmazni arra, hogy a 2011/92/EU irányelv IIA., III. és IV. melléklete vonatkozásában jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során – többek között szakértői szinten is – megfelelő konzultációkat folytasson.
(26)  Annak érdekében, hogy a kiválasztási kritériumokat és a környezetvédelmi jelentésben megadandó információk körét hozzáigazíthassa a műszaki fejlődéshez és a szakmai gyakorlat fejlődéséhez, a Bizottságot az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke alapján fel kell hatalmazni arra, hogy a 2011/92/EU irányelv IIA., III. és IV. melléklete vonatkozásában jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során – többek között szakértői szinten is – megfelelő konzultációkat folytasson. A felhatalmazáson alapuló aktusok kidolgozása és szövegének megállapítása során a Bizottságnak biztosítania kell a releváns dokumentumok egyidejűleg, késedelem nélkül és megfelelő módon történő átadását az Európai Parlament és a Tanács részére.
Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés
(27)  A felhatalmazáson alapuló aktusok kidolgozása és szövegének megállapítása során a Bizottságnak biztosítania kell a releváns dokumentumok egyidejűleg, késedelem nélkül és megfelelő módon történő átadását az Európai Parlament és a Tanács részére. Mivel ezen irányelv célját:
törölve
Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a a pont (új)
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 francia bekezdés
aa)  A (2) bekezdés a) pontjának második francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„– egyéb beavatkozások a természetes környezetbe és tájba, beleértve az ásványkincsek kutatását és kiaknázását is;”
Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – a b pont (új)
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – c pont
ab)  a (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„c) »engedély«: a hatáskörrel rendelkező hatóság vagy hatóságok olyan döntése, amely feljogosítja a projektgazdát a projekt megkezdésére;”
Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés
b)  A (2) bekezdés a következő fogalommeghatározással egészül ki:
b)  Az (2) bekezdés a következő fogalommeghatározásokkal egészül ki:
Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – g pont
g)   »környezeti hatásvizsgálat«: a környezetvédelmi jelentés elkészítését, a konzultációk lefolytatását (az érintett nyilvánossággal és a környezetvédelmi hatóságokkal lefolytatott konzultációkat egyaránt ideértve), a hatáskörrel rendelkező hatóság által a környezetvédelmi jelentés tartalmának és az engedélyezési eljárás során lefolytatott konzultációk eredményeinek figyelembevételével végrehajtott vizsgálatot, valamint a határozatra vonatkozó információszolgáltatást magában foglaló, az 5–10. cikkel összhangban lévő folyamat.
g)   »környezeti hatásvizsgálat«: a projektgazda által készített környezetvédelmi jelentést, a konzultációk lefolytatását (az érintett nyilvánossággal és a környezetvédelmi hatóságokkal lefolytatott konzultációkat egyaránt ideértve), a hatáskörrel rendelkező hatóság és/vagy a 6. cikk (1) bekezdésében említett hatóságok által az emissziós terhelésre is kiterjedő környezetvédelmi jelentés tartalmának és az engedélyezési eljárás során lefolytatott konzultációk eredményeinek figyelembevételével végrehajtott vizsgálatot valamint a határozatra vonatkozó információszolgáltatást magában foglaló, az 5–10. cikkel összhangban lévő folyamat.
Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – g b pont (új)
gb)  »határokon átnyúló szakasz«: azon szakasz, amely biztosítja valamely közös érdekű projekt folytonosságát két tagállam, illetve egy tagállam és egy szomszédos ország határának két oldalán található legközelebbi városi csomópontok között;
Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – g c pont (új)
gc)  „szabvány”: egy elismert szabványügyi testület által ismételt vagy folyamatos alkalmazás céljára elfogadott műszaki előírás, amelynek betartása nem kötelező, és amely a következő kategóriák valamelyikébe tartozik:
i.  »nemzetközi szabvány«: egy nemzetközi szabványügyi testület által elfogadott szabvány;
ii.  »európai szabvány«: valamely európai szabványügyi szervezet által elfogadott szabvány;
iii.  »harmonizált szabvány«: a Bizottság felkérésére az uniós harmonizációs jogszabályok alkalmazásának elősegítésére elfogadott európai szabvány;
iv.  »nemzeti szabvány«: egy nemzeti szabványügyi testület által elfogadott szabvány;”
Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – g d pont (új)
gd)  „városi történelmi helyszínek”: a természetes és épített környezetet, valamint lakóik mindennapi életét magukban foglaló tágabb egység része. Ezen a régebbi és újabb keletű értékekkel bíró és az egymást követő átalakulások dinamikus folyamatán átmenő tágabb környezeten belül az új városi terek alakuló szakaszukban lévő környezeti jelenségeknek tekinthetők;
Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – g e pont (új)
ge)  „korrekciós intézkedés”: olyan további kárenyhítő és/vagy kompenzációs intézkedések, amelyeket a projektgazda hozhat a projekt végrehajtása során felismert olyan előre nem látható kedvezőtlen hatások vagy a biológiai sokféleség bármilyen nettó csökkenésének orvoslása érdekében, amelyek például a fejlesztési engedéllyel már rendelkező projektek építése vagy működése során esetlegesen jelentkező hatások enyhítésének hiányosságaiból eredhetnek;
Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – g f pont (új)
gf)  „vizuális hatásvizsgálat”: a vizuális hatás az épített vagy természetes táj vagy városi környezet megjelenésében pozitív vagy negatív átalakítás (fejlesztés vagy leépítés) következtében bekövetkezett változás. Kiterjed a földrajzi topográfia és bármely más, a természetes kilátást és a táj harmóniáját gátló akadály – például épület vagy fal – nyilvánvaló változásaira. A vizuális hatás vizsgálata nagyrészt olyan minőségi bírálatokkal történik, amelyek a táj emberi értékelésére és a tájjal való interakcióra, valamint arra az értékre vonatkoznak, amelyet az előbbiek az adott helynek kölcsönöznek (genius loci). A vizuális hatás többek között a partvidékekre, a szélerőműparkokra, a történelmi épületekre való hivatkozáskor alapvető fontosságú;
Módosítás 46
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – g g pont (új)
gg)  „egyesített eljárás”: az egyesített eljárásban – más vonatkozó uniós jogi aktusok rendelkezéseinek sérelme nélkül – a hatáskörrel rendelkező hatóság egy vagy több hatóság vizsgálatát egyesítő egyetlen környezeti hatásvizsgálatot hajt végre;
Módosítás 47
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 2 bekezdés – g h pont (új)
gh)  „egyszerűsítés”: a nyomtatványok és az adminisztratív eljárások egyszerűsítése, egyesített eljárások vagy koordinációs eszközök kialakítása a számos hatóság által készített értékelések összevonásának érdekében. Az egyszerűsítés közös szempontrendszer kialakítását, a jelentések benyújtásának rövidítését, valamint az objektív és tudományos értékelések megerősítését jelenti.
Módosítás 48
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – c pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 3 bekezdés
c)  a (3) és (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
c)  a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
(3)  A tagállamok, ha a nemzeti jog azt előírja, eseti alapon úgy határozhatnak, hogy ezt az irányelvet a kizárólag nemzetvédelmi célokat szolgáló, illetve a kizárólag a polgári lakosságot fenyegető veszélyhelyzetekben szükségessé váló intézkedéseket végrehajtó projektekre nem alkalmazzák, amennyiben úgy ítélik meg, hogy az irányelv alkalmazása e célok teljesülését károsan befolyásolná.
(3)  A tagállamok, ha a nemzeti jog azt előírja, eseti alapon úgy határozhatnak, hogy ezt az irányelvet a kizárólag nemzetvédelmi célokat szolgáló intézkedéseket végrehajtó projektekre nem alkalmazzák, amennyiben úgy ítélik meg, hogy az irányelv alkalmazása e célok teljesülését károsan befolyásolná.
Módosítás 49
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – c pont
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 4 bekezdés
(4)  Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni azokra a projektekre, amelyek részleteit egyedi nemzeti jogi aktus határozza meg, amennyiben a jogi aktus megalkotásának folyamata biztosítja ezen irányelv céljainak teljesülését, ideértve az információszolgáltatásra vonatkozó célok teljesülését is. A tagállamok a XXX [Kiadóhivatal: beírandó ezen irányelv száma] irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott naptól számítva kétévente tájékoztatják a Bizottságot azokról az esetekről, amelyekre ezt a rendelkezést alkalmazták.
törölve
Módosítás 50
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 pont – c a pont (új)
2011/92/EU irányelv
1 cikk – 4 a bekezdés (új)
ca)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A tagállamok kijelölik a hatáskörrel rendelkező hatóságot vagy hatóságokat, teljes függetlenséget biztosítva számukra a jelen irányelv értelmében rájuk ruházott feladatok elvégzése során. A hatáskörrel rendelkező hatóság vagy hatóságok kijelölése során különösen el kell kerülni mindennemű függőségi, kapcsolati vagy alárendelt viszonyt közöttük vagy tagjaik és a projektgazda között. Egy hatáskörrel rendelkező hatóság a jelen irányelv értelmében rá ruházott feladatokat nem végezheti el egy olyan projekt vonatkozásában, amelynek ő maga a projektgazdája.”
Módosítás 51
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 a pont (új)
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 1 bekezdés
(1a)  A 2. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(1) A tagállamok nyilvános konzultációt követően meghoznak minden olyan intézkedést, amely ahhoz szükséges, hogy az engedély megadása előtt többek között a jellegüknél, méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló projektek engedélyezése kötelező legyen, és esetükben hatásvizsgálatot végezzenek. A hatáskörrel rendelkező hatóság az engedély megadása esetén adott esetben jelentős kedvezőtlen környezeti hatások figyelemmel kísérésére szolgáló intézkedéseket, valamint kárenyhítő és kiegyenlítő intézkedéseket állapít meg. Ezeket a projekteket a 4. cikk határozza meg.”
Módosítás 52
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 pont
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 3 bekezdés
(3)  Azokra a projektekre vonatkozóan, amelyekkel összefüggésben a környezetre gyakorolt hatások vizsgálatát ez az irányelv és más uniós jogi aktusok egyidejűleg teszik kötelezővé, olyan koordinált vagy egyesített eljárást kell lefolytatni, amely kielégíti az érintett uniós jogi aktusok követelményeit.
(3)  Azokra a projektekre vonatkozóan, amelyekkel összefüggésben a környezetre gyakorolt hatások vizsgálatát ez az irányelv és más uniós jogi aktusok egyidejűleg teszik kötelezővé, olyan koordinált vagy egyesített eljárást kell lefolytatni, amely kielégíti az érintett uniós jogi aktusok követelményeit, kivéve azokat az eseteket, amikor a tagállamok úgy ítélik meg, hogy az ilyen eljárások alkalmazása aránytalan lenne.
A koordinált eljárásban – más irányadó uniós jogi aktusok ellenkező értelmű rendelkezéseinek sérelme nélkül – a hatáskörrel rendelkező hatóság koordinálja az uniós jogi aktusok által előírt, különböző hatóságok által végrehajtott különböző egyedi vizsgálatokat.
A koordinált eljárás alá tartozó projektek tekintetében – más irányadó uniós jogi aktusok sérelme nélkül – a hatáskörrel rendelkező hatóság koordinálja az uniós jogi aktusok által előírt, különböző hatóságok által végrehajtott különböző egyedi vizsgálatokat.
Az egyesített eljárásban – más irányadó uniós jogi aktusok ellenkező értelmű rendelkezéseinek sérelme nélkül – a hatáskörrel rendelkező hatóság egy vagy több hatóság vizsgálatát egyesítő egyetlen környezeti hatásvizsgálatot hajt végre.
Az egyesített eljárás alá tartozó projektek tekintetében – más irányadó uniós jogi aktusok sérelme nélkül – a hatáskörrel rendelkező hatóság egy vagy több hatóság vizsgálatát egyesítő egyetlen környezeti hatásvizsgálatot hajt végre.
A tagállamok kijelölik azt az egyetlen hatóságot, amelynek feladata, hogy elősegítse minden egyes projekt engedélyezési eljárásának végrehajtását.
A tagállamok kijelölhetik azt az egyetlen hatóságot, amely elősegíti minden egyes projekt engedélyezési eljárásának végrehajtását.
Egy tagállam kérésére a Bizottság biztosítja a szükséges segítséget a koordinált vagy egyesített eljárás e cikk értelmében történő meghatározásához és végrehajtásához.
A projektgazdának valamennyi környezeti hatásvizsgálat esetében bizonyítania kell a környezetvédelmi jelentésben, hogy a vizsgálatok figyelembe vették az olyan javasolt fejlesztésre vonatkozó bármely más uniós jogszabályokat, amely fejlesztésekre vonatkozóan el kell végezni a környezeti hatás egyedi vizsgálatát.
Módosítás 53
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 2 a pont (új)
2011/92/EU irányelv
2 cikk – 4 bekezdés
(2a)  A 2. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(4) A 7. cikk sérelme nélkül a tagállamok kivételes esetekben, amennyiben a nemzeti jog előírja, egyes olyan projekteket, amelyek célja kizárólag a polgári lakosságot fenyegető vészhelyzetekre adott reakció teljesen vagy részben mentesíthetik az ebben az irányelvben meghatározott rendelkezések hatálya alól, amennyiben az irányelv alkalmazása e célok teljesülését hátrányosan befolyásolná.
Ebben az esetben a tagállamok tájékoztathatják az érintett nyilvánosságot és konzultációt folytathatnak azzal:
a)  megvizsgálják, hogy egyéb vizsgálati mód megfelelő-e;
b)  az érintett nyilvánosság rendelkezésére bocsátják az a) pontban említett egyéb vizsgálati módok során szerzett információkat, a mentességet megadó határozatra vonatkozó adatokat, valamint a mentesség engedélyezésének okait;
c)  az engedély megadása előtt tájékoztatja a Bizottságot a mentesítés okairól, és ahol alkalmazható, rendelkezésére bocsátja a saját állampolgárai számára hozzáférhetővé tett adatokat.
A Bizottság késedelem nélkül továbbítja a kapott iratokat a többi tagállamhoz.
A Bizottság évente jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács részére e bekezdés alkalmazásáról.”
Módosítás 54
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 3 pont
2011/92/EU irányelv
3 cikk
3 cikk
3 cikk
A környezeti hatásvizsgálat keretében minden egyedi esetre vonatkozóan a 4–11. cikkel összhangban megfelelő módon azonosítani kell, le kell írni és értékelni kell az egyes projektek jelentős mértékű közvetlen és közvetett hatásait a következő tényezőkre:
A környezeti hatásvizsgálat keretében minden egyedi esetre vonatkozóan a 4–11. cikkel összhangban megfelelő módon azonosítani kell, le kell írni és értékelni kell az egyes projektek jelentős mértékű közvetlen és közvetett hatásait a következő tényezőkre:
a)   a lakosságra, az emberi egészségre és a biológiai sokféleségre, különös figyelemmel a 92/43/EGK tanácsi irányelv és a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján védett fajokra és élőhelyekre;
a)   a lakosságra, az emberi egészségre, a biológiai sokféleségre, többek között az állat- és növényfajokra, különös figyelemmel a 92/43/EGK, a 2000/60/EK és a 2009/147/EK irányelv alapján védett fajokra és élőhelyekre;
b)   a földterületre, a talajra, a vizekre, a levegőre és az éghajlatváltozásra;
b)   a földterületre, a talajra, a vizekre, a levegőre és az éghajlatra;
c)   az anyagi javakra, a kulturális örökségre és a tájra;
c)   az anyagi javakra, a kulturális örökségre és a tájra;
d)   az a), a b) és a c) pontban felsorolt tényezők közötti kölcsönhatásokra;
d)   az a), a b) és a c) pontban felsorolt tényezők közötti kölcsönhatásokra;
e)   az a), a b) és a c) pontban felsorolt tényezőknek a természetes és az emberi tevékenységből fakadó katasztrófakockázatokkal szembeni kitettségére, sérülékenységére és ellenálló képességére.
e)   az a), a b) és a c) pontban felsorolt tényezőknek a természetes és az emberi tevékenységből fakadó, valószínűsíthető katasztrófakockázatokkal szembeni kitettségére, sérülékenységére és ellenálló képességére.
Módosítás 55 és 127/REV
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 4 pont
2011/92/EU irányelv
4 cikk
(4)   A 4. cikk a következőképpen módosul:
(4)   A 4. cikk a következőképpen módosul:
a)  A (3) és a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
a)  A (3) és a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
"(3) A II. melléklet hatálya alá tartozó projektekre vonatkozóan a projektgazda információkat szolgáltat a projekt jellemzőiről, a környezetre gyakorolt lehetséges hatásairól, valamint a jelentős hatások elkerülése és mérséklése érdekében tervezett intézkedésekről. Az információszolgáltatásnak a IIA. mellékletben található jegyzéket kell követnie.
„3. A II. melléklet hatálya alá tartozó projektekre vonatkozóan vagy amikor a tagállam azt fontosnak tekinti, a projektgazda összefoglaló információkat szolgáltat a projekt jellemzőiről, a környezetre gyakorolt lehetséges hatásairól, valamint a jelentős hatások elkerülése és mérséklése érdekében tervezett intézkedésekről. Az információszolgáltatásnak a IIA. mellékletben található jegyzéket kell követnie. A projektgazda által benyújtandó tájékoztatásnak korlátozott terjedelműnek kell lennie, és azon kulcsfontosságú szempontokra kell szorítkoznia, amelyek lehetővé teszik a hatáskörrel rendelkező hatóság számára a (2) bekezdés szerinti döntéshozatalt.
(4)   Abban az esetben, ha a (2) bekezdés alkalmazásában esetenkénti vizsgálat elvégzésére vagy küszöbértékek vagy szempontrendszer megállapítására kerül sor, a hatáskörrel rendelkező hatóság figyelembe veszi a projekt jellemzőivel és helyével, valamint a környezetre gyakorolt lehetséges hatásaival összefüggő kiválasztási kritériumokat. A figyelembe veendő kiválasztási kritériumok részletes jegyzékét a III. melléklet tartalmazza.
(4)   Abban az esetben, ha a (2) bekezdés alkalmazásában esetenkénti vizsgálat elvégzésére vagy küszöbértékek vagy szempontrendszer megállapítására kerül sor, a hatáskörrel rendelkező hatóság figyelembe veszi a projekt jellemzőivel és helyével, valamint a környezetre gyakorolt lehetséges hatásaival összefüggő releváns kiválasztási kritériumokat. A kiválasztási kritériumok részletes jegyzékét a III. melléklet tartalmazza.”
b)  A cikk a következő (5) és 6) bekezdéssel egészül ki:
b)  A cikk a következő (5) és 6) bekezdéssel egészül ki:
"(5) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) bekezdés szerinti döntését a projektgazda által rendelkezésre bocsátott információk alapján, a más uniós jogi aktusok által a környezetre gyakorolt hatásokra vonatkozóan esetleg megkövetelt tanulmányok, előzetes ellenőrzések vagy vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével hozza meg. A (2) bekezdés szerinti döntésnek teljesítenie kell a következő követelményeket:
„(5) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) bekezdés szerinti döntését a projektgazda által a (3) bekezdés szerint rendelkezésre bocsátott információk alapján, adott esetben az érintett lakosság és a helyi hatóságok megállapításainak figyelembevételével, más uniós jogi aktusok által a környezetre gyakorolt hatásokra vonatkozóan esetleg megkövetelt tanulmányok, előzetes ellenőrzések vagy vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével hozza meg. A (2) bekezdés szerinti döntésnek teljesítenie kell a következő követelményeket:
a)  a döntés szövegének ismertetnie kell, hogyan történt a III. mellékletben meghatározott kritériumok figyelembevétele;
b)   a döntés szövegének tartalmaznia kell annak kifejtését, hogy miért kell vagy nem kell elvégezni az 5–10. cikk szerinti környezeti hatásvizsgálatot;
b)   a döntés szövegének tartalmaznia kell annak kifejtését, hogy miért kell vagy nem kell elvégezni az 5–10. cikk szerinti környezeti hatásvizsgálatot, különösen a III. mellékletben foglalt releváns kiválasztási kritériumokra tekintettel;
c)   abban az esetben, ha a döntés értelmében nem kell elvégezni az 5–10. cikk szerinti környezeti hatásvizsgálatot, a döntés szövegének tartalmaznia kell a környezetre gyakorolt esetleges jelentős hatások elkerülése, megakadályozása vagy mérséklése érdekében tervezett intézkedések leírását;
c)   abban az esetben, ha a döntés értelmében nem kell elvégezni az 5–10. cikk szerinti környezeti hatásvizsgálatot, a döntés szövegének tartalmaznia kell a környezetre gyakorolt esetleges jelentős hatások elkerülése, megakadályozása vagy mérséklése érdekében tervezett intézkedések leírását;
d)   a döntés szövegét a nyilvánosság elé kell tárni.
d)   a döntés szövegét a nyilvánosság elé kell tárni.
(6)   A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) bekezdés szerinti döntését az engedélyezés iránti kérelem időpontjától számított három hónapon belül hozza meg, amennyiben a projektgazda valamennyi szükséges információt benyújtotta. A tervezett projekt jellegére, összetettségére, helyére és méretére való tekintettel a hatáskörrel rendelkező hatóság ezt a határidőt három hónappal meghosszabbíthatja; ez esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja a projektgazdát a határidő meghosszabbításának okairól és arról, hogy a döntés meghozatala mikorra várható.
(6)   A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) bekezdés szerinti döntését az engedélyezés iránti kérelem időpontjától számított, a tagállam által megjelölt határidőn belül, de 90 napot meg nem haladóan hozza meg, amennyiben a projektgazda a (3) bekezdésnek megfelelően valamennyi szükséges információt benyújtotta. A tervezett projekt jellegére, összetettségére, helyére és méretére való tekintettel a hatáskörrel rendelkező hatóság ezt a határidőt a tagállam által megjelölt határidőn belül, de 60 napot meg nem haladóan egyszeri esetben kivételesen meghosszabbíthatja; ez esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság írásban tájékoztatja a projektgazdát a határidő meghosszabbításának okairól és arról, hogy a döntés meghozatala mikorra várható, és a 6. cikk (2) bekezdésben meghatározott információkat a nyilvánosság elé tárja.
Ha a projektre vonatkozóan el kell végezni az 5–10. cikk szerinti környezeti hatásvizsgálatot, akkor az e cikk (2) bekezdése szerinti döntés szövegének tartalmaznia kell az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott információkat.”
Ha a projektre vonatkozóan el kell végezni az 5–10. cikk szerinti környezeti hatásvizsgálatot, akkor az e cikk (2) bekezdése szerinti döntés szövegének tartalmaznia kell az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott véleményt, amennyiben e cikk értelmében kértek ilyen véleményt.”
Módosítás 56
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 1 bekezdés
(1)   Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti környezeti hatásvizsgálatot, akkor a projektgazda elkészíti a környezetvédelmi jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek az e cikk (2) bekezdése szerinti meghatározáson kell alapulnia, és tartalmaznia kell mindazokat az információkat, amelyekre ésszerűen szükség lehet a tervezett projekt környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos kellően megalapozott döntések meghozatalához, figyelemmel a mindenkor rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati módszerekre, a projekt jellemzőire, műszaki kapacitására és helyére, a lehetséges hatások jellemzőire, a tervezett projekt lehetséges alternatíváira, valamint arra, hogy egyes kérdések (ideértve a lehetséges alternatívák értékelését is) mennyiben kezelhetők jobban más szinten, ideértve a tervezés szintjét is, illetőleg más vizsgálati követelmények figyelembevételével. A környezetvédelmi jelentésnek a IV. melléklet részletes jegyzékében felsorolt információkat kell tartalmaznia.
(1)   Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti környezeti hatásvizsgálatot, akkor a projektgazda benyújtja a környezetvédelmi jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek az e cikk (2) bekezdése szerinti véleményen kell alapulnia – amennyiben ilyen véleményt kiadtak –, és tartalmaznia kell mindazokat az információkat, amelyekre ésszerűen szükség lehet a tervezett projekt környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos kellően megalapozott döntések meghozatalához, figyelemmel a mindenkor rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati módszerekre, a projekt jellemzőire, műszaki kapacitására és helyére, valamint a lehetséges hatások jellemzőire. A környezetvédelmi jelentésnek tartalmaznia kell a projektgazda által vizsgált, a tervezett projektre vonatkozó lehetséges alternatívákat és azok egyedi jellemzőit is. A környezetvédelmi jelentésnek a IV. melléklet részletes jegyzékében felsorolt információkat kell tartalmaznia. A környezetvédelmi jelentésnek tartalmaznia kell a megadott információk nem technikai jellegű összefoglalását is.
Módosítás 57
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 2 bekezdés
(2)   A hatáskörrel rendelkező hatóság konzultál a 6. cikk (1) bekezdésében említett hatóságokkal és a projektgazdával, majd ennek alapján meghatározza, hogy a projektgazda az e cikk (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi jelentésben mely információkat és milyen részletességgel köteles bemutatni. Ennek érdekében meghatározza különösen:
(2)   Amennyiben a projektgazda kérelmezi, illetve ha a hatóságok szükségesnek találják, a hatáskörrel rendelkező hatóság a 6. cikk (1) bekezdésében említett hatóságokkal, a projektgazdával folytatott konzultációt követően véleményt ad ki arról, hogy a projektgazda az e cikk (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi jelentésben mely információkat és milyen részletességgel köteles bemutatni, meghatározva elsősorban:
a)  a beszerzendő határozatokat és szakvéleményeket;
b)   azokat a hatóságokat és a nyilvánosság azon csoportjait, amelyek valószínűsíthetően érintettek;
b)   azokat a hatóságokat és a nyilvánosság azon csoportjait, amelyek valószínűsíthetően érintettek;
c)   az eljárás egyes szakaszait és azok időtartamát;
c)   az eljárás egyes szakaszait és azok tervezett időtartamát;
d)   a tervezett projekt és annak konkrét jellemzői szempontjából ésszerűen felmerülő alternatívákat;
d)   a tervezett projekt, annak konkrét jellemzői és jelentős környezeti hatásai szempontjából ésszerűen felmerülő, a projektgazda által fontolóra vett alternatívákat;
e)  a környezet azon, a 3. cikkben felsorolt elemeit, amelyekre a projekt valószínűsíthetően jelentős hatást fog gyakorolni;
f)   az egy adott projekt vagy projekttípus sajátos jellemzőivel összefüggésben benyújtandó információkat;
f)   az egy adott projekt vagy projekttípus sajátos jellemzőivel összefüggésben benyújtandó információkat;
g)   a más döntéshozatali szinten vagy más uniós jogi aktuson keresztül beszerzett azon információkat és ismereteket, valamint azokat a vizsgálati módszereket, amelyeket fel kell használni.
g)   a más döntéshozatali szinten vagy más uniós jogi aktuson keresztül beszerzett azon információkat és ismereteket, valamint azokat a vizsgálati módszereket, amelyeket fel kell használni.
E célból a hatáskörrel rendelkező hatóság igénybe veheti akkreditált és műszaki szempontból felkészült, e cikk (3) bekezdésének megfelelő szakértők közreműködését. A hatáskörrel rendelkező hatóság a projektgazdától utólag csak akkor kérhet további információkat, ha ezt új körülmények indokolják, és a kérés szükségességét a hatáskörrel rendelkező hatóság kellően megmagyarázza.
E célból a hatáskörrel rendelkező hatóság igénybe veheti képesített független és műszaki szempontból felkészült, e cikk (3) bekezdésének megfelelő szakértők közreműködését. A hatáskörrel rendelkező hatóság a projektgazdától utólag csak akkor kérhet további információkat, ha ezt új körülmények indokolják, és a kérés szükségességét a hatáskörrel rendelkező hatóság kellően megmagyarázza.
Módosítás 106
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 pont
2011/92/EU irányelv
5 cikk – 3 bekezdés
3.  Az 5. cikk (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi jelentések teljességének és kellő minőségének garantálása érdekében:
3.  Az 5. cikk (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi jelentések teljességének és kellő minőségének garantálása érdekében:
a)  a projektgazda köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi jelentést akkreditált és műszaki szempontból felkészült szakértők készítsék; vagy
a)  a projektgazda köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi jelentést felkészült szakértők készítsék; továbbá
b)  a hatáskörrel rendelkező hatóság köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi jelentést akkreditált és műszaki szempontból felkészült szakértők és/vagy nemzeti szakértőkből álló bizottságok ellenőrizzék.
(b)  a hatáskörrel rendelkező hatóság köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi jelentést felkészült szakértők és/vagy nemzeti szakértőkből álló bizottságok ellenőrizzék, akiknek nevét nyilvánosságra hozzák.
Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 5. cikk (2) bekezdése szerinti meghatározás során akkreditált és műszaki szempontból felkészült szakértők közreműködését vette igénybe, akkor ugyanezeken szakértők közreműködését a projektgazda nem veheti igénybe a környezetvédelmi jelentés elkészítéséhez.
Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 5. cikk (2) bekezdése szerinti meghatározás során felkészült szakértők közreműködését vette igénybe, akkor ugyanezen szakértők közreműködését a projektgazda nem veheti igénybe a környezetvédelmi jelentés elkészítéséhez.
A tagállamok meghatározzák az akkreditált és műszaki szempontból felkészült szakemberek közreműködésének és kiválasztásának részletes szabályait (például a szükséges szakképesítések, az értékelők kijelölése, az engedélyezés és az eljárásból való kizárás vonatkozásában).
A tagállamok meghatározzák a felkészült szakemberek közreműködésének és kiválasztásának részletes szabályait (például a szükséges szakképesítések és tapasztalat, az értékelők kijelölése, az engedélyezés és az eljárásból való kizárás vonatkozásában).
Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében a környezeti hatásvizsgálatot felülvizsgáló hatóságot felkérik, hogy ne rendelkezzen érdekeltséggel az ügy vonatkozásában, vagy ne álljon azzal semmilyen kapcsolatban.
Módosítás 59
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 5 a pont (új)
2011/92/EU irányelv
5 a cikk (új)
(5a)  A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„5a. cikk
A határokon átnyúló projektek esetén a tagállamok és a részt vevő szomszédos országok megteszik az annak biztosításához szükséges valamennyi intézkedést, hogy – az uniós társfinanszírozásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – az érintett illetékes hatóságok a tervezés korai szakaszától kezdve az egységes környezetvédelmi hatásvizsgálat közös elvégzése céljából együttműködjenek.
Az európai közlekedési hálózattal kapcsolatos közlekedési projektek esetében a Natura 2000 hálózatra gyakorolt esetleges hatások megállapításához a Bizottság TENTec rendszerét és Natura 2000 szoftverét, valamint ezek esetleges alternatíváit kell alkalmazni.”
Módosítás 61
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – -a pont (új)
2011/92/EU irányelv
6 cikk – 1 bekezdés
—a)  az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(1) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a környezeti feladataik vagy illetékességük kapcsán a projektben várhatóan érintett hatóságok lehetőséget kapjanak véleménynyilvánításra a projektgazda által benyújtott információkról és az engedélyezési kérelemmel kapcsolatban. E célból a tagállamok általánosságban vagy esetről esetre kijelölik azokat a hatóságokat, amelyekkel konzultálni kell. Az 5. cikk alapján kapott információt közlik e hatóságokkal. A konzultációkra vonatkozó részletes szabályokat a tagállamok állapítják meg.”;
Módosítás 107
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – a a pont (új)
2011/92/EU irányelv
6 cikk – 2 bekezdés
—aa)  a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„2. A nyilvánosságot a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* 7. cikkének (1) bekezdésével összhangban a nyilvánosság számára elektronikus úton hozzáférhető központi portálon keresztül vagy közzététel útján, vagy más alkalmas módon, például – ha rendelkezésre áll – elektronikus média útján tájékoztatják a 2. cikk (2) bekezdésében említett, a környezettel kapcsolatos döntéshozatali eljárás kezdetén, de legkésőbb akkor, amint az információ ésszerű módon rendelkezésre bocsátható:
Módosítás 63
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – -a b pont (új)
2011/92/EU irányelv
6 cikk – 3 bekezdés
(-ab)  a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„(3) A tagállamok biztosítják, hogy megfelelő időkereteken belül az érintett nyilvánosság számára legalább a számukra elektronikusan hozzáférhető központi portálon keresztül rendelkezésre bocsátják a következőket:
a)  az 5. cikk alapján összegyűjtött összes információ;
b)  a nemzeti jogszabályokkal összhangban a főbb jelentések és javaslatok, amelyeket az érintett nyilvánosságnak az e cikk (2) bekezdésével összhangban történő tájékoztatásakor a hatáskörrel rendelkező hatóság vagy hatóságok számára alkottak;
c)  a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseivel összhangban az e cikk (2) bekezdésében említett információktól eltérő olyan információ, amely ezen irányelv 8. cikkével összhangban a határozat szempontjából lényeges, és amely csak akkor válik hozzáférhetővé, miután az érintett nyilvánosságot e cikk (2) bekezdésével összhangban tájékoztatták.”;
Módosítás 108
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – -a c pont (új)
2011/92/EU irányelv
6 cikk – 5 bekezdés
—ac)  az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„5. A nyilvánosság tájékoztatására és az érintett nyilvánossággal folytatott konzultációra vonatkozó részletes intézkedéseket a tagállamok határozzák meg. A tagállamok megteszik az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a vonatkozó információkat a 2003/4/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdésével összhangban a nyilvánosság számára elektronikus úton hozzáférhető központi portálon keresztül nyújtsák.”:
Módosítás 65
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 6 pont – b pont
2011/92/EU irányelv
6 cikk – 7 bekezdés
(7)   Az érintett nyilvánossággal az 5. cikk (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi jelentésről folytatandó konzultációra legalább harminc, legfeljebb hatvan nap időkeretet kell biztosítani. Kivételes esetekben, ha a tervezett projekt jellege, összetettsége, helye vagy mérete úgy kívánja, a hatáskörrel rendelkező hatóság ezt az időkeretet harminc nappal meghosszabbíthatja; ez esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja a projektgazdát az időkeret meghosszabbításának okairól.
(7)   Az érintett nyilvánossággal az 5. cikk (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi jelentésről folytatandó konzultációra legalább harminc, legfeljebb hatvan nap időkeretet kell biztosítani. Kivételes esetekben, ha a tervezett projekt jellege, összetettsége, helye vagy mérete úgy kívánja, a hatáskörrel rendelkező hatóság ezt az időkeretet legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja; ez esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja a projektgazdát az időkeret meghosszabbításának okairól.
Módosítás 66
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b a pont (új)
2011/92/EU irányelv
6 cikk – 7 a bekezdés (új)
ba)  a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az érintett nyilvánosságnak a döntéshozatali folyamatban való tényleges részvételének biztosítása érdekében a tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv által meghatározott kötelezettségek teljesítéséért felelős hatóság vagy hatóságok kapcsolattartási adatai mindenkor a nyilvánosság rendelkezésére álljanak, valamint hogy e hatóság vagy hatóságok mindenkor könnyen és gyorsan elérhető(ek) legyen(ek), függetlenül attól, hogy folyamatban van-e olyan projekt, amelyről környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni, valamint hogy figyelembe vegyék a nyilvánosság által megfogalmazott észrevételeket és véleményeket.”.
Módosítás 67
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)
2011/92/EU irányelv
7 cikk – 5 a bekezdés (új)
(7a)  A 7. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A közlekedés területén megvalósuló közös érdekű, határokon átnyúló, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló rendelet I. mellékletében felsorolt folyosók egyikében található projektek esetében a tagállamokat be kell vonni a nyilvános konzultációkkal kapcsolatos munka koordinálásába. A koordinátornak gondoskodnia kell arról, hogy az új infrastruktúra tervezése során széles körű nyilvános konzultációra kerüljön sor minden érdekelt fél és a civil társadalom bevonásával. A koordinátor mindenesetre javaslatokat tehet a folyosóterv kidolgozásának és végrehajtásának kiegyensúlyozott módjaira.”.
________________
+ Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló rendelet (2011/0302(COD)) száma, dátuma és címe.
Módosítás 109, 93 és 130
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 8 pont
2011/92/EU irányelv
8 cikk
(1)  Az engedélyezési eljárás során figyelembe kell venni a konzultációk eredményeit és az 5., a 6. és a 7. cikk alapján összegyűjtött információkat. Ebből a célból az engedélyező határozat szövegének tartalmaznia kell:
(1)  Az engedélyezési eljárás során figyelembe kell venni és részletesen elemezni kell a konzultációk eredményeit és az 5., a 6. és a 7. cikk alapján összegyűjtött információkat. Az engedélyező vagy az engedélyezést elutasító határozat meghozatala után a hatáskörrel rendelkező hatóság vagy hatóságok erről a körülményről a megfelelő eljárásokkal összhangban tájékoztatják a nyilvánosságot, és a nyilvánosság rendelkezésére bocsátják:
a)  a hatáskörrel rendelkező hatóság által a 3. cikknek megfelelően elvégzett környezeti tárgyú értékelést és a határozat alkalmazásának környezeti feltételeit, beleértve a jelentős káros következmények elkerülését, csökkentését és, ha lehet, ellentételezését célzó legfontosabb intézkedések ismertetését is;
a)  a hatáskörrel rendelkező hatóság által a 3. cikknek megfelelően elvégzett környezeti tárgyú értékelés eredményeit – köztük a 6. és 7. cikknek megfelelően kapott észrevételek és vélemények összefoglalását – és a határozat alkalmazásának környezeti feltételeit, beleértve a jelentős káros következmények elkerülését, csökkentését és, ha lehet, ellentételezését célzó legfontosabb intézkedések ismertetését is;
b)  a projekt engedélyezésének legfontosabb indokait, figyelemmel a többi figyelembe vett lehetséges alternatívára, ideértve annak értékelését is, hogy a projekt megvalósítása nélkül valószínűsíthetően hogyan változna idővel a környezet állapota („alapforgatókönyv”);
b)   a projektgazda által megvizsgált főbb alternatívák áttekintését, a választás főbb okainak megjelölésével, figyelembe véve a környezeti hatásokat;
c)  a 6. és a 7. cikk alapján beérkezett észrevételek összefoglalását;
d)  egy olyan nyilatkozatot, amely röviden ismerteti, hogy hogyan történt a környezeti szempontok beillesztése az engedélybe, továbbá hogyan történt a konzultációk eredményeinek és az 5., a 6. és a 7. cikk alapján összegyűjtött információknak az engedélybe történő beépítése vagy más módon történő figyelembevétele.
d)  egy olyan nyilatkozatot, amely röviden ismerteti, hogy hogyan történt a környezeti szempontok beillesztése az engedélybe, továbbá hogyan történt a környezetvédelmi jelentésnek, a konzultációk eredményeinek és az 5., a 6. és a 7. cikk alapján összegyűjtött információknak az engedélybe történő beépítése vagy más módon történő figyelembevétele.
Azon projektek esetében, amelyek valószínűsíthetően jelentős mértékű országhatárokon átterjedő következményekkel fognak járni, a hatáskörrel rendelkező hatóság információkat szolgáltat arról, hogy miért nem vette figyelembe az érintett tagállam által a 7. cikk szerinti konzultációk keretében megfogalmazott észrevételeket.
Azon projektek esetében, amelyek valószínűsíthetően jelentős mértékű országhatárokon átterjedő következményekkel fognak járni, a hatáskörrel rendelkező hatóság információkat szolgáltat arról, hogy miért nem vette figyelembe az érintett tagállam által a 7. cikk szerinti konzultációk keretében megfogalmazott észrevételeket.
(2)  Ha a konzultációkból és az 5., a 6. és a 7. cikk alapján összegyűjtött információkból az derül ki, hogy a projekt jelentős mértékű káros hatásokat fog gyakorolni a környezetre, akkor a hatáskörrel rendelkező hatóság a 6. cikk (1) bekezdésében említett hatóságokkal és a projektgazdával együttműködve indokolatlan késedelem nélkül megfontolja az 5. cikk (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi jelentés átdolgozásának és a projekt módosításának szükségességét annak érdekében, hogy ezek a káros hatások elkerülhetők vagy mérsékelhetők legyenek, valamint azt, hogy szükség van-e további kárenyhítő és kiegyenlítő intézkedések végrehajtására.
(2)  A hatáskörrel rendelkező hatóság a 6. cikk (1) bekezdésében említett hatóságokkal és a projektgazdával való konzultációt követően indokolatlan késedelem nélkül megfontolja az engedélyezés elutasításának, illetve az 5. cikk (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi jelentés átdolgozásának és a projekt módosításának szükségességét annak érdekében, hogy ezek a káros hatások elkerülhetők vagy mérsékelhetők legyenek, valamint azt, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján szükség van-e további kárenyhítő és kiegyenlítő intézkedések végrehajtására.
Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az engedélyezés mellett dönt, akkor köteles gondoskodni arról, hogy az engedély tartalmazzon olyan intézkedéseket, amelyek biztosítják a jelentős mértékű káros hatások figyelemmel kísérését, és ezáltal módot adnak a végrehajtás, valamint a kárenyhítő és a kiegyenlítő intézkedések várt eredményességének értékelésére és az esetleg előre nem látott káros következmények behatárolására.
Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az engedélyezés mellett dönt, akkor a vonatkozó jogszabályok alapján köteles gondoskodni arról, hogy az engedély tartalmazzon olyan intézkedéseket, amelyek biztosítják a jelentős mértékű káros hatások figyelemmel kísérését.
A figyelemmel kísérendő paraméterek típusát és a figyelemmel kísérés időtartamát a tervezett projekt jellegéhez, helyéhez és méretéhez, valamint a projekt környezetre gyakorolt hatásainak jelentőségéhez igazodva, az arányosság követelményének szem előtt tartásával kell megválasztani.
Erre a célra indokolt esetben a más uniós jogi aktusok alapján már egyébként is végzett nyomonkövetési tevékenységek is igénybe vehetők.
(3)   Attól számítva, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság megkapta az 5., a 6. és a 7. cikk alapján összegyűjtött összes szükséges információt, beleértve a más uniós jogi aktusokban meghatározott különös vizsgálatok eredményeit is, továbbá lezárultak a 6. és a 7. cikkben előírt konzultációk, a hatáskörrel rendelkező hatóság a projektre vonatkozó környezeti hatásvizsgálat rá eső részét három hónapon belül befejezi.
(3)   Attól számítva, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság megkapta az 5., a 6. és a 7. cikk alapján összegyűjtött összes szükséges információt, beleértve a más uniós jogi aktusokban meghatározott különös vizsgálatok eredményeit is, továbbá lezárultak a 6. és a 7. cikkben előírt konzultációk, a hatáskörrel rendelkező hatóság a projektre vonatkozó környezeti hatásvizsgálat rá eső részét a tagállam által megjelölt határidőn belül, de 90 napot meg nem haladóan befejezi.
A tervezett projekt jellegére, összetettségére, helyére és méretére való tekintettel a hatáskörrel rendelkező hatóság ezt a határidőt három hónappal meghosszabbíthatja; ez esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja a projektgazdát a határidő meghosszabbításának okairól és arról, hogy a határozat meghozatala mikorra várható.
A tervezett projekt jellegére, összetettségére, helyére és méretére való tekintettel a hatáskörrel rendelkező hatóság ezt a határidőt a tagállam által megjelölt, legfeljebb 90 napos időszakra kivételesen meghosszabbíthatja; ez esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság írásban tájékoztatja a projektgazdát a határidő meghosszabbításának okairól és arról, hogy a határozat meghozatala mikorra várható.
(4)  Az engedélyező, illetve az engedélyezést megtagadó határozat meghozatala előtt a hatáskörrel rendelkező hatóság – különös tekintettel a jelentős káros következmények elkerülése, csökkentése és, ha lehet, ellentételezése érdekében tervezett intézkedésekre – ellenőrzi az 5. cikk (1) bekezdésében előírt környezetvédelmi jelentés naprakész voltát.
törölve
4a.  Az engedélyezésről szóló határozat egy egyedi nemzeti jogi aktus elfogadásával is meghozható, feltéve, hogy az illetékes hatóság elvégezte a környezetvédelmi hatásvizsgálat minden elemét ezen irányelv rendelkezéseivel összhangban.
__________
* HL L 312., 2008.11.22., 3. o.
Módosítás 69
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 pont – a pont
2011/92/EU irányelv
9 cikk – 1 bekezdés
(1)   Az engedélyező vagy az engedélyezést elutasító határozat meghozatala után a hatáskörrel rendelkező hatóság vagy hatóságok erről a körülményről a megfelelő eljárásokkal összhangban tájékoztatják a nyilvánosságot és a 6. cikk (1) bekezdésében említett hatóságokat, és a nyilvánosság rendelkezésére bocsátják:
(1)   Az engedélyező vagy az engedélyezést elutasító határozat, illetve az ezen irányelv követelményeinek teljesítése céljából kibocsátott más határozat meghozatala után a hatáskörrel rendelkező hatóság vagy hatóságok erről a körülményről a nemzeti eljárásokkal összhangban késlekedés nélkül és legkésőbb 10 munkanapon belül tájékoztatják a nyilvánosságot és a 6. cikk (1) bekezdésében említett hatóságokat. A hatáskörrel rendelkező hatóság vagy hatóságok a határozatot a 2003/4/EK irányelvvel összhangban a nyilvánosság és a 6. cikk (1) bekezdésében említett hatóságok rendelkezésére bocsátják.
a)  a határozat tartalmát és a határozat alkalmazásának esetleges feltételeit;
b)  a környezetvédelmi jelentés és az érintett nyilvánosság által megfogalmazott aggályok és vélemények vizsgálatát követően a határozat alapjául szolgáló főbb indokokat és megfontolásokat, beleértve a nyilvánosság részvételének folyamatára vonatkozó információkat is;
c)  a jelentős káros hatások elkerülése, csökkentése és, ha lehet, ellentételezése érdekében tervezett legfontosabb intézkedések leírását;
d)  a 8. cikk (2) bekezdése szerinti figyelemmel kísérést biztosító intézkedések leírását, ha vannak ilyenek.
Módosítás 120
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 a pont (új)
2011/92/EU irányelv.
9 a cikk (új)
(9a)  A 9. cikk után a rendelet a következő cikkel egészül ki:
„9a. cikk
A tagállamok biztosítják, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság vagy hatóságok esetében az ezen irányelvből fakadó kötelezettségeik teljesítése során ne álljon fel összeférhetetlenség egyetlen rájuk nézve kötelező jogszabály alapján sem.”
Módosítás 72
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 b pont (új)
2011/92/EU irányelv
10 cikk – 1 bekezdés
(9b)  A 10. cikkben a (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
„Ennek az irányelvnek a rendelkezései nem befolyásolják a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak azt a kötelezettségét, hogy figyelembe vegyék az ipari és gazdasági titoktartással – beleértve a szellemi tulajdont is – kapcsolatos, valamint a közérdek védelmére vonatkozó, a nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekben megállapított, és az elfogadott jogi gyakorlattal összefüggő korlátozásokat, amennyiben azok megfelelnek a 2003/4/EK irányelvnek.”.
Módosítás 73
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 c pont (új)
2011/92/EU irányelv
10 a cikk (új)
(9c)  A szöveg a következő cikkel egészül ki:
„10a. cikk
A tagállamok meghatározzák az ezen irányelvnek megfelelően elfogadott nemzeti rendelkezések megsértéséért kiszabható szankciókkal kapcsolatos szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek ezen szabályok érvényesítése érdekében. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.".
Módosítás 75
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 9 d pont (új)
2011/92/EU irányelv
11 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
(9d)  A 11. cikk (4) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
„Az eljárásnak megfelelőnek és hatékonynak kell lennie, lehetővé kell tennie az ideiglenes intézkedések iránti kérelmeket, továbbá igazságosnak, méltányosnak és gyorsnak kell lennie, és nem lehet mértéktelenül drága.”
Módosítás 76
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 11 pont
2011/92/EU irányelv
12 b cikk – 5 a bekezdés (új)
(5a)  Amennyiben bizonyos gazdasági ágazatok jellegzetességei folytán a megfelelő környezeti hatásvizsgálat érdekében az célszerűnek tűnik, a Bizottság a tagállamokkal és az érintett ágazattal együtt kidolgozza a követendő kritériumokat tartalmazó ágazati iránymutatásokat, hogy a környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatban egyszerűsítse és elősegítse a szabványosítást.
Módosítás 77
Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [DÁTUM]-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti kapcsolatokat megmagyarázó dokumentumot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.
(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb ...-ig+ megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti kapcsolatokat megmagyarázó dokumentumot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.
+ Ezen irányelv hatálybalépésének időpontját követő 24 hónappal.
Módosítás 110
Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk
Az ezen irányelvvel módosított 2011/92/EU irányelv 3–11. cikkében foglalt kötelezettségeket azokra a projektekre is alkalmazni kell, amelyek esetében az engedélyezés iránti kérelem benyújtása a 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében megjelölt időpont előtt történt, de amelyek vonatkozásában a környezeti hatásvizsgálat az említett időpontig nem zárult le.
Az ezen irányelvvel módosított 2011/92/EU irányelv 3–11. cikkében foglalt kötelezettségeket azokra a projektekre is alkalmazni kell, amelyek esetében az engedélyezés iránti kérelem benyújtása a 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében megjelölt időpont után történt, de amelyek vonatkozásában a környezeti hatásvizsgálat az említett időpontig nem zárult le, amennyiben a projektgazda kérelmezi, hogy projektje tekintetében a környezeti hatásvizsgálatot az új rendelkezésekkel összhangban folytassák tovább.
Módosítás 79, 112 és 126
Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 pont (új)
2011/92/EU irányelv
I melléklet
(-1) Az I. melléklet a következőképpen módosul:
a)  a cím helyébe a következő szöveg lép:
„A 4. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT PROJEKTEK (KÖRNYZETI HATÁSVIZSGÁLATRA KÖTELEZETT PROJEKTEK)”
b)  a szövegbe a következő pontot kell beilleszteni:
„(4a) külszíni bányák és hasonló külszíni kitermelési tevékenységek.”
c)  a 7. pont a) alpontjának helyébe a következő szöveg lép:
„a) távolsági vasútvonalak és [...] repülőterek építése”
d)  a 7. pont a következő ponttal egészül ki:
„(14a) Gáztartalmú olajpalában vagy más ugyanannyira vagy kevésbé áteresztő és porózus üledékes kőzetrétegekben található nyerskőolaj és/vagy földgáz kitermelése, függetlenül a kitermelt mennyiségtől.
(14b)  Földgáz felderítése és kitermelése szénlelőhelyekről, függetlenül a kitermelt mennyiségtől.”
e)  a 19. pont helyébe a következő szöveg lép:
„(19) Kőbányák, és külszíni bányák, ahol a kitermelési felület meghaladja a 25 hektárt, ciánülepítő medencét felhasználó eljárásokat alkalmazó aranykitermelő létesítmények, vagy tőzegkitermelés, ahol a kitermelési felület meghaladja a 150 hektárt.”
f)  a szöveg a következő ponttal egészül ki:
„(24a) Vízhiányos, az elsivatagosodás vagy a kiszáradás veszélyének kitett területekre tervezett tematikus parkok és golfpályák.”
Módosítás 80
Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – -1 a pont (új)
2011/92/EU irányelv
II melléklet
(-1a) A II. melléklet a következőképpen módosul:
a)  a cím helyébe a következő szöveg lép:
„A 4. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT PROJEKTEK (TAGÁLLAMI DÖNTÉS ALAPJÁN KÖRNYZETI HATÁSVIZSGÁLATRA KÖTELEZETT PROJEKTEK)”;
b)  az (1) bekezdés kiegészül a következő ponttal:
„(fa) vadon élő halak halászata;”;
c)  a (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„c) ásványi anyagok kutatása és feltárása, valamint ásványi anyagok kitermelése tengeri vagy folyami kotrással;”;
d)  a (10) bekezdés d) pontját el kell hagyni.
e)  az (13) bekezdés a következő ponttal egészül ki:
„aa) az I. vagy ebben a mellékletben felsorolt projektek bármely olyan lebontása, amelynek jelentős ártalmas hatása van a környezetre.”.
Módosítás 81
Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 1 pont
2011/92/EU irányelv
II.A melléklet
IIA. MELLÉKLET – A 4. CIKK (3) BEKEZDÉSE SZERINTI INFORMÁCIÓK
IIA. MELLÉKLET – A 4. CIKK (3) BEKEZDÉSE SZERINTI INFORMÁCIÓK (A II. MELLÉKLETBEN FELSOROLT PROJEKTEK ESETÉBEN A PROJEKTGAZDA ÁLTAL BENYÚJTANDÓ INFORMÁCIÓK ÖSSZEFOGLALÁSA)
(1)   A projekt ismertetése, ezen belül különösen:
(1)   A projekt ismertetése, ezen belül:
a)   a teljes projekt – beleértve, ha releváns, a talajfelszín alatti környezetet is – fizikai jellemzőinek bemutatása az építés és az üzemelés tartamára vonatkozóan;
a)   a teljes projekt – beleértve, ha releváns, a talajfelszín alatti és a mélyebben elhelyezkedő környezetet is – fizikai jellemzőinek bemutatása az építés, az üzemelés és a bontás tartamára vonatkozóan;
b)   a projekt helyének bemutatása, különös tekintettel a projekt által valószínűsíthetően befolyásolt földrajzi területek környezeti érzékenységére.
b)   a projekt helyének bemutatása, különös tekintettel a projekt által valószínűsíthetően befolyásolt földrajzi területek környezeti érzékenységére.
(2)   Azon környezeti tényezők ismertetése, amelyekre a tervezett projekt valószínűsíthetően jelentős hatást fog gyakorolni.
(2)   Azon környezeti tényezők ismertetése, amelyekre a tervezett projekt valószínűsíthetően jelentős hatást fog gyakorolni.
(3)   Azon, a tervezett projekt által a környezetre gyakorolt, valószínűsíthetően jelentős hatások ismertetése, amelyek a következőkből erednek:
(3)   Azon, a tervezett projekt által a környezetre gyakorolt, valószínűsíthetően jelentős hatások – többek között az érintett lakosság egészségügyi kockázatának, valamint a tájképre és a kulturális örökségre gyakorolt hatások – ismertetése, amelyek a következőkből erednek:
a)   az előre láthatóan keletkező maradékokból és kibocsátásból, valamint a hulladékképződésből;
a)   az előre láthatóan keletkező maradékokból és kibocsátásból, valamint adott esetben a hulladékképződésből;
b)   a természeti erőforrások, különösen a talaj, a földterület, a vizek és a biológiai sokféleséget megtestesítő élővilág igénybevételéből, ideértve a hidromorfológiai változásokat is.
b)   a természeti erőforrások, különösen a talaj, a földterület, a vizek és a biológiai sokféleséget megtestesítő élővilág igénybevételéből, ideértve a hidromorfológiai változásokat is.
(4)   A környezetre gyakorolt esetleges jelentős káros hatások elkerülése, megelőzése vagy ellentételezése céljából tervezett intézkedések ismertetése.
(4)   A környezetre gyakorolt esetleges jelentős káros hatások elkerülése, megelőzése vagy ellentételezése céljából tervezett intézkedések ismertetése, különösen, ha a hatások visszafordíthatatlannak tekinthetők.
Módosítás 124
Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv.
III melléklet – 2 pont –c pont - ii pont
ii.  a tengerparti területekre;
ii.  a tengerparti területekre és a tengeri környezetre;
Módosítás 83 és 129/REV
Irányelvre irányuló javaslat
Melléklet – 2 pont
2011/92/EU irányelv
IV melléklet
IV. MELLÉKLET: AZ 5. CIKK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI INFORMÁCIÓK
IV. MELLÉKLET: AZ 5. CIKK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI INFORMÁCIÓK (A PROJEKTGAZDA ÁLTAL A KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉSBEN BENYÚJTANDÓ INFORMÁCIÓK)
(1)   A projekt ismertetése, beleértve különösen:
(1)   A projekt ismertetése, beleértve különösen:
(-a)  a projekt helyszínének leírását;
a)   a teljes projekt – beleértve, ha releváns, a talajfelszín alatti környezetet is – fizikai jellemzőinek, valamint víz- és területigényének bemutatását az építés és az üzemelés tartamára vonatkozóan;
a)   a teljes projekt – beleértve, ha releváns, a talajfelszín alatti környezetet is – fizikai jellemzőinek, valamint víz- és területigényének bemutatását az építés, az üzemelés és adott esetben a bontás tartamára vonatkozóan;
aa)  bontási projekt esetén az energiaköltségek, a bontással keletkezett hulladék újrafeldolgozási költsége, a további természeti erőforrások fogyasztásának leírását;
b)   a termelési folyamat lényeges jellemzőinek bemutatását például a felhasznált anyagok, energia és természeti erőforrások (beleértve a vizeket, a földterületeket, a talajt és a biológiai sokféleséget is) jellegére és mennyiségére vonatkozóan;
b)   a termelési folyamat lényeges jellemzőinek bemutatását például a felhasznált anyagok, energia és természeti erőforrások (beleértve a vizeket, a földterületeket, a talajt és a biológiai sokféleséget is) jellegére és mennyiségére vonatkozóan;
c)   a tervezett projekttel összefüggő üzemeltetési tevékenység során keletkező maradékok és kibocsátások (a vizekbe, a levegőbe, a talajra és a talajba jutó szennyezések, zaj, rezgések, fény, hő, sugárzás stb.) típusára és mennyiségére vonatkozó becslést.
c)   a tervezett projekttel összefüggő üzemeltetési tevékenység során keletkező maradékok és kibocsátások (a vizekbe, a levegőbe, a talajra és a talajba jutó szennyezések, zaj, rezgések, fény, hő, sugárzás stb.) típusára és mennyiségére vonatkozó becslést.
(2)   A figyelembe vett alternatívák műszaki, helymegválasztási és más vonatkozásainak ismertetése (például a tervezés, a műszaki kapacitás, a méret és a kiterjedés vonatkozásában) a környezetre a legkisebb hatást gyakorló alternatíva megjelölésével, valamint a környezeti hatások figyelembevétele mellett a választást alátámasztó legfontosabb okok felsorolásával.
(2)   A projektgazda által vizsgált, a tervezett projektre vonatkozó lehetséges alternatívák műszaki, helymegválasztási és más vonatkozásainak (például tervezés, műszaki kapacitás, méret és kiterjedés), és a projekt egyedi ismertetése, a választást alátámasztó legfontosabb okok felsorolásával.
(3)   Leírás a környezet meglévő állapotának releváns aspektusairól és azok valószínűsíthető időbeli alakulásáról a projekt végrehajtása nélkül (alapforgatókönyv). Ennek a leírásnak ki kell terjednie az esetleg már fennálló, a projekt szempontjából releváns környezeti problémákra, köztük különösen azokra, amelyek környezeti szempontból fontos területeket és természeti erőforrások igénybevételét érintik.
(3)   Leírás a környezet aktuális állapotának releváns aspektusairól (alapforgatókönyv) és azok valószínűsíthető időbeli alakulásáról a projekt végrehajtása nélkül, amennyiben a természeti és társadalmi változásokat az alapforgatókönyv alapján elfogadható bizonyossággal előre lehet látni. Ennek a leírásnak ki kell terjednie az esetleg már fennálló, a projekt szempontjából releváns környezeti problémákra, köztük különösen azokra, amelyek környezeti szempontból fontos területeket és természeti erőforrások igénybevételét érintik.
(4)   A környezet azon aspektusainak ismertetése, amelyekre a javasolt projekt valószínűsíthetően jelentős mértékű hatást fog kifejteni, ideértve különösen a népességet, az emberi egészséget, az állat- és a növényvilágot, a biológiai sokféleséget, a nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatásokat, a földterületeket (területelvonás), a talajt (szervesanyag-tartalom, erózió, tömörödés, talajlezárás), a vizeket (minőség és mennyiség), a levegőt, az időjárási viszonyokat, az éghajlatváltozást (üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, beleértve a területhasznosításból és annak megváltozásából, valamint az erdészeti tevékenységből származó kibocsátásokat is, mérséklő hatás, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjából releváns hatások, amennyiben a projekt figyelembe veszi az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kockázatokat), az anyagi javakat, a kulturális örökséget, beleértve az építészeti és a régészeti örökséget is, valamint a tájat; az ismertetésnek ki kell terjednie a felsorolt tényezők közötti kölcsönhatásokra, valamint a felsorolt tényezőknek a természetes és az emberi tevékenységből fakadó katasztrófakockázatokkal szembeni kitettségére, sérülékenységére és ellenálló képességére is.
(4)   A környezet azon tényezőinek ismertetése, amelyekre a javasolt projekt valószínűsíthetően jelentős mértékű hatást fog kifejteni, ideértve különösen a népességet, az emberi egészséget, az állat- és a növényvilágot, a biológiai sokféleséget, a földterületeket (területelvonás), a talajt (szervesanyag-tartalom, erózió, tömörödés, talajlezárás), a vizeket (minőség és mennyiség), a levegőt, az időjárási viszonyokat, az éghajlatot (üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, beleértve a területhasznosításból és annak megváltozásából, valamint az erdészeti tevékenységből származó kibocsátásokat is, mérséklő hatás, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjából releváns hatások, amennyiben a projekt figyelembe veszi az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kockázatokat), az anyagi javakat , a kulturális örökséget, beleértve az építészeti és a régészeti örökséget is, valamint a tájat; az ismertetésnek ki kell terjednie a felsorolt tényezők közötti kölcsönhatásokra, valamint a felsorolt tényezőknek a természetes és az emberi tevékenységből fakadó katasztrófakockázatokkal szembeni kitettségére, sérülékenységére és ellenálló képességére is.
(5)   A tervezett projekt mindazon, a környezetre gyakorolt, valószínűsíthetően jelentős mértékű hatásainak ismertetése, amelyek egyebek mellett a következőkből erednek:
(5)   A tervezett projekt mindazon, a környezetre gyakorolt, valószínűsíthetően jelentős mértékű hatásainak ismertetése, amelyek egyebek mellett a következőkből erednek:
a)   a projekt létéből;
a)   a projekt létéből;
b)   a természetes erőforrások, ezen belül különösen a földterületek, a talaj, a vizek, a biológiai sokféleséget megtestesítő élővilág és a nyújtott ökoszisztéma-szogláltatások igénybevételéből, ezen erőforrások rendelkezésre állásának maximális figyelembevételével, a változó időjárási körülmények fényében is;
b)   a természeti erőforrások, ezen belül különösen a földterületek, a talaj, a vizek, a biológiai sokféleség (köztük az állat- és növényvilág) igénybevételéből, ezen erőforrások rendelkezésre állásának maximális figyelembevételével, a változó időjárási körülmények fényében is;
c)   a szennyezőanyag-kibocsátásból, a keltett zajból, rezgésekből, fényből, hőből és sugárzásból, a zavaró hatások okozásából, a hulladékok ártalmatlanításából;
c)   a szennyezőanyag-kibocsátásból, a keltett zajból, rezgésekből, fényből, hőből és sugárzásból, a zavaró hatások okozásából, a hulladékok ártalmatlanításából;
d)   az emberi egészséggel, a kulturális örökséggel, a környezettel kapcsolatos (például balesetek vagy katasztrófahelyzetek miatti) kockázatokból;
d)   az emberi egészséggel, a kulturális örökséggel, a környezettel kapcsolatos (például balesetek vagy katasztrófahelyzetek miatti) a projekt természetéből adódóan okkal feltételezhető kockázatokból;
e)   a hatások és más projektek és tevékenységek hatásai közötti kölcsönhatásokból;
e)   a hatások és más meglévő és/vagy jóváhagyott projektek és tevékenységek hatásai közötti kölcsönhatásokból, amennyiben a valószínűsíthetően érintett földrajzi területen valósulnak meg, de még nem épültek meg, illetve nem üzemelnek, anélkül továbbá, hogy a projekttel kapcsolatos meglévő vagy nyilvánosan hozzáférhető információkon kívül más információk figyelembevétele is kötelező lenne;
f)   az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásából, beleértve a területhasznosításból és annak megváltozásából, valamint az erdészeti tevékenységből származó kibocsátásokat is;
f)   az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásából, beleértve a területhasznosításból és annak megváltozásából, valamint az erdészeti tevékenységből származó kibocsátásokat is;
g)   az igénybe vett technológiákból és anyagokból;
g)   az igénybe vett technológiákból és anyagokból;
h)   a hidromorfológiai változásokból.
h)   a hidromorfológiai változásokból.
A valószínűsíthetően jelentős mértékű hatások ismertetésének ki kell terjednie a projekt valamennyi közvetlen és közvetett, másodlagos, kölcsönhatásban jelentkező, országhatárokon átterjedő, rövid, közép- és hosszú távú, tartós és átmeneti, kedvező és kedvezőtlen hatására. Az ismertetésnek figyelembe kell vennie az Európai Unió és a tagállamok szintjén megállapított, a projekt szempontjából releváns környezetvédelmi célkitűzéseket.
A valószínűsíthetően jelentős mértékű hatások ismertetésének ki kell terjednie a projekt valamennyi közvetlen és közvetett, másodlagos, kölcsönhatásban jelentkező, országhatárokon átterjedő, rövid, közép- és hosszú távú, tartós és átmeneti, kedvező és kedvezőtlen hatására. Az ismertetésnek figyelembe kell vennie az Európai Unió és a tagállamok szintjén megállapított, a projekt szempontjából releváns környezetvédelmi célkitűzéseket.
(6)   Az 5. pont szerinti környezeti hatások megállapítása céljából alkalmazott előrejelzési módszerek ismertetése, valamint a legfontosabb bizonytalansági tényezők és ezek hatásbecslésre és a legkedvezőbb alternatíva kiválasztására kifejtett hatásainak bemutatása.
(6)   Az 5. pont szerinti környezeti hatások megállapítása céljából alkalmazott előrejelzési módszerek ismertetése, valamint a legfontosabb bizonytalansági tényezők és ezek hatásbecslésre és a legkedvezőbb alternatíva kiválasztására kifejtett hatásainak bemutatása.
(7)   Az 5. pont szerinti jelentős káros környezeti következmények elkerülése, csökkentése és, ha lehet, ellentételezése érdekében tervezett intézkedések ismertetése, valamint az esetleg javasolt monitoringtevékenység bemutatása, beleértve a projekt végrehajtását követően a környezetre gyakorolt káros hatásokra vonatkozóan elvégzendő elemzések előkészítését is. Az ismertetésnek el kell magyaráznia, hogy a tervezett intézkedések milyen mértékben csökkentik vagy ellentételezik a jelentős káros következményeket, és mind az építés, mind az üzemeltetés tartamára ki kell terjednie.
(7)   Az 5. pont szerinti jelentős káros környezeti következmények mindenek előtti megelőzése és csökkentése és – végső esetben – ellentételezése érdekében tervezett intézkedések ismertetése, valamint az esetleg javasolt monitoringtevékenység bemutatása, beleértve a projekt végrehajtását követően a környezetre gyakorolt káros hatásokra vonatkozóan elvégzendő elemzések előkészítését is. Az ismertetésnek el kell magyaráznia, hogy a tervezett intézkedések milyen mértékben előzik meg, csökkentik vagy ellentételezik a jelentős káros következményeket, és mind az építés, mind az üzemeltetés tartamára ki kell terjednie.
(8)   Azon természetes és az emberi tevékenységből fakadó katasztrófakockázatok és baleseti kockázatok elemzése, amelyekkel szemben a projekt sérülékeny lehet, valamint az ilyen jellegű kockázatok megelőzése, illetve a veszélyhelyzetekre való felkészülés és reagálás érdekében (például a módosított 96/82/EK irányelv alapján) esetleg tervezett intézkedések bemutatása.
(8)   Azon természetes és az emberi tevékenységből fakadó, valószínűsíthető katasztrófakockázatok és baleseti kockázatok elemzése, amelyekkel szemben a projekt sérülékeny lehet, valamint az ilyen jellegű kockázatok megelőzése, illetve a veszélyhelyzetekre való felkészülés és reagálás érdekében (például a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről szóló 2012. július 4-i 2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, illetve az egyéb uniós előírásokból vagy nemzetközi megállapodásokból fakadó kötelezettségek alapján) esetleg tervezett intézkedések bemutatása.
(9)   A fenti pontok alapján megadott információk nem technikai jellegű összefoglalása.
(9)   A fenti pontok alapján megadott információk nem technikai jellegű összefoglalása.
(10)   Azon nehézségek (műszaki vagy hozzáértésbeli hiányosságok) esetleges jelzése, amelyekkel a projektgazda az előírt információk összegyűjtése során szembesült, a rendelkezésre bocsátott ismertetések és leírások elkészítése során felhasznált források megjelölése, valamint a legfontosabb bizonytalansági tényezők és ezek hatásbecslésre és a legkedvezőbb alternatíva kiválasztására kifejtett hatásainak bemutatása.
(10)   Azon nehézségek (műszaki vagy hozzáértésbeli hiányosságok) esetleges jelzése, amelyekkel a projektgazda az előírt információk összegyűjtése során szembesült, a rendelkezésre bocsátott ismertetések és leírások elkészítése során felhasznált források megjelölése, valamint a legfontosabb bizonytalansági tényezők és ezek hatásbecslésre és a legkedvezőbb alternatíva kiválasztására kifejtett hatásainak bemutatása.

(1) Az ügyet az 57. cikk (2) bekezdésének második albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz újratárgyalásra. (A7-0277/2013).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat