Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0108(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0305/2013

Texte depuse :

A7-0305/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/10/2013 - 9.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0415

Texte adoptate
PDF 198kWORD 21k
Joi, 10 octombrie 2013 - Strasbourg
Participarea Iordaniei la programele Uniunii ***
P7_TA(2013)0415A7-0305/2013

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 octombrie 2013 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei privind principiile generale de participare a Regatului Hașemit al Iordaniei la programele Uniunii [12138/2012 – C7-0008/2013 – 2012/0108(NLE)]

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12138/2012),

–  având în vedere proiectul de protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Regatul Hașemit al Iordaniei, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Regatul Hașemit al Iordaniei privind principiile generale de participare a Regatului Hașemit al Iordaniei la programele Uniunii (12135/2012),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 217 coroborat cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și cu articolul 218 alineatul (8) primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0008/2013),

–  având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A7-0305/2013),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  subliniază că este important să se continue promovarea cooperării strânse și a dialogului cu Regatul Hașemit al Iordaniei în cadrul politicii europene de vecinătate, precum și să se promoveze dialogul politic și economic dintre Uniune și Iordania;

3.  reamintește că, în conformitate cu estimările realizate de autoritățile iordaniene, peste 500 000 de sirieni s-au refugiat în Iordania, criza din Siria având un impact puternic asupra economiei și a bugetului Iordaniei din cauza resurselor financiare necesare pentru a acorda ajutor umanitar refugiaților; regretă totuși că granița cu Iordania a fost închisă pentru refugiații palestinieni din Siria începând cu luna august 2012;

4.  subliniază, prin urmare, importanța acordării unui sprijin financiar, tehnic și umanitar corespunzător Iordaniei;

5.  apreciază foarte mult devotamentul Majestății Sale Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei în promovarea unui proces amplu de reforme pentru Iordania și poporul său; subliniază importanța obținerii unor rezultate sustenabile prin intermediul acestor reforme, în special în ceea ce privește justiția socială;

6.  salută și sprijină, în același timp, rolul proactiv și constructiv al Iordaniei în calitate de mediator în eforturile sale de a identifica soluții durabile pentru diversele conflicte din Orientul Mijlociu;

7.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Regatului Hașemit al Iordaniei.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate