Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/0108(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0305/2013

Predkladané texty :

A7-0305/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/10/2013 - 9.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0415

Prijaté texty
PDF 202kWORD 20k
Štvrtok, 10. októbra 2013 - Štrasburg
Účasť Jordánska na programoch Únie ***
P7_TA(2013)0415A7-0305/2013

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. októbra 2013 k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k euro-stredozemskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o všeobecných zásadách účasti Jordánskeho hášimovského kráľovstva na programoch Únie (12138/2012 – C7-0008/2013 – 2012/0108(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12138/2012),

–  so zreteľom na návrh Protokolu k euro-stredozemskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej o rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o všeobecných zásadách účasti Jordánskeho hášimovského kráľovstva na programoch Únie (12135/2012),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 217 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 8 prvým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0008/2013),

–  so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre zahraničné veci (A7-0305/2013),

1.  schvaľuje uzatvorenie Protokolu;

2.  zdôrazňuje význam pokračovania podpory úzkej spolupráce a dialógu s Jordánskym hášimovským kráľovstvom v rámci európskej susedskej politiky a prehĺbenia politického a hospodárskeho dialógu medzi Úniou a Jordánskom;

3.  pripomína, že podľa odhadov jordánskych orgánov našlo viac než 500 000 sýrskych utečencov útočisko v Jordánskua že kríza v Sýrii má vážne následky pre jordánsku ekonomiku a rozpočet z dôvodu finančných zdrojov, ktoré sú potrebné na poskytovanie humanitárnej pomoci utečencom; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že jordánske hranice sú pre palestínskych utečencov zo Sýrie od augusta 2012 zavreté;

4.  zdôrazňuje preto význam poskytnutia primeranej finančnej, technickej a humanitárnej podpory Jordánsku;

5.  hlboko oceňuje angažovanosť Jeho Veličenstva jordánskeho kráľa Abdulláha II pri podpore rozsiahleho procesu reforiem v prospech Jordánska a jeho občanov; zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa prostredníctvom týchto reforiem dosiahli trvalé výsledky, najmä z hľadiska sociálnej spravodlivosti;

6.  okrem toho víta a podporuje proaktívnu a konštruktívnu úlohu Jordánska ako mediátora v úsilí o nájdenie trvalých riešení rôznych konfliktov na Blízkom východe;

7.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Jordánskeho hášimovského kráľovstva.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia