Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2837(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0442/2013

Predkladané texty :

B7-0442/2013

Rozpravy :

PV 09/10/2013 - 4
CRE 09/10/2013 - 4

Hlasovanie :

PV 09/10/2013 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0414

Prijaté texty
PDF 226kWORD 59k
Streda, 9. októbra 2013 - Štrasburg
Opatrenia EÚ a členských štátov na riešenie prílevu utečencov v dôsledku konfliktu v Sýrii
P7_TA(2013)0414B7-0442/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. októbra 2013 o opatreniach EÚ a členských štátov na zvládnutie toku utečencov v dôsledku konfliktu v Sýrii (2013/2837(RSP)).

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii, najmä na uznesenia zo 16. februára 2012(1), 13. septembra 2012(2), 23. mája 2013(3) a 12. septembra 2013(4), a na uznesenie o utečencoch na úteku pred ozbrojeným konfliktom,

–  so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 23. januára, 18. februára, 11. marca, 22. apríla, 27. mája, 24. júna, 9. júla, 22. júla 2013 o Sýrii; so zreteľom na závery Európskej rady o Sýrii z 8. februára 2013,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Catherine Ashtonovej z 21. augusta 2013 o najnovších správach o použití chemických zbraní v Damasku, z 23. augusta 2013 o naliehavej potrebe politického riešenia sýrskeho konfliktu (so zreteľom na dohodnutú pozíciu EÚ o Sýrii zo 7. septembra 2013), z 10. septembra 2013 o návrhu umiestniť sýrske chemické zbrane pod medzinárodnú kontrolu a zo 14. septembra 2013 v nadväznosti na dohodu medzi USA a Ruskom o chemických zbraniach v Sýrii, ako aj na vyhlásenia PK/VP, ktoré uskutočnila na plenárnej schôdzi v Štrasburgu 11. septembra 2013,

–  so zreteľom na vyhlásenia komisárky pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia Kristaliny Georgievovej týkajúce sa sýrskych utečencov a reakcie EÚ, najmä na jej vyhlásenie z 3. septembra 2013 o najnovších údajoch o utečencoch unikajúcich pred sýrskou krízou, ako aj na situačné správy a informačné prehľady úradu ECHO (humanitárna pomoc a civilná ochrana) o Sýrii,

–  so zreteľom na vyjadrenie vysokého komisára OSN pre utečencov Antónia Guterresa, ktoré poskytol na neformálnom stretnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci vo Vilniuse 18. júla 2013(5),

–  so zreteľom na informačné vyhlásenia Bezpečnostnej rady týkajúce sa Sýrie, ktoré vydala zástupkyňa generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti a koordinátorka núdzovej pomoci OSN Valerie Amosová, a najmä na informačné vyhlásenie z 18. apríla 2013;

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie zo stretnutia ministrov štátov susediacich so Sýriou, ktoré zorganizoval vysoký komisár OSN pre utečencov 4. septembra 2013,

–  so zreteľom na rezolúcie Rady OSN pre ľudské práva o Sýrii,

–  so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovor o právach dieťaťa a jeho Opčný protokol o účasti detí v ozbrojených konfliktoch a Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy, ktorých je Sýria zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na články 78, 79 a 80 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na Ženevské dohovory z roku 1949 a dodatkové protokoly k nim,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) do 20. septembra 2013 registroval celkovo 1 929 227 sýrskych utečencov v susedných krajinách a v severnej Afrike; keďže celkový počet utečencov vrátane neregistrovaných sa odhaduje na 2 102 582; keďže tie isté zdroje uvádzajú, že 76 % sýrskych utečencov predstavujú ženy a deti; keďže 410 000 sýrskych utečencov z radov detí je vo veku absolvovania základnej školskej dochádzky (5 až 11 rokov); keďže podľa úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) predstavoval počet osôb vysídlených v rámci krajiny k 9. septembru 2013 až 4,25 milióna;

B.  keďže počet utečencov (spolu s tými, ktorí čakajú na registráciu) v prijímajúcich krajinách bol 20. septembra 2013 podľa UNHCR takýto: Turecko – 492 687, Libanon – 748 608, Jordánsko – 531 768, Irak – 190 857, Egypt – 124 373; Maroko, Alžírsko a Líbya – 14 289 (registrovaných); keďže každodenne utekajú tisíce Sýrčanov do susedných krajín a podľa regionálneho plánu reakcie OSN pre Sýriu sa očakáva do konca roka 2013 celkovo 3,5 milióna utečencov zo Sýrie;

C.  keďže počet žiadostí o azyl v EÚ zo Sýrie v roku 2013 naďalej stúpa, pričom od začiatku konfliktu v roku 2011 bolo v EÚ a jej susedných štátoch (Švajčiarsko a Nórsko) podaných celkovo 52 037 žiadostí o azyl;

D.  keďže v rámci EÚ-28 bolo 59 % žiadostí podaných v Nemecku (14 842) a Švédsku (14 083); keďže hoci v ostatných krajinách značne narastá počet žiadostí, iba v jednom z ďalších členských štátov bolo podaných viac ako 2 000 žiadostí (Spojené kráľovstvo – 2 634);

E.  keďže chýbajú absolútne presné a spoľahlivé údaje o celkovom počte Sýrčanov prichádzajúcich do Európy, ako aj informácie o počtoch žiadateľov o azyl v európskych štátoch a o celkovom počet Sýrčanov nachádzajúcich sa v týchto štátoch; keďže podľa UNHCR i napriek týmto medzerám a skutočnosti, že údaje o postupoch rozhodovania v súvislosti so žiadosťami o azyl v členských štátoch EÚ nie sú dokonalé, existujú náznaky, že v rámci EÚ pretrvávajú nedostatky, pokiaľ ide o ochranu Sýrčanov;

F.  keďže sýrska utečenecká kríza znamená prvú skúšku nedávno revidovaného spoločného európskeho azylového systému (SEAS);

G.  keďže právne predpisy EÚ už poskytujú niektoré nástroje, ako napr. vízový kódex(6) a Kódex schengenských hraníc(7), ktoré umožňujú udeľovať humanitárne víza;

H.  keďže členské štáty by mali byť povzbudzované, aby využívali prostriedky, ktoré im poskytne Fond pre azyl a migráciu a prostriedky dostupné z prípravnej akcie s názvom Umožnenie presídlenia utečencov v núdzových situáciách, do ktorej patria okrem iného tieto opatrenia: podpora osôb, ktoré UNHCR už uznala ako utečencov; podpora núdzových opatrení v prípade skupín utečencov, ktoré sú označené za prioritné, ktoré sú obeťami ozbrojených útokov alebo ktoré čelia iným okolnostiam extrémneho ohrozenia vrátane ohrozenia života; v prípade potreby v krízových situáciách poskytnutie dodatočnej finančnej podpory UNHCR a jej styčným organizáciám v členských štátoch a na úrovni Únie;

I.  so zreteľom na najnovšiu drámu, ktorá sa odohrala 3. októbra 2013 pri ostrove Lampedusa a pri ktorej zahynulo 130 migrantov a zmizli stovky ďalších, a so zreteľom na desaťtisíce migrantov, ktorí prišli o život v snahe dostať sa do EÚ, opätovne pripomína, že je nevyhnutné uskutočniť všetky opatrenia na záchranu osôb v ohrození života a že je potrebné, aby členské štáty dodržiavali svoje medzinárodné záväzky v oblasti záchrany na mori;

1.  je hlboko znepokojený humanitárnou krízou v Sýrii a veľkým tlakom, ktorý táto kríza vyvíja na susedné krajiny; vyjadruje obavu, že hromadný odchod utečencov sa bude aj naďalej urýchľovať a že nebadať náznaky, že by sa ich odliv mal čoskoro skončiť;

2.  chváli úsilie a solidaritu orgánov týchto krajín a štedrosť ich obyvateľov pri pomoci utečencom zo Sýrie;

3.  víta politiku otvorených dverí zo strany štátov susediacich so Sýriou a žiada ich, aby ponechali hranice otvorené všetkým utečencom na odchode zo Sýrie;

4.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že rastúci počet Sýrčanov riskuje svoje životy tým, že sa púšťajú do nebezpečných plavieb člnmi po Stredozemnom mori smerom do EÚ;

5.  víta skutočnosť, že EÚ a jej členské štáty venovali viac ako 1 miliardu EUR na humanitnú a nehumanitnú pomoc Sýrčanom nachádzajúcim sa v Sýrii alebo v iných štátoch; konštatuje, že EÚ je najväčším humanitárnym darcom v sýrskej kríze; vyzýva tiež EÚ, aby sledovala rozdeľovanie týchto prostriedkov;

6.  žiada EÚ, aby pokračovala vo svojom veľkorysom financovaní humanitárneho aj nehumanitárneho úsilia ako reakcii na potreby Sýrčanov a ľudí a utečencov zo Sýrie v susedných štátoch;

7.  nabáda členské štáty, aby riešili akútne potreby prostredníctvom presídľovania nad rámec existujúcich kvót jednotlivých štátov a humanitárneho prijímania; nabáda členské štáty, aby v súvislosti s prípravnou akciou / pilotným projektom v oblasti presídlenia využívali doposiaľ dostupné finančné prostriedky;

8.  žiada medzinárodné spoločenstvo, EÚ a členské štáty, aby aj naďalej poskytovali podporu ako reakciu na túto výnimočnú humanitárnu krízu a zaviazali sa poskytnúť účinnú pomoc susediacim štátom Sýrie;

9.  žiada EÚ, aby zvolala humanitárnu konferenciu o sýrskej utečeneckej kríze, ktorá by sa prednostne zamerala na opatrenia pre hostiteľské krajiny v regióne (najmä Libanon, Jordánsko, Turecko a Irak) s cieľom podporiť ich úsilie prijímať neustále rastúce populácie utečencov a zachovať politiku otvorených dverí; zdôrazňuje, že na takejto konferencii by sa mali podieľať všetky inštitúcie EÚ a organizácie občianskej spoločnosti a že by sa mala zamerať na humanitárne úsilie a posilnenie úlohy EÚ a jej zapojenia do diplomatického úsilia, ktoré by malo pomôcť ukončiť konflikt v Sýrii;

10.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa v tomto štádiu konkrétne preskúmalo, či, ako a kedy by sa členské štáty mohli väčšmi podieľať na posilnení svojej reakcie v záujme ochrany Sýrie; poukazuje na potrebu solidarity a aktívneho posilňovania celkovej reakcie v záujme ochrany v EÚ prostredníctvom zlepšenej spolupráce, spoločného využívania informácií, budovania kapacít a politického dialógu;

11.  víta všeobecnú dohodu, ktorá existuje medzi členskými štátmi o tom, že Sýrski štátni občania by nemali byť vrátení do Sýrie; zdôrazňuje však, že pri prijímaní utečencov zo Sýrie je potrebný jednotnejší prístup a väčšia solidarita s členskými štátmi, ktoré čelia osobitnému tlaku; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili správne uplatňovanie všetkých ustanovení rôznych nástrojov SEAS;

12.  vyzýva členské štáty, aby preskúmali všetky existujúce právne predpisy a postupy EÚ o poskytovaní bezpečného vstupu do EÚ s cieľom umožniť dočasný vstup Sýrčanom, ktorí sú na úteku zo svojej krajiny; konštatuje, že treba uprednostňovať zákonný vstup do EÚ pred nebezpečným nezákonným vstupom, ktorý by mohol byť spojený s rizikom obchodovania s ľuďmi; konštatuje, že niektoré členské štáty už Sýrčanom udeľujú buď trvalý pobyt (napr. Švédsko) alebo dočasný vstup (napr. Nemecko);

13.  upozorňuje členské štáty, že Sýrčania unikajúci pred konfliktom, ktorí žiadajú o medzinárodnú ochranu, by mali byť odkázaní na príslušné azylové orgány jednotlivých štátov a mali by mať prístup k slobodnému a účinnému azylovému konaniu;

14.  žiada EÚ, aby prijala primerané a zodpovedné opatrenia týkajúce sa možného prílivu utečencov do členských štátov; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby aj naďalej sledovali súčasnú situáciu a pracovali na plánoch pre núdzové situácie vrátane možnosti uplatňovania smernice o dočasnej ochrane(8), pokiaľ si to budú vyžadovať dané podmienky;

15.  pripomína, že členské štáty sú povinné poskytovať pomoc migrantom na mori, a žiada členské štáty, ktoré nedodržali svoje medzinárodné záväzky, aby prestali vracať plavidlá s migrantmi na palube;

16.  vyzýva členské štáty, aby v súlade s existujúcim medzinárodným právom a právom EÚ dodržiavali zásadu nenavracania; vyzýva členské štáty, aby okamžite skoncovali so všetkými protizákonnými a dlhotrvajúcimi praktikami zadržiavania, ktoré sú porušením medzinárodného a európskeho práva, a pripomína, že opatrenia v oblasti zadržiavania migrantov musia byť v súlade s administratívnym rozhodnutím, riadne odôvodnené a obmedzené na určitý čas;

17.  vyzýva príslušné výbory, aby aj naďalej sledovali situáciu v Sýrii a v susedných štátoch, ako aj opatrenia, ktoré členské štáty prijali v tejto súvislosti;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, vysokému komisárovi OSN pre utečencov, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov, parlamentu a vláde Sýrskej arabskej republiky, parlamentom a vládam štátov susediacich so Sýriou a všetkým stranám zapojených do konfliktu v Sýrii.

(1) Ú. v. EÚ C 249 E, 30.8.2013, s. 37.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2012)0351.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2013)0223.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2013)0378.
(5) http://www.unhcr.org/51b7149c9.html.
(6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (Ú. v. EÚ L 243, 15.9.2009, s. 1).
(7) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc), (Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1).
(8) Smernica Rady 2001/55/ES z 20. júla 2001 o minimálnych štandardoch na poskytovanie dočasnej ochrany v prípade hromadného prílevu vysídlených osôb a o opatreniach na podporu rovnováhy úsilia medzi členskými štátmi pri prijímaní takýchto osôb a znášaní z toho vyplývajúcich dôsledkov (Ú. v. ES L 212, 7. 8. 2001, s. 12).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia