Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2012/0297(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A7-0277/2013

Testi mressqa :

A7-0277/2013

Dibattiti :

PV 08/10/2013 - 6
CRE 08/10/2013 - 6

Votazzjonijiet :

PV 11/09/2013 - 5.13
CRE 11/09/2013 - 5.13
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 09/10/2013 - 8.1
CRE 09/10/2013 - 8.1
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 12/03/2014 - 8.18
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P7_TA(2013)0413
P7_TA(2014)0225

Testi adottati
PDF 894kWORD 417k
L-Erbgħa, 9 ta' Ottubru 2013 - Strasburgu
Stima tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent ***I
P7_TA(2013)0413A7-0277/2013

Emendi adottati mill-Parlament Ewropew tat-9 ta' Ottubru 2013 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2011/92/UE dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD))(1)

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa 1
(1)  Id-Direttiva 2011/92/UE armonizzat il-prinċipji għall-istima ambjentali ta' proġetti billi introduċiet rekwiżiti minimi (fir-rigward tat-tip ta’ proġetti soġġetti għal stima, l-obbligi ewlenin tal-iżviluppaturi, il-kontenut tal-istima u l-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti u tal-pubbliku), u tikkontribwixxi għal livell għoli ta' protezzjoni tal-ambjent u tas-saħħa tal-bniedem.
(1)  Id-Direttiva 2011/92/UE armonizzat il-prinċipji għall-istima ambjentali ta' proġetti billi introduċiet rekwiżiti minimi (fir-rigward tat-tip ta’ proġetti soġġetti għal stima, l-obbligi ewlenin tal-iżviluppaturi, il-kontenut tal-istima u l-parteċipazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti u tal-pubbliku), u tikkontribwixxi għal livell għoli ta' protezzjoni tal-ambjent u tas-saħħa tal-bniedem. L-Istati Membri għandhom ikunu permessi jistabbilixxu regoli aktar stretti għall-protezzjoni tal-ambjent u s-saħħa tal-bniedem.
Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa 3
(3)  Jinħtieġ li tkun emendata d-Direttiva 2011/92/UE biex tissaħħaħ il-kwalità tal-proċedura ta’ stima ambjentali, jiġu razzjonalizzati d-diversi stadji tal-proċedura u jiżdiedu l-koerenza u s-sinerġiji ma’ leġiżlazzjoni u politiki oħra tal-Unjoni, kif ukoll ma’ strateġiji u politiki żviluppati mill-Istati Membri f’oqsma ta’ kompetenza nazzjonali.
(3)  Jinħtieġ li tkun emendata d-Direttiva 2011/92/UE biex tissaħħaħ il-kwalità tal-proċedura ta’ stima ambjentali, jiġu razzjonalizzati d-diversi stadji tal-proċedura, tiġi allinjata l-proċedura mal-prinċipji ta’ regolamentazzjoni intelliġenti u jiżdiedu l-koerenza u s-sinerġiji ma’ leġiżlazzjoni u politiki oħra tal-Unjoni, kif ukoll ma’ strateġiji u politiki żviluppati mill-Istati Membri f’oqsma ta’ kompetenza nazzjonali. L-iskop ewlieni li għalih qed tiġi emendata din id-Direttiva huwa li jkun hemm implimentazzjoni aktar effettiva fil-livell ta’ Stat Membru. F’bosta każijiet il-proċeduri amministrattivi saru kumplikati u jġebbdu fit-tul wisq, tant li jikkawżaw dewmien u joħolqu riskji addizzjonali għall-protezzjoni tal-ambjent. F’dan ir-rigward, is-simplifikazzjoni u l-armonizzazzjoni tal-proċedimenti għandhom ikunu waħda mill-għanijiet tad-Direttiva. Għandha titqies il-konvenjenza li jinħoloq punt ta’ kuntatt waħdieni bil-għan li jkunu jistgħu jsiru stima koordinata jew proċeduri konġunti meta jkunu meħtieġa għadd ta’ stimi tal-impatt fuq l-ambjent (VIA), pereżempju f’każijiet ta’ proġetti transkonfinali, kif ukoll biex jiġu definiti kriterji aktar speċifiċi għal stimi mandatarji.
Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 3a (ġdida)
(3a)  Sabiex tiġi ggarantita l-applikazzjoni armonizzata u l-protezzjoni ugwali tal-ambjent fl-Unjoni kollha, il-Kummissjoni għandha, fir-rwol tagħha bħala l-gwardjana tat-Trattati, tiżgura konformità kwalitattiva kif ukoll proċedurali mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2011/92/UE, inklużi dawk dwar il-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni pubblika.
Emenda 4
Proposta għal direttiva
Premessa 3b (ġdida)
(3b)  F’każ ta’ proġetti li jista' jkollhom effetti transkonfinali fuq l-ambjent, l-Istati Membri involuti għandhom joffru punt ta’ kuntatt b’rappreżentanza komuni u ugwali, li jkun responsabbli għall-passi kollha tal-proċedura. Għall-approvazzjoni finali tal-proġett hija meħtieġa l-approvazzjoni tal-Istati Membri kollha kkonċernati.
Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 3c (ġdida)
(3c)  Id-Direttiva 2011/92/UE għandha wkoll tiġi riveduta b’tali mod li jiġi żgurat li l-protezzjoni tal-ambjent tiġi mtejba, li tiżdied l-effiċjenza tar-riżorsi u li jkun appoġġjat it-tkabbir sostenibbli fl-Ewropa. Għal dan il-għan huwa meħtieġ li l-proċeduri li tistabbilixxi jiġu simplifikati u armonizzati.
Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 4
(4)  Matul l-aħħar għaxar snin, il-kwistjonijiet ambjentali, bħall-effiċjenza fir-riżorsi, il-bijodiversità, it-tibdil fil-klima, u r-riskju ta’ diżastri, saru aktar importanti fit-tfassil tal-politika u għalhekk għandhom ikunu wkoll elementi kritiċi fi proċessi ta’ stima u tat-teħid tad-deċiżjonijiet, speċjalment għal proġetti ta’ infrastruttura.
(4)  Matul dawn l-aħħar għaxar snin, il-kwistjonijiet ambjentali, bħall-effiċjenza fir-riżorsi u s-sostenibilità, il-protezzjoni tal-bijodiversità, l-użu tal-art, il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, u r-riskju ta' diżastri naturali u kkawżati mill-bniedem, saru aktar importanti fit-tfassil tal-politika. Għalhekk għandhom ikunu wkoll elementi importanti fi proċessi ta’ stima u tat-teħid tad-deċiżjonijiet għal kwalunkwe proġett pubbliku jew privat li x’aktarx li jkollu impatt sinifikanti fuq l-ambjent, speċjalment għal proġetti ta’ infrastruttura u peress li l-Kummissjoni ma stabbilixxietx linji gwida għall-applikazzjoni tad-Direttiva 2011/92/UE fir-rigward tal-konservazzjoni tal-Wirt Storiku u Kulturali, il-Kummissjoni għandha tipproponi lista ta’ kriterji u indikazzjonijiet, inkluż f’relazzjoni mal-impatt viżiv, bil-ħsieb li ssir implimentazzjoni aħjar tad-Direttiva.
Emenda 7
Proposta għal direttiva
Premessa 4a (ġdida)
(4a)  Il-fatt li tiġi stipulata l-ħtieġa li tingħata aktar kunsiderazzjoni lill-kriterji ambjentali fil-proġetti kollha jista' jirriżulta wkoll li jkun kontroproduċenti jekk dan iservi biex iżid mal-kumplessità tal-proċeduri involuti u biex itawwal iż-żmien meħtieġ biex jiġi awtorizzat u validat kull stadju. Dan jista’ jżid il-kostijiet u jista’ saħansitra, fih innifsu, ikun ta’ theddida għall-ambjent jekk il-proġetti ta’ infrastruttura jieħdu wisq żmien biex jitlestew.
Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 4b (ġdida)
(4b)  Huwa essenzjali li l-kwistjonijiet ambjentali li għandhom x’jaqsmu ma’ proġetti ta’ infrastruttura ma jiddevjawx l-attenzjoni minn fuq il-fatt li kwalunkwe proġett inevitabilment se jkollu impatt fuq l-ambjent. Huwa meħtieġ ukoll li l-attenzjoni tkun iffukata fuq il-bilanċ bejn il-valur ta’ proġett u l-impatt ambjentali tiegħu.
Emenda 9
Proposta għal direttiva
Premessa 5
(5)  Fil-Komunikazzjoni tagħha intitolata ‘Pjan Direzzjonali għal Ewropa b'Użu Effiċjenti tar-Riżorsi', il-Kummissjoni impenjat ruħha favur l-inklużjoni ta' kunsiderazzjonijiet usa' dwar l-użu effiċjenti tar-riżorsi fil-kuntest tar-reviżjoni tad-Direttiva 2011/92/UE.
(5)  Fil-Komunikazzjoni tagħha intitolata ‘Pjan Direzzjonali għal Ewropa b'Użu Effiċjenti tar-Riżorsi', il-Kummissjoni impenjat ruħha favur l-inklużjoni ta' kunsiderazzjonijiet usa' dwar l-użu effiċjenti u sostenibbli tar-riżorsi fil-kuntest tar-reviżjoni tad-Direttiva 2011/92/UE.
Emenda 10
Proposta għal direttiva
Premessa 11
(11)  Il-protezzjoni u l-promozzjoni tal-wirt kulturali u l-pajsaġġi, li huma parti integrali mid-diversità kulturali li l-Unjoni hija impenjata li tirrispetta u tippromwovi skont l-Artikolu 167(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, jistgħu jibnu b'mod utli fuq definizzjonijiet u prinċipji żviluppati f'Konvenzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tal-Ewropa, b’mod partikolari l-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni tal-Wirt Arkitettoniku tal-Ewropa, il-Konvenzjoni Ewropea dwar il-Pajsaġġi u l-Konvenzjoni Qafas dwar il-Valur tal-Wirt Kulturali għas-Soċjetà.
(11)  Il-protezzjoni u l-promozzjoni tal-wirt kulturali u l-pajsaġġi, li huma parti integrali mid-diversità kulturali li l-Unjoni hija impenjata li tirrispetta u tippromwovi skont l-Artikolu 167(4) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, jistgħu jibnu b’mod utli fuq definizzjonijiet u prinċipji żviluppati f’Konvenzjonijiet rilevanti tal-Kunsill tal-Ewropa, b’mod partikolari l-Konvenzjoni dwar il-Protezzjoni tal-Wirt Arkitettoniku tal-Ewropa, il-Konvenzjoni Ewropea dwar il-Pajsaġġi, il-Konvenzjoni Qafas dwar il-Valur tal-Wirt Kulturali għas-Soċjetà u r-Rakkomandazzjoni Internazzjonali dwar il-Ħarsien u r-Rwol Kontemporanju taż-Żoni Storiċi adottata mill-UNESCO f’Najrobi fl-1976.
Emenda 11
Proposta għal direttiva
Premessa 11a (ġdida)
(11a)  L-impatt viżiv huwa kriterju essenzjali fl-istimi tal-impatt fuq l-ambjent f’dawk li huma l-konservazzjoni tal-wirt storiku u kulturali, il-pajsaġġi naturali u ż-żoni urbani; dan huwa element ieħor li għandu jintuża fl-istimi.
Emenda 12
Proposta għal direttiva
Premessa 12
(12)  Fl-applikazzjoni tad-Direttiva 2011/92/UE, jinħtieġ li jiġi żgurat ambjent kummerċjali kompetittiv, speċjalment għall-impriżi żgħar u medji, sabiex jiġġeneraw tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, skont l-objettivi stabbiliti fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu 'Ewropa 2020 - Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv'.
(12)  Fl-applikazzjoni tad-Direttiva 2011/92/UE, jinħtieġ li jiġi żgurat tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv, skont l-objettivi stabbiliti fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni bit-titolu ‘Ewropa 2020 - Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv’.
Emenda 13
Proposta għal direttiva
Premessa 12a (ġdida)
(12a)  Bil-għan li jissaħħu l-aċċess pubbliku u t-trasparenza, f’kull Stat Membru għandu jkun hemm disponibbli portal ċentrali li elettronikament jipprovdi informazzjoni ambjentali f’waqtha fir-rigward tal-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva.
Emenda 14
Proposta għal direttiva
Premessa 12b (ġdida)
(12b)  Sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv, jiġi ffaċilitat il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet u jitnaqqsu l-ispejjeż tal-proġetti, għandhom jittieħdu l-passi meħtieġa għall-istandardizzazzjoni tal-kriterji li għandhom jiġu segwiti kif meħtieġ mir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar l-Istandardizzazzjoni Ewropea1, bil-għan li jkun jista’ jiġi appoġġjat l-użu tal-aħjar teknoloġiji disponibbli (BAT), tittejjeb il-kompetittività u jiġu pprevenuti interpretazzjonijiet differenti tal-istandards.
_______________
1 ĠU L 316, 14.11.2012, p.12.
Emenda 15
Proposta għal direttiva
Premessa 12c (ġdida)
(12c)  Dejjem bil-għan ta’ aktar simplifikazzjoni u faċilitazzjoni tal-ħidma tal-amministrazzjonijiet kompetenti, għandhom jiġu mfassla kriterji ta’ gwida li jieħdu kont tal-karatterstiċi tas-setturi varji ta’ attività ekonomika jew industrijali. Din il-miżura għandha tiġi bbażata fuq l-istruzzjonijiet taħt l-Artikolu 6 tad-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992 dwar il-konservazzjoni ta’ l-habitat naturali u tal-fawna u l-flora selvaġġa1.
_______________
1 ĠU L 206, 22.7.1992, p.7.
Emenda 16
Proposta għal direttiva
Premessa 12d (ġdida)
(12d)  Bil-għan li tiġi żgurata l-aħjar konservazzjoni possibbli tal-wirt storiku u kulturali, għandhom jiġu mfassla kriterji ta’ gwida mill-Kummissjoni u/jew l-Istati Membri.
Emenda 17
Proposta għal direttiva
Premessa 13
(13)  L-esperjenza wriet li f’każijiet ta’ emerġenza ċivili, konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2011/92/UE jista’ jkollha effetti negattivi, u għalhekk għandu jsir provvediment sabiex l-Istati Membri jkunu awtorizzati li ma japplikawx din id-Direttiva f’każijiet xierqa.
(13)  L-esperjenza wriet li, fir-rigward ta’ proġetti li għandhom bħala l-uniku għan tagħhom ir-reazzjoni li tingħata lil każijiet ta’ emerġenza ċivili, il-konformità mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2011/92/UE jista’ jkollha effetti negattivi fuq dak il-għan, u għalhekk għandu jsir provvediment sabiex l-Istati Membri jkunu awtorizzati li ma japplikawx dik id-Direttiva f’dawk il-każijiet eċċezzjonali. F’dan ir-rigward, id-Direttiva għandha tqis id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni Espoo tan-NU/KEE dwar il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali f’kuntest transkonfinali, li, f’każijiet ta’ proġetti transkonfinali, tobbliga l-Istati parteċipanti jinnotifikaw u jikkonsultaw lil xulxin. Fi proġetti transkonfinali bħal dawn, il-Kummissjoni, fejn u meta xieraq u possibbli, għandha twettaq rwol aktar proattiv u faċilitatorju.
Emenda 18
Proposta għal direttiva
Premessa 13a (ġdida)
(13a)  L-Artikolu 1(4) tad-Direttiva 2011/92/UE, li jistabbilixxi li dik id-Direttiva ma tapplikax għal proġetti adottati b’att speċifiku ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali, jipprovdi għal deroga miftuħa b’garanziji proċedurali limitati u jkun jista’ jevita b’mod sostanzjali l-implimentazzjoni ta’ dik id-Direttiva.
Emenda 19
Proposta għal direttiva
Premessa 13b (ġdida)
(13b)  L-esperjenza wriet li jeħtieġ li jiġu introdotti regoli speċifiċi biex jiġi evitat il-kunflitt ta' interess li jista' jkun hemm bejn l-iżviluppatur ta' proġett li jkun suġġett għal stima tal-impatt fuq l-ambjent u l-awtoritajiet kompetenti msemmija fl-Artikolu 1(2)(f) tad-Direttiva 2011/92/UE. B'mod partikolari, l-awtoritajiet kompetenti m'għandhomx ikunu wkoll l-iżviluppatur u lanqas m'għandhom ikunu b'xi mod dipendenti mill-iżviluppatur, kollegati miegħu jew subordinati għalih. Għall-istess raġunijiet, awtorità li tkun ġiet maħtura bħala awtorità kompetenti skont id-Direttiva 2011/92/UE m’għandhiex tkun tista’ twettaq dak ir-rwol fir-rigward ta' proġetti li jkunu suġġetti għal stima tal-impatt fuq l-ambjent li l-awtorità nnifisha tkun ikkummissjonat.
Emenda 20
Proposta għal direttiva
Premessa 13c (ġdida)
(13c)  Fl-istima tal-impatt fuq l-ambjent tal-proġetti għandha tiġi kkunsidrata l-proporzjonalità. Ir-rekwiżiti li jintalbu fl-istima tal-impatt fuq l-ambjent ta’ proġett għandhom ikunu proporzjonati mad-daqs u l-istadju tiegħu.
Emenda 21
Proposta għal direttiva
Premessa 16
(16)  Meta jiġi determinat jekk hemmx probabbiltà li jiġu kkawżati effetti ambjentali sinifikanti, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jidentifikaw l-aktar kriterji rilevanti li għandhom jitqiesu u jużaw l-informazzjoni addizzjonali li tista’ tkun disponibbli wara stimi oħrajn meħtieġa mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni sabiex tapplika proċedura ta' skrinjar b'mod effettiv. F'dan ir-rigward, huwa xieraq li jiġi speċifikat il-kontenut tad-deċiżjoni dwar l-iskrinjar, b'mod partikolari fejn ma tkun meħtieġa l-ebda stima ambjentali.
(16)  Meta jkun qed jiġi determinat jekk hemmx probabbiltà li jiġu kkawżati effetti ambjentali sinifikanti, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiddefinixxu b’mod ċar u strett l-aktar kriterji rilevanti li għandhom jitqiesu u jużaw l-informazzjoni addizzjonali li tista’ tkun disponibbli wara stimi oħrajn meħtieġa mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni sabiex tapplika l-proċedura ta' skrinjar b'mod effettiv u trasparenti. F'dan ir-rigward, huwa xieraq li jiġi speċifikat il-kontenut tad-deċiżjoni dwar l-iskrinjar, b'mod partikolari fejn ma tkun meħtieġa l-ebda stima ambjentali.
Emenda 22
Proposta għal direttiva
Premessa 16a (ġdida)
(16a)  Sabiex jiġu evitati sforzi u spejjeż bla bżonn, il-proġetti taħt l-Anness II għandhom jinkludu dikjarazzjoni ta’ intenzjoni li qatt ma għandha tkun itwal minn 30 paġna u l-karatteristiċi tal-proġetti u l-informazzjoni dwar il-lok tal-proġetti li għandhom jgħaddu mill-iskrinjar, li għandu jikkonsisti f’ valutazzjoni inizjali dwar il-vijabbiltà tal-proġett. Dak l-iskrinjar għandu jkun pubbliku u jirrifletti l-fatturi spjegati fl-Artikolu 3. Għandu juri l-effetti diretti u indiretti sinifikanti tal-proġett.
Emenda 23
Proposta għal direttiva
Premessa 17
(17)  L-awtoritajiet kompetenti għandhom ikunu meħtieġa li jiddeterminaw l-ambitu u l-livell ta’ dettall tal-informazzjoni ambjentali li għandha tiġi sottomessa fl-għamla ta’ rapport ambjentali (definizzjoni tal-ambitu). Sabiex titjieb il-kwalità tal-istima u jiġi razzjonalizzat il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, huwa importanti li jiġu speċifikati fil-livell tal-Unjoni l-kategoriji ta’ informazzjoni li fuqhom l-awtoritajiet kompetenti għandhom jagħmlu dik id-determinazzjoni.
(17)  L-awtoritajiet kompetenti għandhom, meta jidhrilhom li hu meħtieġ jew jekk jagħmel talba l-iżviluppatur, joħorġu opinjoni li tiddetermina l-ambitu u l-livell ta’ dettall tal-informazzjoni ambjentali li għandha tiġi sottomessa fl-għamla ta’ rapport ambjentali (definizzjoni tal-ambitu). Sabiex tittejjeb il-kwalità tal-istima, is-simplifikazzjoni tal-proċeduri u biex jiġi razzjonalizzat il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, huwa importanti li jiġu speċifikati fil-livell tal-Unjoni l-kategoriji ta’ informazzjoni li fuqhom l-awtoritajiet kompetenti għandhom jagħmlu dik id-determinazzjoni.
Emenda 24
Proposta għal direttiva
Premessa 18
(18)  Ir-rapport ambjentali ta' proġett li għandu jiġi pprovvdut mill-iżviluppatur għandu jinkludi stima ta' alternattivi raġonevoli rilevanti għall-proġett propost, inkluża l-evoluzzjoni probabbli tal-istat eżistenti tal-ambjent mingħajr l-implimentazzjoni tal-proġett (xenarju bażi), bħala mezz biex tittejjeb il-kwalità tal-proċess ta' stima u biex jippermetti l-integrazzjoni ta' konsiderazzjonijiet ambjentali fi stadju bikri tat-tfassil tal-proġett.
(18)  Ir-rapport ambjentali ta' proġett li għandu jiġi pprovvdut mill-iżviluppatur għandu jinkludi stima ta' alternattivi raġonevoli rilevanti għall-proġett propost, inkluża l-evoluzzjoni probabbli tal-istat eżistenti tal-ambjent mingħajr l-implimentazzjoni tal-proġett (xenarju bażi), bħala mezz biex tittejjeb il-kwalità tal-proċess ta' stima komparattiva u biex jippermetti l-integrazzjoni ta' konsiderazzjonijiet ambjentali fi stadju bikri tat-tfassil tal-proġett, bil-għan li tkun tista' ssir l-għażla li tkun l-aktar sostenibbli u li jkollha l-anqas impatt fuq l-ambjent.
Emenda 25
Proposta għal direttiva
Premessa 19
(19)  Għandhom jittieħdu miżuri li jiżguraw li d-dejta u l-informazzjoni inkluża f'rapporti ambjentali, b'konformità mal-Anness IV tad-Direttiva 2011/92/UE, huma kompleti u ta' kwalità għolja biżżejjed. Bil-għan li tkun evitata ripetizzjoni tal-istima, l-Istati Membri għandhom iqisu l-fatt li l-istimi ambjentali jistgħu jitwettqu f'livelli differenti jew minn strumenti differenti.
(19)  Għandhom jittieħdu miżuri li jiżguraw li d-dejta u l-informazzjoni inkluża f'rapporti ambjentali, b'konformità mal-Anness IV tad-Direttiva 2011/92/UE, huma kompleti u ta' kwalità għolja biżżejjed.
Emenda 102
Proposta għal direttiva
Premessa 19a (ġdida)
(19a)  Għandu jiġi żgurat li l-persuni li jivverifikaw l-istimi ambjentali jkollhom, bis-saħħa tal-kwalifiki u l-esperjenza tagħhom, il-kompetenza esperta teknika meħtieġa biex iwettqu l-karigi stabbiliti fid-Direttiva 2011/92/UE b'mod xjentifikament oġġettiv u b'indipendenza sħiħa mill-iżviluppatur u mill-awtoritajiet kompetenti nfushom.
Emenda 27
Proposta għal direttiva
Premessa 20
(20)  Bl-għan li tiġi żgurata t-trasparenza u r-responsabbiltà, l-awtorità kompetenti tinħtieġ li tiġġustifika d-deċiżjoni tagħha li tagħti l-kunsens għall-iżvilupp fir-rigward ta' proġett, billi tindika li qieset ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet imwettqa u l-informazzjoni rilevanti miġbura.
(20)  Bl-għan li jiġu żgurati t-trasparenza u r-responsabbiltà, l-awtorità kompetenti għandha tkun meħtieġa li tiġġustifika b’mod komprensiv u fid-dettall id-deċiżjoni tagħha li tagħti l-kunsens għall-iżvilupp fir-rigward ta' proġett, billi tindika li qieset ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet imwettqa mal-pubbliku kkonċernat u l-informazzjoni rilevanti miġbura kollha. Jekk dik il-kundizzjoni ma tiġix irrispettata, il-pubbliku kkonċernat għandu jkollu d-dritt li jappella kontra d-deċiżjoni.
Emenda 28
Proposta għal direttiva
Premessa 21
(21)  Huwa xieraq li jiġu stabbiliti rekwiżiti minimi komuni għall-monitoraġġ ta’ effetti negattivi sinifikanti tal-kostruzzjoni u tat-tħaddim ta' proġetti biex jiġi żgurat approċċ komuni fl-Istati Membri kollha u biex jiġi żgurat li, wara l-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ mitigazzjoni u kumpens, l-ebda impatt ma jissupera dawk previsti fil-bidu. Monitoraġġ bħal dan ma għandux jirrepeti l-monitoraġġ meħtieġ skont leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni jew iżid miegħu.
(21)  Huwa xieraq li jiġu stabbiliti rekwiżiti minimi komuni għall-monitoraġġ ta’ effetti negattivi sinifikanti tal-implimentazzjoni u tal-ġestjoni ta' proġetti biex jiġi żgurat approċċ komuni fl-Istati Membri kollha u biex jiġi żgurat li, wara l-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ mitigazzjoni u kumpens, l-ebda impatt ma jissupera dawk previsti fil-bidu. Monitoraġġ bħal dan ma għandux jirrepeti l-monitoraġġ meħtieġ skont leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni jew iżid miegħu. Jekk ir-riżultat tal-monitoraġġ jindika l-preżenza ta' effetti negattivi mhux previsti, għandu jsir provvediment għal azzjoni korrettiva xierqa biex tirrimedja l-problema, fis-sura ta’ miżuri ulterjuri ta' mitigazzjoni u/jew ta' kumpens.
Emenda 29
Proposta għal direttiva
Premessa 22
(22)  Għandhom jiġu introdotti termini ta' żmien għad-diversi stadji tal-istimi ambjentali ta' proġetti, sabiex jiġi stimulat teħid tad-deċiżjonijiet aktar effiċjenti u tiżdied iċ-ċertezza legali, billi jitqiesu wkoll in-natura, il-kumplessità, il-lokalizzazzjoni u d-daqs tal-proġett propost. Tali termini ta’ żmien ma għandhomx jikkompromettu, taħt l-ebda ċirkustanza, l-istandards għoljin għall-protezzjoni tal-ambjent, partikolarment dawk li jirriżultaw minn leġiżlazzjoni ambjentali oħra tal-Unjoni, u l-parteċipazzjoni pubblika effettiva u l-aċċess għall-ġustizzja.
(22)  Għandhom jiġu introdotti termini ta’ żmien raġonevoli u prevedibbli għad-diversi stadji tal-istimi ambjentali ta’ proġetti, sabiex jiġi stimulat teħid tad-deċiżjonijiet aktar effiċjenti u tiżdied iċ-ċertezza legali, billi jitqiesu wkoll in-natura, il-kumplessità, il-lokalizzazzjoni u d-daqs tal-proġett propost. Tali termini ta' żmien ma għandhomx jikkompromettu, taħt l-ebda ċirkustanza, l-istandards għoljin għall-protezzjoni tal-ambjent, partikolarment dawk li jirriżultaw minn leġiżlazzjoni ambjentali oħra tal-Unjoni, u l-parteċipazzjoni pubblika effettiva u l-aċċess għall-ġustizzja, u kull estensjoni tal-iskadenzi għandha tingħata biss f'każijiet eċċezzjonali.
Emenda 30
Proposta għal direttiva
Premessa 22a (ġdida)
(22a)  Wieħed mill-objettivi tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti (KEE/NU) dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni Pubblika fit-Teħid tad-Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fi Kwistjonijiet Ambjentali (il-Konvenzjoni ta’ Århus), li l-Unjoni rratifikat u ttrasponiet fid-dritt tal-Unjoni1, hu li jiġi żgurat id-dritt tal-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid tad-deċiżjonijiet fil-kwistjonijiet ambjentali. Għalhekk, dik il-parteċipazzjoni, inkluża l-parteċipazzjoni mill-assoċjazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet u l-gruppi, b’mod partikolari, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi li jippromwovu l-protezzjoni tal-ambjent, għandha tkompli tiġi mrawma. Barra minn hekk, l-Artikolu 9(2) u (4) tal-Konvenzjoni ta’ Århuss jistabbilixxi dispożizzjonijiet dwar il-possibbiltà li jinbdew proċeduri ġudizzjarji jew proċeduri oħra sabiex tiġi kkontestata l-legalità sostantiva jew proċedurali tad-deċiżjonijiet, l-atti jew l-ommissjonijiet li jinvolvu l-parteċipazzjoni tal-pubbliku. Elementi ta’ din id-Direttiva għandhom jiġu msaħħa wkoll fil-proġetti tat-trasport transkonfinali, filwaqt li jsir użu ta’ strutturi eżistenti għall-iżvilupp ta' kurituri tat-trasport u ta’ għodod biex jiġi identifikat l-impatt potenzjali fuq l-ambjent.
______________________
1 Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/370/KE tas-17 ta' Frar 2005 (ĠU L 124, 17.5.2005, p. 1).
Emenda 31
Proposta għal direttiva
Premessa 23a (ġdida)
(23a). Il-livelli limitu tal-produzzjoni stabbiliti għaż-żejt mhux maħdum u għall-gass naturali fl-Anness I tad-Direttiva 2011/92/UE ma jqisux l-ispeċifiċità tal-livelli ta' produzzjoni ta' kuljum tal-idrokarburi mhux konvenzjonali, li sikwit ivarjaw ħafna u huma iktar baxxi. Konsegwentement, minkejja l-impatt ambjentali tagħhom, il-proġetti li jikkonċernaw dawn l-idrokarburi mhumiex suġġetti għal stima tal-impatt fuq l-ambjent obbligatorja. Abbażi tal-prinċipju tal-prekawzjoni, kif mitlub fir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-21 ta' Novembru 2012 dwar l-impatti ambjentali tal-attivitajiet ta' estrazzjoni ta' gass tax-shale u ta’ żejt tax-shale, ikun xieraq li jiddaħħlu l-idrokarburi mhux konvenzjonali (gass tax-shale u żejt tax-shale, "tight gas", u “metanu estratt mis-saffi tal-faħam”), definiti skont il-karatteristiċi ġeoloġiċi tagħhom, fl-Anness I tad-Direttiva 2011/92/UE, irrispettivament mill-ammont estratt, sabiex il-proġetti li jikkonċernaw tali idrokarburi jiġu sistematikament sottoposti għal stima tal-impatt fuq l-ambjent.
Emenda 32
Proposta għal direttiva
Premessa 24a (ġdida)
(24a)  L-Istati Membri u promoturi oħra tal-proġetti għandhom jiżguraw li l-valutazzjonijiet ta’ proġetti transkonfinali jitwettqu b’mod effiċjenti, filwaqt li jiġi evitat id-dewmien bla bżonn.
Emenda 33
Proposta għal direttiva
Premessa 26
(26)  Sabiex jiġu aġġustati l-kriterji tal-għażla u l-informazzjoni li għandha tingħata fir-rapport ambjentali bl-aħħar żviluppi fit-teknoloġija u prattiki rilevanti, is-setgħa li jiġu adottati atti, b'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-Annessi II.A, III u IV tad-Direttiva 2011/92/UE. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, anke fil-livell ta’ esperti.
(26)  Sabiex jiġu aġġustati l-kriterji tal-għażla u l-informazzjoni li għandha tingħata fir-rapport ambjentali bl-aħħar żviluppi fit-teknoloġija u prattiki rilevanti, is-setgħa li jiġu adottati atti, b'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-Annessi II.A, III u IV tad-Direttiva 2011/92/UE. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol tagħha ta’ tħejjija, anke fil-livell ta’ esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal atti delegati, għandha tiżgura t-trasmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa ta’ dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
(Ara l-emenda tal-Premessa 27)
Emenda 34
Proposta għal direttiva
Premessa 27
(27)  Il-Kummissjoni, waqt il-preparazzjoni u t-tfassil tal-atti ddelegati, għandha tiżgura t-trasmissjoni simultanja, fil-mument opportun, u adegwata tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
imħassar
(Ara l-emenda tal-Premessa 26)
Emenda 36
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt aa (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt a – inċiż 2
(aa)  it-tieni inċiż fil-punt (a) tal-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:
“- interventi oħra fil-madwar u l-pajsaġġ naturali inklużi dawk li jinvolvu r-riċerka u l-estrazzjoni ta’ riżorsi minerali;”
Emenda 37
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt ab (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt c
(ab)  il-paragrafu 2(c) huwa sostitwit b’dan li ġej:
"(c) “kunsens għall-iżvilupp” tfisser id-deċiżjoni tal-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti li tawtorizza lill-iżviluppatur biex jibda bil-proġett.”
Emenda 38
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2
(b)  fil-paragrafu 2, għandha tiżdied id-definizzjoni li ġejja:
(b)  fil-paragrafu 2, għandhom jiżdiedu d-definizzjonijiet li ġejjin:
Emenda 39
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt g
(g)  "stima tal-impatt fuq l-ambjent "għandha tfisser il-proċess ta' tħejjija ta' rapport ambjentali, it-twettiq ta' konsultazzjonijiet (inkluż mal-pubbliku kkonċernat u l-awtoritajiet ambjentali), l-istima mill-awtorità kompetenti, billi jitqiesu r-rapport ambjentali u r-riżultati tal-konsultazzjonijiet fil-proċedura ta' kunsens għall-iżvilupp kif ukoll li tingħata informazzjoni dwar id-deċiżjoni skont l-Artikoli 5 sa 10."
(g)  “stima tal-impatt fuq l-ambjent” għandha tfisser il-proċess ta’ tħejjija ta’ rapport ambjentali mill-iżviluppatur, li jwettaq tal-konsultazzjonijiet (inkluż mal-pubbliku kkonċernat u l-awtoritajiet ambjentali), l-istima mill-awtorità kompetenti u/jew mill-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 6(1), billi jitqiesu r-rapport ambjentali, inkluża d-dejta rigward it-tniġġis mill-emissjonijiet, u r-riżultati tal-konsultazzjonijiet fil-proċedura ta’ kunsens għall-iżviluppkif ukoll tingħata informazzjoni dwar id-deċiżjoni skont l-Artikoli 5 sa 10.”
Emenda 41
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt gb (ġdid)
(gb)  “sezzjoni transkonfinali” tfisser is-sezzjoni li tiżgura l-kontinwità ta' proġett ta' interess komuni bejn l-eqreb nodi urbani fuq iż-żewġ naħat tal-konfini ta' żewġ Stati Membri jew bejn Stat Membru u pajjiż ġar.
Emenda 42
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt gc (ġdid)
(gc)  “standard” tfisser speċifikazzjoni teknika, adottata minn korp tal-istandardizzazzjoni rikonoxxut, għal applikazzjoni ripetuta jew kontinwa, li l-konformità magħha mhijiex obbligatorja, u li hija waħda minn dawn li ġejjin:
(i)  “standard internazzjonali” tfisser standard adottat minn organizzazzjoni internazzjonali tal-istandardizzazzjoni;
(ii)  “standard Ewropew” tfisser standard adottat minn organizzazzjoni Ewropea tal-istandardizzazzjoni;
(iii)  “standard armonizzat” tfisser standard Ewropew adottat fuq il-bażi ta’ talba mill-Kummissjoni għall-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-armonizzazzjoni;
(iv)  "standard nazzjonali" tfisser standard adottat minn korp nazzjonali tal-istandardizzazzjoni;
Emenda 43
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt gd (ġdid)
(gd)  “siti storiċi urbani" huma parti minn totalità usa’, li tikkonsisti fl-ambjent naturali u dak mibni u l-esperjenza tal-ħajja ta' kuljum ta' dawk li jgħixu fihom ukoll. Fi ħdan dan l-ambjent usa’, mogħnija b’valuri ta’ oriġini antika u riċenti u permanentement għaddejja minn proċess dinamiku ta’ trasformazzjonijiet suċċessivi, l-ispazji urbani l-ġodda jistgħu jitqiesu bħala evidenza ambjentali fl-istadji ta’ formazzjoni tagħhom.
Emenda 44
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt ge (ġdid)
(ge)  "azzjoni korrettiva" tfisser miżuri ulterjuri ta’ mitigazzjoni u/jew ta’ kumpens li jistgħu jitwettqu mill-iżviluppatur biex jirrimedja effetti negattivi mhux previsti jew kwalunkwe telf nett ta’ bijodiversità identifikat bl-implimentazzjoni tal-proġett, bħal dak li jista’ jinħoloq minn nuqqasijiet fil-mitigazzjoni tal-impatti ġġenerati mill-kostruzzjoni jew mill-operazzjoni ta' proġett, li għalih ikun diġà ngħata kunsens għall-iżvilupp.
Emenda 45
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt gf (ġdid)
(gf)  “Stima tal-Impatt Viżiv”: Impatt viżiv huwa definit bħala bidla fid-dehra, jew fil-veduta, tal-pajsaġġ mibni jew naturali u taż-żoni urbani li tirriżulta minħabba l-iżvilupp li jista’ jkun pożittiv (titjib) jew negattiv (deterjorament). Stima tal-Impatt Viżiv tkopri wkoll it-twaqqigħ ta’ binjiet li huma protetti jew dawk bi rwol strateġiku fl-immaġni tradizzjonali ta’ post jew pajsaġġ. Din għandha tkopri tibdil evidenti tat-topografija ġeoloġika u kull ostaklu ieħor bħal binjiet jew ħitan li jillimitaw il-veduta tan-natura kif ukoll l-armonija tal-pajsaġġ. L-impatt viżiv fil-biċċa l-kbira huwa vvalutat minn ġudizzji kwalitattivi, li jinvolvu l-apprezzament tal-pajsaġġ mill-bniedem u l-interazzjoni tal-bniedem mal-pajsaġġ u l-valur li dawn jagħtu lil post (genius loci).
Emenda 46
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt gg (ġdid)
(gg)  “Proċedura Konġunta”: Skont il-Proċedura Konġunta, l-awtorità kompetenti għandha toħroġ stima waħda tal-impatt fuq l-ambjent, li tintegra l-istimi ta' awtorità waħda jew aktar, mingħajr ħsara għal dispożizzjonijiet oħra ta’ leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-Unjoni.
Emenda 47
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt b
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt gh (ġdid)
(gh)  “simplifikazzjoni” tfisser it-tnaqqis ta’ formoli u proċeduri amministrattivi, il-ħolqien ta’ proċeduri konġunti jew għodod ta’ koordinament biex l-istimi li jsiru minn ħafna awtoritajiet jiġu integrati. Tfisser li jiġu stabbiliti kriterji kondiviżi, jitqassru l-iskadenzi għat-tressiq ta’ rapporti u jissaħħu l-istimi oġġettivi u xjentifiċi.
Emenda 48
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt c
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 3
(c)  il-paragrafi 3 u 4 għandhom jiġu sostitwiti b’dan li ġej:
(c)  il-paragrafu 3 għandhu jiġi sostitwit b’dan li ġej:
3.  L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, fuq bażi ta’ każ każ u jekk previst mil-liġi nazzjonali, li ma japplikawx din id-Direttiva għall-proġetti li l-għan ewlieni tagħhom huwa d-difiża nazzjonali jew ir-reazzjoni għal emerġenzi ċivili, jekk jidhrilhom li tali applikazzjoni jkollha effett negattiv fuq dawk l-għanijiet.
3.  L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu, fuq bażi ta’ każ każ u jekk previst mil-liġi nazzjonali, li ma japplikawx din id-Direttiva għall-proġetti li l-għan ewlieni tagħhom huwa d-difiża nazzjonali, jekk jidhrilhom li tali applikazzjoni jkollha effett negattiv fuq dawk l-għanijiet.
Emenda 49
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt c
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 4
4.  Din id-Direttiva ma għandhiex tapplika għal proġetti li d-dettalji tagħhom huma adottati b'att leġiżlattiv nazzjonali speċifiku, bil-kundizzjoni li jinkisbu l-objettivi ta’ din id-Direttiva, inkluż dak li tiġi pprovduta l-informazzjoni, permezz tal-proċess leġiżlattiv. Kull sentejn mid-data speċifikata fl-Artikolu 2(1) tad-Direttiva XXX [OPOCE jekk jogħġbok daħħal in-numru ta’ din id-Direttiva], l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar kull applikazzjoni li huma jkunu għamlu ta’ din id-dispożizzjoni.”
imħassar
Emenda 50
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1 – punt ca (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 1 – paragrafu 4a (ġdid)
(ca)  jiżdied il-paragrafu li ġej:
"4a. L-Istati Membri għandhom jaħtru l-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti b'tali mod li tiġi żgurata l-indipendenza totali tagħhom fit-twettiq tad-dmirijiet assenjati lilhom skont din id-Direttiva. B'mod partikolari, l-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinħatru b'tali mod li jiġi evitat li jkun hemm xi relazzjoni ta' dipendenza, xi kollegament jew subordinazzjoni bejnhom jew bejn il-membri tagħhom u l-iżviluppatur. Awtorità kompetenti ma tistax twettaq il-funzjonijiet mogħtija lilha skont din id-Direttiva fir-rigward ta' proġett li hija stess tkun ikkummissjonat.”.
Emenda 51
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 1a (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 1
(1a)  Fl-Artikolu 2, il-paragrafu 1 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:
"1. L-Istati Membri għandhom jadottaw il-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li, qabel ma jingħata l-kunsens, il-proġetti li x’aktarx ikollhom impatt sinifikanti fuq l-ambjent minħabba, fost l-oħrajn, in-natura, id-daqs u l-lokalizzazzjoni tagħhom ikunu soġġetti għar-rekwiżit li jkun hemm kunsens għall-iżvilupp u stima rigward l-effetti tagħhom wara li jkun ġie kkonsultat il-pubbliku. Għandhom jittieħdu miżuri sabiex ikun hemm monitoraġġ tal-effetti ambjentali negattivi sinifikanti u miżuri ta’ mitigazzjoni u ta’ kumpens, jekk ikun xieraq, mill-awtorità kompetenti meta jingħata kunsens għall-iżvilupp. Dawk il-proġetti huma ddefiniti fl-Artikolu 4.”.
Emenda 52
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 3
3.  Proġetti li għalihom l-obbligu li jitwettqu stimi tal-effetti fuq l-ambjent jirriżulta simultanjament minn din id-Direttiva u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni għandhom ikunu soġġetti għal proċeduri koordinati jew konġunti li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni.
3.  Proġetti li għalihom l-obbligu li jitwettqu stimi tal-effetti fuq l-ambjent jirriżulta simultanjament minn din id-Direttiva u leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni jistgħu jkunu soġġetti għal proċeduri koordinati jew konġunti li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni rilevanti tal-Unjoni, ħlief f’każijiet fejn l-Istati Membri jidhrilhom li l-applikazzjoni ta’ dawk il-proċeduri tkun sproporzjonata.
Taħt proċedura koordinata, l-awtorità kompetenti għandha tikkoordina l-istimi individwali differenti meħtieġa mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni kkonċernata u maħruġa minn diversi awtoritajiet, mingħajr ħsara għal kwalunkwe dispożizzjoni kuntrarja li tinsab f'leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-Unjoni.
Għall-proġetti soġġetti għall-proċedura koordinata, l-awtorità kompetenti għandha tikkoordina l-istimi individwali differenti meħtieġa mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni kkonċernata u maħruġa mid-diversi awtoritajiet, mingħajr ħsara għal leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-Unjoni.
Taħt il-proċedura konġunta, l-awtorità kompetenti għandha toħroġ stima waħda tal-impatt fuq l-ambjent, li tintegra l-istimi ta' awtorità waħda jew aktar, mingħajr ħsara għal kwalunkwe dispożizzjoni kuntrarja li tinsab leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-Unjoni.
Għall-proġetti soġġetti għall-proċedura konġunta, l-awtorità kompetenti għandha toħroġ stima waħda tal-impatt fuq l-ambjent, li tintegra l-istimi ta' awtorità waħda jew aktar, mingħajr ħsara għal leġiżlazzjoni rilevanti oħra tal-Unjoni.
L-Istati Membri għandhom jaħtru awtorità waħda, li tkun responsabbli biex tiffaċilita l-proċedura tal-kunsens għall-iżvilupp għal kull proġett.
L-Istati Membri jistgħu jaħtru awtorità waħda responsabbli biex tiffaċilita l-proċedura tal-kunsens għall-iżvilupp għal kull proġett.
Fuq talba ta’ Stat Membru, il-Kummissjoni għandha tagħti l-għajnuna meħtieġa bil-għan li jiddefinixxi u jimplimenta l-proċeduri koordinati jew konġunti skont dan l-Artikolu.
Fl-istimi kollha tal-impatt fuq l-ambjent, l-iżviluppatur għandu juri fir-rapport ambjentali li kkunsidra kull leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni rilevanti għall-iżvilupp propost li għalih huma meħtieġa stimi individwali tal-impatt fuq l-ambjent.
Emenda 53
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 2a (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 2 – paragrafu 4
(2a)  Fl-Artikolu 2, il-paragrafu 4 għandu jiġi sostitwit b’dan li ġej:
"4. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 7, l-Istati Membri jistgħu, f’każijiet eċċezzjonali jekk provdut mil-liġi nazzjonali, jeżentaw proġett speċifiku li għandu bħala l-għan uniku tiegħu r-reazzjoni għal emerġenzi ċivili fl-intier tiegħu jew f’parti minnu mid-dispożizzjonijiet stabbiliti f’din id-Direttiva, jekk tali applikazzjoni jkollha effett negattiv fuq dawn l-iskopijiet.
F’dak il-każ, l-Istati Membri jistgħu jgħarrfu u jikkonsultaw lill-pubbliku kkonċernat u għandhom:
(a)  jikkunsidraw jekk tkunx tixraq għamla oħra ta’ stima;
(b)  jagħmlu disponibbli għall-pubbliku kkonċernat it-tagħrif miksub taħt għamliet oħra tal-istima msemmija fil-punt (a), it-tagħrif li jkollu x’jaqsam mad-deċiżjoni dwar l-għotja tal-eżenzjoni u r-raġunijiet għaliex tkun ġiet mogħtija;
(c)  jinformaw lill-Kummissjoni, qabel ma jingħata kunsens, bir-raġunijiet li jiġġustifikaw l-eżenzjoni mogħtija, u jipprovdulha l-informazzjoni li jkunu għamlu disponibbli, fejn japplika, liċ-ċittadini tagħhom stess.
Il-Kummissjoni għandha immedjatament tibgħat id-dokumenti li tkun irċeviet lill-Istati Membri l-oħra.
Il-Kummissjoni għandha tirrapporta ta’ kull sena lill-Parlament Ewropew u  lill-Kunsill dwar l-applikazzjoni ta’ dan il-paragrafu.”.
Emenda 54
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 3
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 3
Artikolu 3
Artikolu 3
L-istima tal-impatt fuq l-ambjent għandha tidentifika, tiddeskrivi u tistma b’mod xieraq, fid-dawl ta’ kull każ individwali u b’mod konformi mal-Artikoli 4 sa 11, l-effetti diretti u indiretti ta’ proġett fuq il-fatturi li ġejjin:
L-istima tal-impatt fuq l-ambjent għandha tidentifika, tiddeskrivi u tistma b’mod xieraq, fid-dawl ta’ kull każ individwali u b’mod konformi mal-Artikoli 4 sa 11, l-effetti diretti u indiretti ta’ proġett fuq il-fatturi li ġejjin:
(a)  il-popolazzjoni, is-saħħa tal-bniedem, u l-bijodiversità, b'attenzjoni partikolari għal speċijiet u ħabitats protetti skont id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE(*) u d-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;
(a)  il-popolazzjoni, is-saħħa tal-bniedem, u l-bijodiversità, inklużi l-fawna u l-flora, b'attenzjoni partikolari għal speċijiet u ħabitats protetti skont id-direttivi 92/43/KEE, 2009/147/KE u 2009/147/KE;
(b)  l-art, il-ħamrija, l-ilma, l-arja u t-tibdil fil-klima;
(b)  l-art, il-ħamrija, l-ilma, l-arja u l-klima;
(c)  l-assi materjali, il-wirt kulturali u l-pajsaġġ;
(c)  l-assi materjali, il-wirt kulturali u l-pajsaġġ;
(d)  l-interazzjoni bejn il-fatturi msemmija fil punti (a), (b) u (c).
(d)  l-interazzjoni bejn il-fatturi msemmija fil punti (a), (b) u (c).
(e)  l-esponiment, il-vulnerabbiltà u r-reżiljenza tal-fatturi msemmija fil-punti (a), (b) u (c), fir-rigward ta' riskji ta' diżastri naturali u dawk kawżati mill-bniedem.
(e)  l-esponiment, il-vulnerabbiltà u r-reżiljenza tal-fatturi msemmija fil-punti (a), (b) u (c), għal riskji ta' diżastri naturali u dawk kawżati mill-bniedem li x’aktarx iseħħu. "
Emendi 55 u 127/REV
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 4
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 4 - paragrafi 3, 4, 5 u 6
(4)  L-Artikolu 4 hu emendat kif ġej:
(4)  L-Artikolu 4 hu emendat kif ġej:
(a)  Il-paragrafi 3 u 4 jinbidlu b’dan li ġej:
(a)  Il-paragrafi 3 u 4 jinbidlu b’dan li ġej:
3.  Għall-proġetti elenkati fl-Anness II, l-iżviluppatur għandu jipprovdi informazzjoni dwar il-karatteristiċi tal-proġett, l-impatt potenzjali tiegħu fuq l-ambjent u l-miżuri previsti sabiex jevitaw u jnaqqsu effetti sinifikanti. Il-lista dettaljata tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta hija speċifikata fl-Anness II.A.
"3. Għall-proġetti elenkati fl-Anness II, u meta jitqies li hu ta' relevanza mill-Istat Membru, l-iżviluppatur għandu jipprovdi informazzjoni sommarja dwar il-karatteristiċi tal-proġett, l-impatt potenzjali tiegħu fuq l-ambjent u l-miżuri previsti sabiex jevitaw u jnaqqsu effetti sinifikanti. Il-lista dettaljata tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta hija speċifikata fl-Anness II.A. L-ammont ta’ informazzjoni li għandha tingħata mill-iżviluppatur għandha tinżamm minima u tkun limitata għall-aspetti ewlenin li jippermettu lill-awtorità kompetenti tieħu d-deċiżjoni tagħha skont il-paragrafu 2.
4.  Meta titwettaq evalwazzjoni każ b’każ jew jiġu stabbiliti parametri jew kriterji għall-fini tal-paragrafu 2, l-awtorità kompetenti għandha tqis kriterji tal-għażla relatati mal-karatteristiċi u l-lokalizzazzjoni tal-proġett u l-impatt potenzjali tiegħu fuq l-ambjent. Il-lista dettaljata tal-kriterji tal-għażla li għandhom jintużaw hija speċifikata fl-Anness III."
4.  Meta titwettaq evalwazzjoni każ b’każ jew jiġu stabbiliti parametri jew kriterji għall-fini tal-paragrafu 2, l-awtorità kompetenti għandha tqis il-kriterji rilevanti tal-għażla relatati mal-karatteristiċi u l-lokalizzazzjoni tal-proġett u l-impatt potenzjali tiegħu fuq l-ambjent. Il-lista dettaljata tal-kriterji tal-għażla hija speċifikata fl-Anness III."
(b)  Il-paragrafi 5 u 6 li ġejjin huma miżjuda:
(b)  Il-paragrafi 5 u 6 li ġejjin huma miżjuda:
"5. L-awtorità kompetenti għandha tagħmel id-deċiżjoni tagħha skont il-paragrafu 2, abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-iżviluppatur filwaqt li tqis, meta jkun rilevanti, ir-riżultati tal-istudji, il-verifiki preliminari jew l-istimi tal-effetti fuq l-ambjent li jirriżultaw minn leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni. Id-deċiżjoni skont il-paragrafu 2 għandha:
"5. L-awtorità kompetenti għandha tieħu d-deċiżjoni tagħha skont il-paragrafu 2, abbażi tal-informazzjoni pprovduta mill-iżviluppatur skont il-paragrafu 3 filwaqt li tqis, meta jkun rilevanti, kull kumment mill-pubbliku u mill-awtoritajiet lokali interessati, ir-riżultati tal-istudji, il-verifiki preliminari jew l-istimi tal-effetti fuq l-ambjent li jirriżultaw minn leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni. Id-deċiżjoni skont il-paragrafu 2 għandha:
(a)  tiddikjara kif tqiesu l-kriterji fl-Anness III;
(b)   tinkludi r-raġunijiet għaliex kienet meħtieġa jew ma kinitx meħtieġa stima tal-impatt fuq l-ambjent b'konformità mal-Artikoli 5 sa 10;
(a)   tinkludi r-raġunijiet għaliex kienet meħtieġa jew ma kinitx meħtieġa stima tal-impatt fuq l-ambjent b'konformità mal-Artikoli 5 sa 10, b’mod partikolari b’referenza għall-kriterji relevanti elenkati fl-Anness III;
(c)   tinkludi deskrizzjoni tal-miżuri previsti sabiex jevitaw, jipprevjenu u jnaqqsu kwalunkwe effett sinifikanti fuq l-ambjent, fejn jiġi deċiż li ma għandha titwettaq l-ebda stima tal-impatt fuq l-ambjent b'konformità mal-Artikoli 5 sa 10.
(b)   tinkludi deskrizzjoni tal-miżuri previsti sabiex jevitaw, jipprevjenu u jnaqqsu kwalunkwe effett sinifikanti fuq l-ambjent, fejn jiġi deċiż li ma għandha titwettaq l-ebda stima tal-impatt fuq l-ambjent b'konformità mal-Artikoli 5 sa 10.
(d)   tkun disponibbli għall-pubbliku
(c)   tkun disponibbli għall-pubbliku
6.  L-awtorità kompetenti għandha tagħmel id-deċiżjoni tagħha skont il-paragrafu 2 fi żmien tliet xhur mit-talba għal kunsens għall-iżvilupp u bil-kundizzjoni li l-iżviluppatur ikun issottometta l-informazzjoni kollha meħtieġa. Skont in-natura, il-kumplessità, il-lok u d-daqs tal-proġett propost, l-awtorità kompetenti tista’ testendi dik l-iskadenza b’3 xhur oħra; f’dak il-każ, l-awtorità kompetenti għandha tinforma l-iżviluppatur bir-raġunijiet li jiġġustifikaw l-estensjoni u d-data sa meta hija mistennija d-determinazzjoni tagħha.
6.  L-awtorità kompetenti għandha tieħu d-deċiżjoni tagħha skont il-paragrafu 2 fi żmien perjodu stabbilit mill-Istat Membru li ma jaqbiżx id-90 jum mit-talba għal kunsens għall-iżvilupp u bil-kundizzjoni li l-iżviluppatur ikun issottometta l-informazzjoni kollha meħtieġa skont il-paragrafu 3. Skont in-natura, il-kumplessità, il-lok u d-daqs tal-proġett propost, l-awtorità kompetenti tista’ b’mod eċċezzjonali testendi dik l-iskadenza darba b’perjodu ieħor stabbilit mill-Istat Membru li ma jaqbiżx is-60 jum; f’dak il-każ, l-awtorità kompetenti għandha tinforma lill-iżviluppatur bil-miktub bir-raġunijiet li jiġġustifikaw l-estensjoni u bid-data meta hija mistennija d-determinazzjoni tagħha, filwaqt li tqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 6(2).
Fejn il-proġett ikun soġġett għal stima tal-impatt fuq l-ambjent skont l-Artikoli 5 sa 10, id-deċiżjoni skont il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu għandha tinkludi l-informazzjoni stabbilita fl-Artikolu 5(2)."
Fejn il-proġett ikun soġġett għal stima tal-impatt fuq l-ambjent skont l-Artikoli 5 sa 10, id-deċiżjoni skont il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu għandha tinkludi l-opinjoni mogħtija fl-Artikolu 5(2), jekk tali opinjoni ġiet mitluba skont dak l-Artikolu."
Emenda 56
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 5 – paragrafu 1
1.  Meta għandha titwettaq stima tal-impatt fuq l-ambjent skont l-Artikoli 5 sa 10, l-iżviluppatur għandu jħejji rapport ambjentali. Ir-rapport ambjentali għandu jkun ibbażat fuq determinazzjoni skont il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu u jinkludi informazzjoni li tista' tkun raġonevolment meħtieġa biex jittieħdu deċiżjonijiet infurmati dwar l-impatti ambjentali tal-proġett propost, filwaqt li jitqiesu l-għarfien u l-metodi attwali tal-istima, il-karatteristiċi, il-kapaċità teknika u l-lok tal-proġett, il-karatteristiċi tal-impatt potenzjali, alternattivi għall-proġett propost u sa fejn huma vvalutati b'mod aktar xieraq ċerti kwistjonijiet (inkluża l-evalwazzjoni ta' alternattivi) f’livelli differenti inkluż il-livell ta' ppjanar, jew abbażi ta' rekwiżiti oħra ta' stima. Il-lista dettaljata tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta fir-rapport ambjentali hija speċifikata fl-Anness IV.
1.  Meta għandha titwettaq stima tal-impatt fuq l-ambjent skont l-Artikoli 5 sa 10, l-iżviluppatur għandu jressaq rapport ambjentali. Ir-rapport ambjentali għandu jkun ibbażat fuq l-opinjoni skont il-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu, jekk tkun inħarġet tali opinjoni, u jinkludi informazzjoni li tista' tkun raġonevolment meħtieġa biex jittieħdu deċiżjonijiet infurmati dwar l-impatti ambjentali tal-proġett propost, filwaqt li jitqiesu l-għarfien u l-metodi attwali tal-istima u l-karatteristiċi, il-kapaċità teknika u l-lok tal-proġett u l-karatteristiċi tal-impatt potenzjali. Ir-rapport ambjentali għandu jinkludi wkoll alternattivi raġonevoli kkunsidrati mill-iżviluppatur, li jkunu relevanti għall-proġett propost u għall-karatteristiċi speċifiċi tiegħu . Il-lista dettaljata tal-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta fir-rapport ambjentali hija speċifikata fl-Anness IV. Fir-rapport ambjentali għandu jiġi inkluż sommarju mhux tekniku tal-informazzjoni mogħtija.
Emenda 57
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 5 – paragrafu 2
2.  L-awtorità kompetenti, wara li tkun kkonsultat l-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 6(1) u l-iżviluppatur, għandha tiddetermina l-ambitu u l-livell ta' dettall tal-informazzjoni li għandha tkun inkluża mill-iżviluppatur fir-rapport ambjentali, skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu. B’mod partikolari għandha tiddetermina:
2.  Fejn issir talba mill-iżviluppatur , l-awtorità kompetenti, wara li tkun ikkonsultat l-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 6(1) u l-iżviluppatur , għandha toħroġ opinjoni fejn tiddetermina l-ambitu u l-livell ta' dettall tal-informazzjoni li għandha tkun inkluża mill-iżviluppatur fir-rapport ambjentali, skont il-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu, inkluż b’mod partikolari:
(a)  id-deċiżjonijiet u l-opinjonijiet li għandhom jinkisbu;
(b)  l-awtoritajiet u l-pubbliku li x’aktarx ikunu kkonċernati;
(b)  l-awtoritajiet u l-pubbliku li x’aktarx ikunu kkonċernati;
(c)  l-istadji individwali tal-proċedura u t-tul tagħhom;
(c)  l-istadji individwali tal-proċedura u l-oqfsa taż-żmien għat-tul tagħhom;
(d)  alternattivi raġonevoli għall-proġett propost u l-karatteristiċi speċifiċi tiegħu;
(d)  alternattivi raġonevoli li jistgħu jiġu kkunsidrati mill-iżviluppatur, li jkunu relevanti għall-proġett propost, il-karatteristiċi speċifiċi tiegħu u l-impatti sinifikanti tiegħu fuq l-ambjent;
(e)  il-karatteristiċi ambjentali msemmija fl-Artikolu 3 li x'aktarx ikunu affettwati b'mod sinifkanti;
(f)  l-informazzjoni li għanda tiġi sottomessa skont il-karatteristiċi speċifiċi ta' proġett partikolari jew tip ta' proġett;
(f)  l-informazzjoni li għanda tiġi sottomessa skont il-karatteristiċi speċifiċi ta' proġett partikolari jew tip ta' proġett;
(g)  l-informazzjoni u l-għarfien disponibbli u miksuba fil-livelli l-oħra tat-teħid tad-deċiżjonijiet jew permezz ta’ leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni, u l-metodi ta' stima li għandhom jintużaw.
(g)   l-informazzjoni u l-għarfien disponibbli u miksuba fil-livelli l-oħra tat-teħid tad-deċiżjonijiet jew permezz ta’ leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni, u l-metodi ta' stima li għandhom jintużaw.
L-awtorità kompetenti tista’ wkoll tfittex assistenza minn esperti akkreditati u teknikament kompetenti msemmija fil-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu. Talbiet sussegwenti lill-iżviluppatur għal informazzjoni addizzjonali jistgħu jsiru jekk ikunu ġustifikati minn ċirkostanzi ġodda u spjegati kif dovut mill-awtorità kompetenti.
L-awtorità kompetenti tista’ wkoll tfittex assistenza minn esperti kkwalifikati indipendenti u teknikament kompetenti msemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu. Talbiet sussegwenti lill-iżviluppatur għal informazzjoni addizzjonali jistgħu jsiru jekk ikunu ġustifikati minn ċirkostanzi ġodda u spjegati kif dovut mill-awtorità kompetenti.
Emenda 106
Artikolu 1 – punt 5
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 5 – paragrafu 3
3.   Biex jiġu garantiti l-kompletezza u kwalità suffiċjenti tar-rapporti ambjentali msemmija fl-Artikolu 5(1):
3.   Biex jiġu garantiti l-kompletezza u kwalità suffiċjenti tar-rapporti ambjentali msemmija fl-Artikolu 5(1):
(a)   l-iżviluppatur għandu jiżgura li r-rapport ambjentali huwa mħejji minn esperti akkreditati jew teknikament kompetenti jew
(a)   l-iżviluppatur għandu jiżgura li r-rapport ambjentali huwa mħejji minn esperti kompetenti; u
(b)   l-awtorità kompetenti għandha tiżgura li r-rapport ambjentali huwa verifikat minn esperti akkreditati u teknikament kompetenti u/jew kumitati ta' esperti nazzjonali.
(b)   l-awtorità kompetenti għandha tiżgura li r-rapport ambjentali huwa verifikat minn esperti kompetenti u/jew kumitati ta esperti nazzjonali li isimhom jixxandar pubblikament.
Meta esperti akkreditati u teknikament kompetenti jkunu assistew l-awtorità kompetenti biex tħejji d-determinazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(2), l-istess esperti ma għandhomx jintużaw mill-iżviluppatur għat-tħejjija tar-rapport ambjentali.
Meta esperti kompetenti jkunu assistew l-awtorità kompetenti biex tħejji d-determinazzjoni msemmija fl-Artikolu 5(2), l-istess esperti ma għandhomx jintużaw mill-iżviluppatur għat-tħejjija tar-rapport ambjentali.
:L-arranġamenti dettaljati għall-użu u l-għażla ta' esperti akkreditati u teknikament kompetenti (pereżempju l-kwalifiki meħtieġa, l-assenjazzjoni ta' evalwazzjoni, il-liċenzjar u l-iskwalifika), għandhom jiġu ddeterminati mill-Istati Membri."
L-arranġamenti dettaljati għall-użu u l-għażla ta' esperti kompetenti (pereżempju l-kwalifiki u l-esperjenza meħtieġa, l-assenjazzjoni ta' evalwazzjoni, il-liċenzjar u l-iskwalifika), għandhom jiġu ddeterminati mill-Istati Membri."
L-Awtorità li tirrevedi l-Istima tal-Impatt Ambjentali hija mitluba li ma jkollha l-ebda interess fil-fajl jew relazzjoni mal-fajl sabiex jiġi evitat kwalunkwe kunflitt ta' interess.
Emenda 59
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 5a (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 5a (ġdid)
(5a)  Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
“Artikolu 5a
Għal proġetti transfruntiera, l-Istati Membri u l-pajjiżi ġirien involuti għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-awtoritajiet kompetenti rispettivi jikkooperaw biex jipprovdu b’mod konġunt stima tal-impatt fuq l-ambjent transkonfinali unika integrata u koerenti minn stadju bikri tal-ippjanar, skont il-leġiżlazzjoni applikabbli dwar il-kofinanzjament mill-Unjoni.
Fil-każ ta’ proġetti ta’ trasport tan-netwerk tat-trasport Ewropew, l-impatt potenzjali fuq in-netwerk tan-Natura 2000 għandu jiġi identifikat billi tintuża s-sistema TENTec u s-softwer Natura 2000 tal-Kummissjoni u alternattivi possibbli.”
Emenda 61
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6 – punt -a (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 6 – paragrafu 1
(-a)il-paragrafu 1 jinbidel b’dan li ġej:
"1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li l-awtoritajiet li x’aktarx ikunu kkonċernati mill-proġett minħabba r-responsabilitajiet ambjentali speċifiċi tagħhom jew minħabba l-ġurisdizzjoni lokali jingħataw l-opportunità li jesprimu l-opinjoni tagħhom dwar it-tagħrif fornut mill-iżviluppatur u dwar it-talba għall-kunsens għall-iżvilupp. Għal dak il-għan, l-Istati Membri għandhom jinnominaw l-awtoritajiet li għandhom jiġu kkonsultati, jew f’termini ġenerali jew fuq il-bażi ta’ każ b’każ. It-tagħrif miġbur skont l-Artikolu 5 għandu jintbagħat lil dawk l-awtoritajiet. Għandhom jiġu stabbiliti arranġamenti dettaljati mill-Istati Membri dwar il-konsultazzjoni.”;
Emenda 107
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6 – punt -aa (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 6 – paragrafu 2
(-aa)  il-paragrafu 2 huwa sostitwit b’dan li ġej:
"2. Il-pubbliku għandu jiġi infurmat permezz ta’ portal ċentrali li jkun aċċessibbli għall-pubbliku b’mod elettroniku skont l-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali*, permezz ta’ avviżi pubbliċi u mezzi oħra xierqa bħall-midja elettronika fi stadju bikri tal-proċeduri tat-teħid tad-deċiżjonijiet ambjentali msemmija fl-Artikolu 2(2) u, l-iktar tard, hekk kif l-informazzjoni tkun tista’ tingħata b’mod raġonevoli:
Emenda 63
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6 – punt -ab (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 6 – paragrafu 3
(-ab)  il-paragrafu 3 jinbidel b’dan li ġej:
"3. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, f’perjodi ta’ żmien raġonevoli, dan li ġej isir disponibbli tal-inqas permezz ta' portal ċentrali li jkun aċċessibbli għall-pubbliku b’mod elettroniku:
(a)  kwalunkwe informazzjoni miġbura skont l-Artikolu 5;
(b)  skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali, ir-rapporti ewlenin u l-parir maħruġa għall-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti fiż-żmien meta l-pubbliku kkonċernat jiġi infurmat skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu;
(c)  skont id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2003/4/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Jannar 2003 dwar l-aċċess pubbliku għat-tagħrif ambjentali , it-tagħrif għajr dak imsemmi fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu li jkun rilevanti għad-deċiżjoni skont l-Artikolu 8 ta’ din id-Direttiva u li jsir disponibbli biss wara ż-żmien meta l-pubbliku kkonċernat ikun ġie mgħarraf skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.”;
Emenda 108
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6 – punt -ac (ġdid
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 6 – paragrafu 5
(-ac)  il-paragrafu 5 huwa sostitwit b’dan li ġej:
"5. L-arranġamenti dettaljati sabiex il-pubbliku konċernat jiġi infurmat u kkonsultat għandhom jiġu ddeterminati mill-Istati Membri. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex jiżguraw li l-informazzjoni rilevanti tiġi pprovduta permezz ta’ portal ċentrali li jkun aċċessibbli għall-pubbliku b’mod elettroniku skont l-Artikolu 7(1) tad-Direttiva 2003/4/KE.”:
Emenda 65
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 6 – punt b
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 6 – paragrafu 7
7.  "It-termini ta' żmien sabiex il-pubbliku kkonċernat jiġi kkonsultat dwar ir-rapport ambjentali msemmi fl-Artikolu 5(1) ma għandhomx ikunu iqsar minn 30 jum jew aktar minn 60 jum. F'każijiet eċċezzjonali, fejn in-natura, il-kumplessità, il-lok jew id-daqs tal-proġett propost jesiġu hekk, l-awtorità kompetenti tista’ testendi dan it-terminu ta’ żmien bi 30 jum oħra; f’dak il-każ, l-awtorità kompetenti għandha tinforma l-iżviluppatur bir-raġunijiet li jiġġustifikaw l-estensjoni.
7.  "It-termini ta' żmien sabiex il-pubbliku kkonċernat jiġi kkonsultat dwar ir-rapport ambjentali msemmi fl-Artikolu 5(1) ma għandhomx ikunu iqsar minn 30 jum jew aktar minn 60 jum. F'każijiet eċċezzjonali, fejn in-natura, il-kumplessità, il-lok jew id-daqs tal-proġett propost jesiġu hekk, l-awtorità kompetenti tista’ testendi dan it-terminu ta’ żmien b’massimu ta’ 30 jum; f’dak il-każ, l-awtorità kompetenti għandha tinforma l-iżviluppatur bir-raġunijiet li jiġġustifikaw l-estensjoni."
Emenda 66
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6 – punt ba (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 6 – paragrafu 7a (ġdid)
(ba)  jiżdied il-paragrafu li ġej:
"7a. Bil-għan li tiġi żgurata l-parteċipazzjoni effettiva tal-pubbliku kkonċernat fil-proċeduri tat-teħid tad-deċiżjonijiet, l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni tal-kuntatti tal-awtorità jew l-awtoritajiet responsabbli mit-twettiq tad-dmirijiet li jirriżultaw minn din id-Direttiva, u l-aċċess faċli u malajr għal din l-awtorità jew awtoritajiet, ikunu disponibbli għall-pubbliku fi kwalunkwe ħin u irrispettivament minn kwalunkwe proġett speċifiku li jkun għaddej soġġett għal stima tal-impatt fuq l-ambjent, u li tingħata l-attenzjoni dovuta lill-kummenti li jsiru u lill-opinjonijiet espressi mill-pubbliku.”.
Emenda 67
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 7a (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 7 – paragrafu 5a (ġdid)
(7a)  Fl-Artikolu 7, jiżdied il-paragrafu li ġej:
"5a. Fil-każ ta’ proġetti transkonfinali ta’ interess komuni fil-qasam tat-trasport inklużi f’wieħed mill-kurituri spjegati fl-Anness I tar-Regolament...+ li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, l-Istati Membri għandhom jiġu involuti fil-ħidma ta’ koordinazzjoni tal-konsultazzjonijiet pubbliċi. Il-koordinatur għandu jiżgura li jseħħ proċess estensiv ta' konsultazzjoni pubblika mal-partijiet interessati kollha u mas-soċjetà ċivili waqt l-ippjanar ta' infrastruttura ġdida. Fi kwalunkwe każ, il-koordinatur jista' jipproponi modi kif jiġi żviluppat il-pjan tal-kuritur u kif dan jiġi implimentat b'mod bilanċjat.”.
________________
+ Numru, data u titolu tar-Regolament li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (2011/0302(COD)).
Emendi 93, 109 u 130
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 8
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 8
1.  Għandhom jitqiesu r-riżultati tal-konsultazzjonijiet u l-informazzjoni miġbura skont l-Artikoli 5, 6 u 7 fil-proċedura tal-kunsens għall-iżvilupp. Għal dan il-għan, id-deċiżjoni li jingħata l-kunsens għall-iżvilupp għandu jkun fiha l-informazzjoni li ġejja:
1.  Għandhom jitqiesu debitament u jiġu vvalutati fid-dettall ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet u l-informazzjoni miġbura skont l-Artikoli 5, 6 u 7 fil-proċedura tal-kunsens għall-iżvilupp. Meta tkun ittieħdet deċiżjoni li jingħata jew jiġi rrifjutat kunsens għall-iżvilupp, l-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti għandhom jgħarrfu lill-pubbliku biha skont il-proċeduri xierqa u għandhom jagħmlu disponibbli lill-pubbliku l-informazzjoni li ġejja:
(a)  l-istima tal-impatt fuq l-ambjent tal-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 3 u l-kundizzjonijiet ambjentali marbuta mad-deċiżjoni, inkluża deskrizzjoni tal-miżuri ewlenin sabiex jiġu evitati, imnaqqsa u, jekk possibbli, ikkontrobilanċjati l-effetti negattivi sinifikanti;
(a)  ir-riżultati tal-istima tal-impatt fuq l-ambjent tal-awtorità kompetenti msemmija fl-Artikolu 3, inkluż sommarju tal-osservazzjonijiet u l-opinjonijiet li jkunu waslu skont l-Artikoli 6 u 7, u l-kundizzjonijiet ambjentali marbuta mad-deċiżjoni, inkluża deskrizzjoni tal-miżuri ewlenin sabiex jiġu evitati, imnaqqsa u, jekk possibbli, ikkontrobilanċjati l-effetti negattivi sinifikanti;
(b)  ir-raġunijiet ewlenin għall-għażla l-proġett kif adottat, fid-dawl tal-alternattivi l-oħra meqjusa, inkluża l-evoluzzjoni probabbli tal-istat eżistenti tal-ambjent mingħajr l-implimentazzjoni tal-proġett (xenarju ta' referenza);
(b)   il-punti prinċipali tal-alternattivi ewlenin studjati mill-iżviluppatur u indikazzjoni tar-raġunijiet prinċipali għall-għażla tiegħu, fil-qies tal-effetti fuq l-ambjent;
(c)  sommarju tal-kummenti li waslu skont l-Artikoli 6 u 7;
(d)  dikjarazzjoni li tiġbor fil-qosor il-mod kif kunsiderazzjonijiet ambjentali ġew integrati fil-kunsens għall-iżvilupp u kif ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet u l-informazzjoni miġbura skont l-Artikoli 5, 6 u 7 ikunu ġew inkorporati jew inkella indirizzati.
(d)  dikjarazzjoni li tiġbor fil-qosor il-mod kif kunsiderazzjonijiet ambjentali ġew integrati fil-kunsens għall-iżvilupp u kif ir-rapport ambjentali u r-riżultati tal-konsultazzjonijiet u l-informazzjoni miġbura skont l-Artikoli 5, 6 u 7 ikunu ġew inkorporati jew inkella indirizzati.
Għal proġetti li x'aktarx ikollhom effetti transfruntieri negattivi sinifikanti, l-awtorità kompetenti għandha tipprovdi informazzjoni dwar għalfejn ma qisitx il-kummenti li waslu għand l-Istat Membru affettwat matul il-konsultazzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 7.
Għal proġetti li x'aktarx ikollhom effetti transfruntieri negattivi sinifikanti, l-awtorità kompetenti għandha tipprovdi informazzjoni dwar għalfejn ma qisitx il-kummenti li waslu għand l-Istat Membru affettwat matul il-konsultazzjonijiet imwettqa skont l-Artikolu 7.
2.  Jekk il-konsultazzjonijiet u l-informazzjoni miġbura skont l-Artikoli 5, 6 u 7 jikkonkludu li proġett se jkollu effetti ambjentali negattivi sinifikanti, l-awtorità kompetenti għandha tqis, kemm jista' jkun malajr u b'kooperazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 6(1) u l-iżviluppatur, jekk ir-rapport ambjentali msemmi fl-Artikolu 5(1) għandux jiġi rivedut u l-proġett ikun immodifikat biex jiġu evitati jew imnaqqsa dawn l-effetti negattivi u jekk humiex meħtieġa miżuri addizzjonali ta' mitigazzjoni jew kumpens.
2.  L-awtorità kompetenti għandha tqis, kemm jista' jkun malajr u wara li tkun ikkonsultat mal-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 6(1) u l-iżviluppatur, jekk għandhiex tirrifjuta l-kunsens għall-iżvilupp jew jekk ir-rapport ambjentali msemmi fl-Artikolu 5(1) għandux jiġi rivedut u l-proġett ikun immodifikat biex jiġu evitati jew imnaqqsa dawn l-effetti negattivi u jekk humiex meħtieġa miżuri addizzjonali ta' mitigazzjoni jew kumpens abbażi tal-leġiżlazzjoni rilevanti.
Jekk l-awtorità kompetenti tiddeċiedi li tagħti kunsens għall-iżvilupp, għandha tiżgura li l-kunsens għall-iżvilupp jinkludi miżuri biex jiġu mmonitorjati effetti ambjentali negattivi sinifikanti, sabiex tiġi vvalutata l-implimentazzjoni u l-effettività mistennija ta' miżuri ta' mitigazzjoni u kumpens, u sabiex jiġu identifikati kwalunkwe effetti negattivi mhux mistennija.
Jekk l-awtorità kompetenti tiddeċiedi li tagħti kunsens għall-iżvilupp, għandha tiżgura, skont id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni rilevanti, li l-kunsens għall-iżvilupp jinkludi miżuri biex jiġu mmonitorjati l-effetti ambjentali negattivi sinifikanti.
It-tip ta' parametri li għandhom jiġu mmonitorjati u t-tul ta' żmien tal-monitoraġġ għandhom ikunu proporzjonati man-natura, il-lokalizzazzjoni u d-daqs tal-proġett propost u s-sinifikat tal-effetti ambjentali tiegħu.
L-arranġamenti eżistenti ta' monitoraġġ li jirriżultaw minn leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni jistgħu jintużaw fejn dan ikun xieraq.
3.  Meta l-informazzjoni kollha neċessarja miġbura skont l-Artikoli 5, 6 u 7 tkun ġiet ipprovduta lill-awtorità kompetenti, inkluż, fejn rilevanti, stimi speċifiċi meħtieġa taħt leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni, u l-konsultazzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 6 u 7 ikunu ġew ikkompletati, l-awtorità kompetenti għandha tikkonkludi l-istima tal-impatt tal-proġett fuq l-ambjent fi żmien tliet xhur.
3.  Meta l-informazzjoni kollha neċessarja miġbura skont l-Artikoli 5, 6 u 7 tkun ġiet ipprovduta lill-awtorità kompetenti, inkluż, fejn rilevanti, stimi speċifiċi meħtieġa taħt leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni, u l-konsultazzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 6 u 7 ikunu ġew ikkompletati, l-awtorità kompetenti għandha tikkonkludi l-istima tal-impatt tal-proġett fuq l-ambjent f’perjodu ta’ żmien stabbilit mill-Istat Membru ta’ mhux aktar minn 90 jum.
Skont in-natura, il-kumplessità, il-lok u d-daqs tal-proġett propost, l-awtorità kompetenti tista’ testendi dik l-iskadenza b'3 xhur oħra. F’dak il-każ, l-awtorità kompetenti għandha tinforma l-iżviluppatur bir-raġunijiet li jiġġustifikaw l-estensjoni u d-data meta hija mistennija d-deċiżjoni tagħha.
Skont in-natura, il-kumplessità, il-lok u d-daqs tal-proġett propost, l-awtorità kompetenti tista’, b’mod eċċezzjonali, testendi dik l-iskadenza b’perjodu ieħor ta’ żmien stabbilit mill-Istat Membru ta’ mhux aktar minn 90 jum; f’dak il-każ, l-awtorità kompetenti għandha tinforma, bil-miktub, lill-iżviluppatur bir-raġunijiet li jiġġustifikaw l-estensjoni u d-data meta hija mistennija d-deċiżjoni tagħha.
4.  Qabel ma tittieħed deċiżjoni li tagħti jew tirrifjuta kunsens għall-iżvilupp, l-awtorità kompetenti għandha tivverifika jekk l-informazzjoni fir-rapport ambjentali msemmi fl-Artikolu 5(1) hijiex aġġornata, b’mod partikolari fir-rigward tal-miżuri previsti biex jipprevjenu, inaqqsu u, jekk possibbli, jikkontrobilanċjaw kull effett negattiv sinifikanti.
4a.  Id-deċiżjoni li jingħata kunsens għall-iżvilupp tista’ tittieħed ukoll billi jiġi adottat att speċifiku ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali, kemm-il darba l-awtorità kompetenti tkun wettqet l-elementi kollha tal-istima tal-impatt fuq l-ambjent skont id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva.
__________
* ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3
Emenda 69
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 9 – punt a
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 9 – paragrafu 1
1.  Meta tkun ittieħdet deċiżjoni li tagħti jew tirrifjuta kunsens għall-iżvilupp, l-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinfurmaw lill-pubbliku u l-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 6(1) biha, skont il-proċeduri xierqa, u għandha tkun disponibbli għall-pubbliku l-informazzjoni li ġejja:
1.  Meta tkun ittieħdet deċiżjoni li tagħti jew tirrifjuta kunsens għall-iżvilupp, jew deċiżjoni oħra maħruġa bil-għan li jiġu ssodisfati r-rekwiżiti ta’ din id-Direttiva, l-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti għandhom jinfurmaw lill-pubbliku u l-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 6(1) biha, mill-aktar fis possibbli skont il-proċeduri nazzjonali, u sa mhux aktar tard minn 10 ijiem tax-xogħol. L-awtorità jew l-awtoritajiet kompenti għandhom iqiegħdu d-deċiżjoni għad-dispożizzjoni tal-pubbliku u tal-awtoritajiet imsemmija fl-Artikolu 6(1) skont id-Direttiva 2003/4/KE.
(a)  il-kontenut tad-deċiżjoni u kull kundizzjoni mehmuża magħha;
(b)  wara li jkunu ġew eżaminati r-rapport ambjentali u t-tħassib u l-opinjonijiet espressi mill-pubbliku kkonċernat, ir-raġunijiet u l-konsiderazzjonijiet ewlenin li fuqhom hija msejsa d-deċiżjoni, inkluża informazzjoni dwar il-proċess tal-parteċipazzjoni tal-pubbliku;
(c)  deskrizzjoni tal-miżuri ewlenin sabiex jiġu evitati, imnaqqsa u, jekk possibbli, kontrobilanċjati l-effetti negattivi sinifikanti.
(d)  deskrizzjoni, fejn xieraq, tal-miżuri ta' monitoraġġ imsemmija fl-Artikolu 8(2)."
Emenda 120
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 9a (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 9a (ġdid)
(9a)  L-artikolu li ġej jiżdied wara l-Artikolu 9:
"Artikolu 9a
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-awtorità jew awtoritajiet kompetenti, meta jwettqu d-dmirijiet li jirriżultaw minn din id-Direttiva, ma jsibux ruħhom f'kunflitt ta' interess skont kwalunkwe leġiżlazzjoni li tapplika għalihom.”
Emenda 72
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 9b (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 10 – paragrafu 1
(9b)  Fl-Artikolu 10, il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:
“Id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva ma għandhomx jaffettwaw l-obbligu tal-awtoritajiet kompetenti li jirrispettaw il-limitazzjonijiet imposti bil-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi nazzjonali u bil-prassi legali aċċettati rigward il-kunfidenzjalità kummerċjali u industrijali, inkluża l-proprjetà intellettwali, u s-salvagwardja tal-interess pubbliku, sakemm ikunu konformi mad-Direttiva 2003/4/KE.".
Emenda 73
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 9c (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 10a (ġdid)
(9c)  Jiddaħħal l-Artikolu li ġej:
“Artikolu 10a
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-penalitajiet applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet nazzjonali adottati skont din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu implimentati. Il-penalitajiet ipprovduti jridu jkunu effikaċi, proporzjonati u dissważivi.”.
Emenda 75
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 9d (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 11 – paragrafu 4 – subparagrafu 2
(9d)  Fl-Artikolu 11, it-tieni subparagrafu tal-paragrafu 4 jinbidel b’dan li ġej:
“Kull proċedura bħal din għandha tkun adegwata u effettiva, tippermetti l-applikazzjonijiet għal rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni, u tkun ġusta, retta, f’waqtha u ma tiswiex tant li tkun projbittiva.”
Emenda 76
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – punt 11
Direttiva 2011/92/UE
Artikolu 12b – paragrafu 5a (ġdid)
5a.  Meta, minħabba l-karatteristiċi speċifiċi ta’ setturi partikolari ta’ attività ekonomika, dan jitqies xieraq fl- interess ta' stima korretta tal-impatt ambjentali, il-Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri u s-settur ikkonċernat, għandha tfassal linji gwida speċifiċi għas-settur u kriterji li għandhom jiġu segwiti b’tali mod li jissimplifika l-istima tal-impatt fuq l-ambjent u jiffaċilita l-istandardizzazzjoni tagħha.
Emenda 77
Proposta għal direttiva
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji biex jikkonformaw ma’ din id-Direttiva sa mhux aktar tard minn [DATA]. Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet u dokument li jispjega r-relazzjoni bejnhom u din id-Direttiva.
1.  L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa għall-konformità ma’ din id-Direttiva sa mhux iktar tard minn ...+ . Huma għandhom jikkomunikaw minnufih lill-Kummissjoni t-test ta’ dawk id-dispożizzjonijiet u dokument li jispjega r-relazzjoni bejnhom u din id-Direttiva.
+ 24 xahar mid-dħul fis-seħħ tad-Direttiva.
Emenda 110
Proposta għal direttiva
Artikolu 3
Proġetti li għalihom it-talba għall-kunsens għall-iżvilupp ġiet introdotta qabel id-data msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 2(1) u li għalihom l-istima tal-impatt fuq l-ambjent ma ġietx konkluż aqabel dik id-data għandhom ikunu soġġetti għall-obbligi msemmija fl-Artikoli 3 sa 11 tad-Direttiva 2011/92/UE kif emendata b'din id-Direttiva.
Proġetti li għalihom it-talba għall-kunsens għall-iżvilupp ġiet introdotta qabel id-data msemmija fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 2(1) u li għalihom l-istima tal-impatt fuq l-ambjent ma ġietx konkluża qabel dik id-data għandhom ikunu soġġetti għall-obbligi msemmija fl-Artikoli 3 sa 11 tad-Direttiva 2011/92/UE kif emendata b'din id-Direttiva, jekk l-iżviluppatur jitlob li l-istima tal-impatt fuq l-ambjent għall-proġett tiegħu tkompli ssir skont id-dispożizzjonijiet emendati.
Emendi 79, 112 u 126
Proposta għal direttiva
Anness – punt -1 (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Anness I
(-1) L-Anness I huwa emendat kif ġej:
(a)  it-titolu jinbidel b’dan li ġej:
"PROĠETTI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 4(1) (PROĠETTI SUĠĠETTI GĦAL STIMA TAL-IMPATT FUQ L-AMBJENT MANDATARJA)"
(b)  jiddaħħal il-punt li ġej:
"4a. Ix-xogħol fil-minjieri miftuħa mill-wiċċ u industriji ta' estrazzjoni fil-miftuħ simili.”
(c)  fil-punt 7, il-punt (a) jinbidel b’dan li ġej:
‘(a) il-bini ta’ linji ferrovjarji għat-traffiku fuq distanzi twal u ta’ ajruporti [...];”
(d)  jiddaħħlu l-punti li ġejjin:
"14a. L-esplorazzjoni, limitata għall-fażi li tinvolvi l-applikazzjoni ta’ fratturar idrawliku, u l-estrazzjoni tal-petroleum u/jew tal-gass naturali maqbuda fis-safef ta’ shales tal-gass u f’formazzjonijiet oħra ta’ blat sedimentarju b’permeabilità u porożità similarment baxxi jew aktar baxxi, indipendentement mill-kwantità estratta.
14b.L-esplorazzjoni, limitata għall-fażi li tinvolvi l-applikazzjoni ta’ fratturar idrawliku, u l-estrazzjoni tal-gass naturali minn safef tal-faħam, indipendentement mill-kwantità estratta.
(e)  il-punt 19 jinbidel b’dan li ġej:
"19. Il-barrieri u x-xogħol fil-minjieri miftuħa mill-wiċċ fejn l-erja l-wiċċ tas-sit jaqbeż il-25 ettaru, minjieri tad-deheb fejn jintużaw proċessi permezz ta’ ċattra taċ-ċjanur, jew estrazzjoni tal-pit, fejn l-erja tal-wiċċ tal-art tas-sit jaqbeż il-150 ettaru.”
(f)  jiżdied il-punt 24a li ġej:
"24a. Parks b’tema u kampijiet tal-golf ipproġettati f’żoni b’defiċit ta’ ilma, riskju għoli ta’ deżertifikazzjoni jew nixfa.”
Emenda 80
Proposta għal direttiva
Anness – punt -1a (ġdid)
Direttiva 2011/92/UE
Anness II
(-1a) L-Anness II huwa emendat kif ġej:
(a)  it-titolu jinbidel b’dan li ġej:
“PROĠETTI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 4(2) (PROĠETTI SUĠĠETTI GĦAL STIMA TAL-IMPATT FUQ L-AMBJENT SKONT ID-DISKREZZJONI TAL-ISTATI MEMBRI)";
(b)  il-punt li ġej jiddaħħal fil-paragrafu 1:
“(fa) Attivitajiet ta’ sajd ta’ qbid selvaġġ;";
(c)  il-punt (c) tal-paragrafu 2 jiġi sostitwit b’dan li ġej:
"(c) Ir-riċerka u l-esplorazzjoni ta’ minerali u l-estrazzjoni ta’ minerali permezz tat-taħmil mill-baħar jew mix-xmajjar;";
(d)  il-punt (d) tal-paragrafu 10 jitħassar.
(e)  il-punt li ġej jiddaħħal fil-paragrafu 13:
“(aa) Kwalunkwe twaqqigħ ta’ proġetti elenkati fl-Anness I jew f’dan l-Anness, li jista’ jkollhom effetti negattivi sinifikanti fuq l-ambjent."
Emenda 81
Proposta għal direttiva
Anness – punt 1
Direttiva 2011/92/UE
Anness IIA
Anness II.A – informazzjoni msemmija fl-Artikolu 4(3)
ANNESS II.A – INFORMAZZJONI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 4(3) (INFORMAZZJONI SOMMARJA PROVDUTA MILL-I¯VILUPPATUR DWAR IL-PROĠETTI ELENKATI FL-ANNESS II)
1.  Deskrizzjoni tal-proġett, inklużi b'mod partikolari:
1.  Deskrizzjoni tal-proġett, inklużi:
(a)  deskrizzjoni tal-karatteristiċi fiżiċi tal-proġett kollu, inkluż, fejn rilevanti, is-sottosuperfiċje tiegħu, matul il-fażijiet ta' kostruzzjoni u operazzjonali;
(a)  deskrizzjoni tal-karatteristiċi fiżiċi tal-proġett kollu, inkluż, fejn rilevanti, is-sottosuperfiċje u l-parti ta’ taħt l-art tiegħu, matul il-fażijiet tal-kostruzzjoni, tal-operazzjoni u tat-twaqqigħ;
(b)  deskrizzjoni tal-lok tal-proġett, partikolarment fir-rigward tas-sensisittività taż-żoni ġeografiċi li x'aktarx ikunu affettwati.
(b)  deskrizzjoni tal-lok tal-proġett, partikolarment fir-rigward tas-sensisittività taż-żoni ġeografiċi li x'aktarx ikunu affettwati.
2.  Deskrizzjoni tal-aspetti ambjentali li x'aktarx jiġu affettwati b'mod sinifikanti mill-proġett propost.
2.  Deskrizzjoni tal-aspetti ambjentali li x'aktarx jiġu affettwati b'mod sinifikanti mill-proġett propost.
3.  Deskrizzjoni tal-effetti sinifikanti probabbli tal-proġett propost fuq l-ambjent li jirriżultaw:
3.  Deskrizzjoni tal-effetti sinifikanti probabbli tal-proġett propost fuq l-ambjent, inklużi r-riskji għas-saħħa tal-popolazzjoni kkonċernata u l-effetti fuq il-pajsaġġ u l-wirt kulturali, li jirriżultaw:
(a)  mir-residwi u l-emissjonijiet mistennija u l-produzzjoni tal-iskart;
(a)  mir-residwi u l-emissjonijiet mistennija u mill-produzzjoni tal-iskart fejn rilevanti;
(b)  mill-użu ta' riżorsi naturali, partikolarment il-ħamrija, l-art, l-ilma u l-bijodiversità inklużi bidliet idromorfoloġiċi.
(b)  mill-użu ta' riżorsi naturali, partikolarment il-ħamrija, l-art, l-ilma u l-bijodiversità (inklużi bidliet idromorfoloġiċi).
4.  Deskrizzjoni tal-miżuri previsti biex jevitaw, jipprevjenu jew inaqqsu u kwalunkwe effett negattiv sinifikanti fuq l-ambjent.
4.  Deskrizzjoni tal-miżuri previsti biex jevitaw, jipprevjenu jew inaqqsu l-effetti negattivi sinifikanti fuq l-ambjent, b’mod partikolari meta jitqiesu irreversibbli.
Emenda 124
Proposta għal direttiva
Anness – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Anness III – punt 2 – punt c - subpunt ii
(ii)  żoni kostali,
(ii)  żoni kostali u l-ambjent tal-baħar;
Emenda 83 u 129/REV
Proposta għal direttiva
Anness – punt 2
Direttiva 2011/92/UE
Anness IV
ANNESS IV – INFORMAZZJONI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 5(1)
ANNESS IV – INFORMAZZJONI MSEMMIJA FL-ARTIKOLU 5(1) (INFORMAZZJONI LI L-IŻVILUPPATUR IRID JAGĦTI FIR-RAPPORT AMBJENTALI)
1.  Id-deskrizzjoni tal-proġett, inklużi b'mod partikolari:
1.  Id-deskrizzjoni tal-proġett, inklużi b'mod partikolari:
(-a)  deskrizzjoni tal-lok tal-proġett;
(a)  deskrizzjoni tal-karatteristiċi fiżiċi tal-proġett kollu inkluż, fejn rilevanti, fis-sottosuperfiċje tiegħu, u l-użu tal-ilma u r-rekwiżiti tal-użu tal-art matul il-fażijiet tal-kostruzzjoni u tax-xogħlijiet;
(a)  deskrizzjoni tal-karatteristiċi fiżiċi tal-proġett kollu, inkluż, fejn rilevanti, is-sottosuperfiċje tiegħu, u r-rekwiżiti tal-użu tal-ilma u tal-użu tal-art matul il-fażijiet tal-kostruzzjoni, tal-operazzjoni u, fejn relevanti, tat-twaqqigħ;
(aa)  deskrizzjoni tal-ispejjeż tal-enerġija, l-ispejjeż tar-riċiklaġġ tal-iskart ikkawżat mit-twaqqigħ, il-konsum ta’ riżorsi naturali addizzjonali meta jitwettaq proġett ta’ twaqqigħ;
(b)  deskrizzjoni tal-karatteristiċi ewlenin tal-proċessi tal-produzzjoni, pereżempju, in-natura u l-kwantità tal-materjali, l-enerġija u r-riżorsi naturali (inkluż l-ilma, l-art, il-ħamrija u l-bijodiversità) użati;
(b)  deskrizzjoni tal-karatteristiċi ewlenin tal-proċessi tal-produzzjoni, pereżempju, in-natura u l-kwantità tal-materjali, l-enerġija u r-riżorsi naturali (inkluż l-ilma, l-art, il-ħamrija u l-bijodiversità) użati;
(c)  stima, skont it-tip u l-kwantità, tar-residwi u emissjonijiet mistennija (l-ilma, l-arja, it-tniġġis tal-ħamrija u tas-sottoswol, l-istorbju, il-vibrazzjoni, id-dawl, is-sħana, ir-radjazzjoni, eċċ.) li jirriżultaw mit-tħaddim tal-proġett propost.
(c)  stima, skont it-tip u l-kwantità, tar-residwi u emissjonijiet mistennija (l-ilma, l-arja, it-tniġġis tal-ħamrija u tas-sottoswol, l-istorbju, il-vibrazzjoni, id-dawl, is-sħana, ir-radjazzjoni, eċċ.) li jirriżultaw mit-tħaddim tal-proġett propost.
2.  Deskrizzjoni tal-aspetti tekniċi, lokazzjonali jew oħrajn (eż. f’termini ta’ disinn tal-proġett, kapaċità teknika, daqs u skala) tal-alternattivi meqjusa, inkluża l-identifikazzjoni ta' dik bl-inqas impatt ambjentali, u indikazzjoni tar-raġunijiet prinċipali għall-għażla, filwaqt li jitqiesu l-effetti ambjentali.
2.  Deskrizzjoni tal-aspetti tekniċi, lokazzjonali jew oħrajn (eż. f’termini ta’ disinn tal-proġett, kapaċità teknika, daqs u skala) tal-alternattivi raġonevoli meqjusa mill-iżviluppatur, li huma rilevanti għall-proġett propost u għall-karatteristiċi speċifiċi tiegħu , u indikazzjoni tar-raġunijiet prinċipali għall-għażla li ssir.
3.  Deskrizzjoni tal-aspetti rilevanti tal-istat eżistenti tal-ambjent u l-evoluzzjoni li x’aktarx tirriżulta mingħajr l-implimentazzjoni tal-proġett (xenarju bażi). Din id-deskrizzjoni għandha tkopri kwalunkwe problema ambjentali eżistenti rilevanti għall-proġett, inkluż, b’mod partikolari, dawk li jikkonċernaw xi żoni ta’ importanza ambjentali partikolari u l-użu tar-riżorsi naturali.
3.  Deskrizzjoni tal-aspetti rilevanti tal-istat attwali tal-ambjent (xenarju bażi) u l-evoluzzjoni tiegħu li x’aktarx tirriżulta mingħajr l-implimentazzjoni tal-proġett, fejn it-tibdiliet naturali jew soċjali mix-xenarju bażi jistgħu jiġu mbassra b'mod raġonevoli. Din id-deskrizzjoni għandha tkopri kwalunkwe problema ambjentali eżistenti rilevanti għall-proġett, inkluż, b’mod partikolari, dawk li jikkonċernaw xi żoni ta’ importanza ambjentali partikolari u l-użu tar-riżorsi naturali.
4.  Deskrizzjoni tal-aspetti ambjentali li x'aktarx jiġu affettwati b'mod sinifikanti mill-proġett propost inklużi, b'mod partikolari, il-popolazzjoni, is-saħħa tal-bniedem, il-fawna, il-flora, il-bijodiversità u s-servizzi tal-ekosistema li tipprovdi, l-art (it-teħid tal-art), il-ħamrija (il-materja organika, l-erożjoni, il-kompattazzjoni, l-impermeabilità), l-ilma (kwantità u kwalità), l-arja, il-fatturi klimatiċi, it-tibdil fil-klima (l-emissjonijiet ta' gassijiet serra, inkluż mill-użu tal-art, it-tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija, il-potenzjal ta' mitigazzjoni, l-impatti rilevanti għall-adattament, jekk il-proġett iqis ir-riskji assoċjati mat-tibdil fil-klima), l-assi materjali, il-wirt kulturali, inkluż dak arkitettoniku u arkeoloġiku, il-pajsaġġ; deskrizzjoni bħal din għandha tinkludi l-interrelazzjonijiet bejn il-fatturi msemmija hawn fuq, kif ukoll l-esponiment, il-vulnerabbiltà u r-reżiljenza tal-fatturi msemmija hawn fuq fir-rigward tar-riskji ta’ diżastri naturali u dawk magħmula mill-bniedem.
4.  Deskrizzjoni tal-fatturi ambjentali li x’aktarx jiġu affettwati b’mod sinifikanti mill-proġett propost inklużi, b’mod partikolari, il-popolazzjoni, is-saħħa tal-bniedem, il-fawna, il-flora, il-bijodiversità, permezz tal-fawna u l-flora tagħha, l-art (it-teħid tal-art), il-ħamrija (il-materja organika, l-erożjoni, il-kompattazzjoni, l-impermeabilità), l-ilma (kwantità u kwalità), l-arja, il-fatturi klimatiċi, il-klima (l-emissjonijiet ta’ gassijiet serra, inkluż mill-użu tal-art, it-tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija, il-potenzjal ta’ mitigazzjoni, l-impatti rilevanti għall-adattament, jekk il-proġett iqis ir-riskji assoċjati mat-tibdil fil-klima), l-assi materjali ), il-wirt kulturali, inkluż dak arkitettoniku u arkeoloġiku, il-pajsaġġ; deskrizzjoni bħal din għandha tinkludi l-interrelazzjonijiet bejn il-fatturi msemmija hawn fuq, kif ukoll l-esponiment, il-vulnerabbiltà u r-reżiljenza tal-fatturi msemmija hawn fuq fir-rigward tar-riskji ta’ diżastri naturali u dawk magħmula mill-bniedem.
5.  Deskrizzjoni tal-effetti sinifikanti probabbli tal-proġett propost fuq l-ambjent li jirriżultaw minn:
5.  Deskrizzjoni tal-effetti sinifikanti probabbli tal-proġett propost fuq l-ambjent li jirriżultaw minn:
(a)  l-eżistenza tal-proġett;
(a)  l-eżistenza tal-proġett;
(b)  l-użu tar-riżorsi naturali, b'mod partikolari l-art, il-ħamrija, l-ilma, il-bijodiversità u s-servizzi tal-ekosistema li tipprovdi meta titqies, sa fejn huwa possibbli, id-disponibbiltà ta' dawn ir-riżorsi anke fid-dawl ta' kundizzjonijiet klimatiċi li qed jinbidlu;
(b)  l-użu tar-riżorsi naturali, b’mod partikolari l-art, il-ħamrija, l-ilma, il-bijodiversità inklużi l-flora u l-fawna;
(c)  l-emissjoni ta' sustanzi li jniġġsu, l-istorbju, il-vibrazzjoni, id-dawl, is-sħana, ir-radjazzjoni, il-ħolqien ta' elementi ta' fastidju u l-eliminazzjoni tal-iskart;
(c)  l-emissjoni ta' sustanzi li jniġġsu, l-istorbju, il-vibrazzjoni, id-dawl, is-sħana, ir-radjazzjoni, il-ħolqien ta' elementi ta' fastidju u l-eliminazzjoni tal-iskart;
(d)  ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem, il-wirt kulturali jew l-ambjenti (eż. minħabba aċċidenti jew diżastri);
(d)  ir-riskji għas-saħħa tal-bniedem, il-wirt kulturali jew l-ambjenti (eż. minħabba aċċidenti jew diżastri) li huma raġonevolment meqjusa bħala karatteristiċi għan-natura tal-proġett);
(e)  il-kumulazzjoni tal-effetti ma' proġetti u attivitajiet oħra;
(e)  l-akkumulazzjoni tal-effetti ma' proġetti u attivitajiet oħra eżistenti u/jew approvati, sal-punt li jinsab fiż-żona ġeografika li probabbilment se tiġi affettwata u li ma tkunx għadha nbniet jew li tkun għadha mhix operazzjonali, mingħajr l-obbligu li tiġi kkunsidrata informazzjoni oħra minbarra informazzjoni eżistenti jew informazzjoni disponibbli għall-pubbliku;
(f)  l-emissjonijiet ta' gassijiet serra, inkluż mill-użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija;
(f)  l-emissjonijiet ta' gassijiet serra, inkluż mill-użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija;
(g)  it-teknoloġiji u s-sustanzi użati;
(g)  it-teknoloġiji u s-sustanzi użati;
(h)  tibdiliet idromorfoloġiċi.
(h)  tibdiliet idromorfoloġiċi.
Id-deskrizzjoni tal-effetti sinifikanti probabbli għandha tkopri l-effetti diretti u kwalunkwe effett indirett, sekondarju, kumulattiv, transfruntier, għal żmien qasir, medju jew twil, permanenti u temporanju, pożittiv u negattiv tal-proġett. Din id-deskrizzjoni għandha tqis l-objettivi tal-protezzjoni tal-ambjent stabbiliti fil-livell tal-UE jew tal-Istati Membri li huma rilevanti għall-proġett.
Id-deskrizzjoni tal-effetti sinifikanti probabbli għandha tkopri l-effetti diretti u kwalunkwe effett indirett, sekondarju, kumulattiv, transfruntier, għal żmien qasir, medju jew twil, permanenti u temporanju, pożittiv u negattiv tal-proġett. Din id-deskrizzjoni għandha tqis l-objettivi tal-protezzjoni tal-ambjent stabbiliti fil-livell tal-Unjoni jew tal-Istati Membri li huma rilevanti għall-proġett.
6.  Id-deskrizzjoni tal-metodi tat-tbassir użati biex jiġu stmati l-effetti fuq l-ambjent imsemmija fil-punt 5, kif ukoll rendikont tal-inċertezzi ewlenin involuti u l-influwenza tagħhom fuq l-estimi tal-effetti u l-għażla tal-alternattiva preferuta.
6.  Id-deskrizzjoni tal-metodi tat-tbassir użati biex jiġu stmati l-effetti fuq l-ambjent imsemmija fil-punt 5, kif ukoll rendikont tal-inċertezzi ewlenin involuti u l-influwenza tagħhom fuq l-estimi tal-effetti u l-għażla tal-alternattiva preferuta.
7.  Deskrizzjoni tal-miżuri previsti sabiex jipprevjenu, inaqqsu u, fejn huwa possibbli, jikkontrobilanċjaw kull effett negattiv sinifikanti fuq l-ambjent imsemmija fil-punt 5 u, fejn xieraq, ta’ kwalunkwe arranġament ta’ monitoraġġ propost, li jinkludi t-tħeħħija ta’ analiżi ta’ wara li jitlesta l-proġett tal-effetti negattivi fuq l-ambjent. Din id-deskrizzjoni għandha tispjega sa fejn l-effetti negattivi sinifikanti huma mnaqqsa jew kontrobilanċjati u għandha tkopri kemm il-fażijiet tal-kostruzzjoni kif ukoll dawk operazzjonali.
7.  Deskrizzjoni tal-miżuri previsti sabiex, bħala prijorità, jipprevjenu u jnaqqsu u, bħala l-aħħar miżura, jikkontrobilanċjaw kull effett negattiv sinifikanti fuq l-ambjent imsemmija fil-punt 5 u, fejn xieraq, ta’ kwalunkwe arranġament ta’ monitoraġġ propost, li jinkludi t-tħeħħija ta’ analiżi ta’ wara li jitlesta l-proġett tal-effetti negattivi fuq l-ambjent. Din id-deskrizzjoni għandha tispjega sa fejn l-effetti negattivi sinifikanti huma prevenuti, imnaqqsa jew kontrobilanċjati u għandha tkopri kemm il-fażi tal-kostruzzjoni kif ukoll dik operazzjonali.
8.  Stima tar-riskji ta' diżastri naturali u dawk kawżati mill-bniedem u r-riskju ta' aċċidenti li l-proġett jista' jkun vulnerabbli għalihom u, fejn xieraq, deskrizzjoni tal-miżuri previsti sabiex jipprevjenu dawn ir-riskji, kif ukoll miżuri dwar il-livell ta' tħejjija u reazzjoni għall-emerġenzi (eż. miżuri meħtieġa taħt id-Direttiva 96/82/KE kif emendata).
8.  Stima tar-riskji probabbli ta' diżastri naturali u dawk kawżati mill-bniedem u r-riskju ta' aċċidenti li l-proġett jista' jkun vulnerabbli għalihom u, fejn xieraq, deskrizzjoni tal-miżuri previsti sabiex jipprevjenu dawn ir-riskji, kif ukoll miżuri dwar il-livell ta' tħejjija u reazzjoni għall-emerġenzi (eż. miżuri meħtieġa taħt id-Direttiva 2012/18/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 4 ta’ Lulju 2012 dwar il-kontroll ta’ perikli ta’ inċidenti kbar li jinvolvu sustanzi u taħlitiet perikolużi, jew rekwiżiti li jirriżultaw minn leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni jew minn konvenzjonijiet internazzjonali).
9.  Sommarju mhux tekniku tal-informazzjoni pprovvduta skont l-intestaturi ta' hawn fuq.
9.  Sommarju mhux tekniku tal-informazzjoni pprovvduta skont l-intestaturi ta' hawn fuq.
10.  Indikazzjoni ta' kull diffikultà (nuqqasijiet tekniċi jew nuqqas ta' għarfien) li jiltaqa' magħhom l-iżviluppatur fil-ġbir tal-informazzjoni meħtieġa u tas-sorsi użati għal deskrizzjonijiet u stimi mwettqa, kif ukoll rendikont tal-inċertezzi ewlenin involuti u l-influwenza tagħhom fuq l-estimi tal-effetti u l-għażla tal-alternattiva preferuta.
10.  Indikazzjoni ta' kull diffikultà (nuqqasijiet tekniċi jew nuqqas ta' għarfien) li jiltaqa' magħhom l-iżviluppatur fil-ġbir tal-informazzjoni meħtieġa u tas-sorsi użati għal deskrizzjonijiet u stimi mwettqa, kif ukoll rendikont tal-inċertezzi ewlenin involuti u l-influwenza tagħhom fuq l-estimi tal-effetti u l-għażla tal-alternattiva preferuta.

(1) Il-każ ġie mgħoddi lura lill-kumitat responsabbli biex jerġa' jiġi eżaminat skont l-Artikolu 57(2), it-tieni subparagrafu (A7-0277/2013).

Avviż legali - Politika tal-privatezza