Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0108(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0305/2013

Внесени текстове :

A7-0305/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/10/2013 - 9.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0415

Приети текстове
PDF 269kWORD 21k
Четвъртък, 10 октомври 2013 г. - Страсбург
Участие на Йордания в програми на Съюза ***
P7_TA(2013)0415A7-0305/2013

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 октомври 2013 г. относно проекта за решение на Съвета за сключване на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Хашемитското кралство Йордания, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Хашемитското кралство Йордания за общите принципи на участие на Хашемитското кралство Йордания в програми на Съюза (12138/2012 – C7-0008/2013 – 2012/0108(NLE))

(Процедура на одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12138/2012),

–  като взе предвид проекта за протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Хашемитското кралство Йордания, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Хашемитското кралство Йордания за общите принципи на участие на Хашемитското кралство Йордания в програми на Съюза (12135/2012),

–  като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета в съответствие с член 217 във връзка с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 8, първа алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз C7-0008/2013),

–  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A7-0305/2013),

1.  Дава своето одобрение за сключването на протокола ;

2.  Подчертава колко е важно да продължи насърчаването на тясно сътрудничество и диалог с Хашемитското кралство Йордания в рамките на европейската политика за съседство, както и засилването на политическия и икономическия диалог между Съюза и Йордания;

3.  Припомня, че по преценки на йорданските органи над 500 000 бежанци от Сирия са потърсили убежище в Йордания и че сирийската криза оказва сериозно отражение върху йорданската икономика и бюджета на страната поради финансовите средства, необходими за предоставяне на хуманитарна помощ на бежанците; при все това изразява съжаление, че границата на Йордания е затворена за палестински бежанци от Сирия от август 2012 г.;

4.  Поради това подчертава значението на предоставянето на подходяща финансова, техническа и хуманитарна подкрепа за Йордания;

5.  Високо оценява ангажираността, проявена от Н.В. крал Абдула ІІ на Йордания в насърчаването на широк спектър от реформи за полза на Йордания и нейния народ; подчертава колко е важно чрез тези реформи да се постигнат устойчиви резултати, особено по отношение на социалната справедливост;

6.  Приветства и подкрепя също така проактивната и конструктивна роля на Йордания като посредник в усилията за намиране на трайни решения на различните конфликти в Близкия Изток;

7.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки на Европейския съюз и на Хашемитското кралство Йордания.

Правна информация - Политика за поверителност