Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0108(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0305/2013

Esitatud tekstid :

A7-0305/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/10/2013 - 9.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0415

Vastuvõetud tekstid
PDF 193kWORD 20k
Neljapäev, 10. oktoober 2013 - Strasbourg
Jordaania osalemine liidu programmides ***
P7_TA(2013)0415A7-0305/2013

Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2013. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) protokolli (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelist raamlepingut Jordaania Hašimiidi Kuningriigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta) sõlmimise kohta (12138/2012 – C7-0008/2013 – 2012/0108(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (12138/2012),

–  võttes arvesse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahel) protokolli (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Jordaania Hašimiidi Kuningriigi vahelist raamlepingut Jordaania Hašimiidi Kuningriigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta) eelnõu (12135/2012),

–  võttes arvesse taotlust nõusoleku saamiseks, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 217 koostoimes artikli 218 lõike 6 punkti a teise lõiguga ning artikli 218 lõike 8 esimese lõiguga (C7–0008/2013),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,

–  võttes arvesse väliskomisjoni soovitust (A7-0305/2013),

1.  annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.  rõhutab, kui tähtis on jätkata Euroopa naabruspoliitika raames tiheda koostöö tegemise ja arutelude soodustamist Jordaania Hašimiidi Kuningriigiga ning edendada poliitilist ja majandusalast dialoogi Euroopa Liidu ja Jordaania vahel;

3.  tuletab meelde, et Jordaania ametivõimude hinnangul viibib Jordaanias üle 500 000 Süüria pagulase ning et Süüria kriis avaldab tõsist mõju Jordaania majandusele ja Jordaania eelarvele, seda eelkõige pagulastele humanitaarabi pakkumiseks kasutatavate rahaliste vahendite tõttu; peab siiski kahetsusväärseks, et Jordaania piir on Süüria palestiinlastest pagulastele suletud juba alates augustist 2012;

4.  rõhutab seega, kui oluline on pakkuda Jordaaniale piisavat rahalist, tehnilist ja humanitaarabi;

5.  hindab kõrgelt pühendumust, mida Tema Majesteet Jordaania kuningas Abdullah II on näidanud väga laiaulatuslike reformide läbiviimisel Jordaania ja jordaanlaste heaks; rõhutab, kui oluline on saavutada nende reformide abil jätkusuutlikke tulemusi, eelkõige sotsiaalse õigluse vallas;

6.  peab kiiduväärseks ja toetab ka Jordaania ennetavat ja konstruktiivset vahendustegevust püüetes leida Lähis-Ida piirkonna eri konfliktidele püsivad lahendused;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Jordaania Hašimiidi Kuningriigi valitsusele ja parlamendile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika