Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/0108(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0305/2013

Teksty złożone :

A7-0305/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 10/10/2013 - 9.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0415

Teksty przyjęte
PDF 202kWORD 21k
Czwartek, 10 października 2013 r. - Strasburg
Udział Jordanii w programach unijnych ***
P7_TA(2013)0415A7-0305/2013

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 10 października 2013 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, oraz Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotyczącej ogólnych zasad udziału Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w programach unijnych (12138/2012 – C7-0008/2013 – 2012/0108(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski:

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (12138/2012),

–  uwzględniając projekt protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, oraz Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w sprawie umowy ramowej między Unią Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotyczącej ogólnych zasad udziału Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego w programach unijnych (12135/2012),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 217 w związku z art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) oraz art. 218 ust. 8 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0008/2013),

–  uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0305/2013),

1.  wyraża zgodę na zawarcie protokołu;

2.  podkreśla, że istotne znaczenie ma dalsze działanie na rzecz ścisłej współpracy i dialogu z Jordańskim Królestwem Haszymidzkim w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa oraz poczynienie postępów w dialogu politycznym i gospodarczym między Unią a Jordanią;

3.  przypomina, że według oceny władz jordańskich w Jordanii schroniło się ponad 500 000 uchodźców z Syrii oraz że kryzys syryjski poważnie wpływa gospodarkę i budżet Jordanii, ze względu na zasoby finansowe potrzebne do zapewnienia uchodźcom pomocy humanitarnej; z żalem zauważa jednak, że od sierpnia 2012 r. granica jordańska jest zamknięta dla palestyńskich uchodźców z Syrii;

4.  w związku z tym podkreśla znaczenie zapewnienia Jordanii dostatecznego wsparcia finansowego, technicznego i humanitarnego;

5.  w najwyższym stopniu docenia okazane przez Jego Wysokość Króla Jordanii Abdullaha II zaangażowanie w działania na rzecz bardzo szeroko zakrojonego procesu reform z korzyścią dla Jordanii i jej obywateli; podkreśla znaczenie osiągnięcia dzięki tym reformom stabilnych rezultatów, zwłaszcza pod względem sprawiedliwości społecznej;

6.  ponadto z zadowoleniem przyjmuje i popiera proaktywną i konstruktywną rolę Jordanii jako mediatora w wysiłkach zmierzających do wypracowania trwałych rozwiązań różnych konfliktów na Bliskim Wschodzie;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności