Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0108(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0305/2013

Ingivna texter :

A7-0305/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/10/2013 - 9.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0415

Antagna texter
PDF 193kWORD 20k
Torsdagen den 10 oktober 2013 - Strasbourg
Jordaniens deltagande i unionsprogram ***
P7_TA(2013)0415A7-0305/2013

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 oktober 2013 om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Hashemitiska konungariket Jordanien om de allmänna principerna för Hashemitiska konungariket Jordaniens deltagande i unionsprogram (12138/2012 – C7-0008/2013 – 2012/0108(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12138/2012),

–  med beaktande av förslaget till protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Hashemitiska konungariket Jordanien om de allmänna principerna för Hashemitiska konungariket Jordaniens deltagande i unionsprogram (12135/2012),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 217 jämförd med artiklarna 218.6 andra stycket a och 218.8 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7–0008/2013),

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A7-0305/2013).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet betonar att det är viktigt att man fortsätter att främja nära samarbete och dialog med Hashemitiska konungariket Jordanien inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken och främjar den politiska och ekonomiska dialogen mellan EU och Jordanien.

3.  Europaparlamentet påminner om att enligt de jordanska myndigheternas uppskattningar har fler än 500 000 flyktingar från Syrien sökt skydd i Jordanien, och att krisen i Syrien har fått allvarliga konsekvenser för Jordaniens ekonomi och Jordaniens budget på grund av de finansiella medel som krävs för att tillhandahålla flyktingarna humanitärt bistånd. Parlamentet beklagar emellertid att den jordanska gränsen varit stängd för palestinska flyktingar från Syrien sedan augusti 2012.

4.  Europaparlamentet betonar därför vikten av att bevilja Jordanien tillräckligt ekonomiskt, tekniskt och humanitärt bistånd.

5.  Europaparlamentet uppskattar mycket det engagemang som kung Abdullah II av Jordanien visat genom att främja en mycket omfattande reformprocess till förmån för Jordanien och det jordanska folket. Parlamentet betonar vikten av att uppnå hållbara resultat genom dessa reformer, särskilt i fråga om social rättvisa.

6.  Europaparlamentet välkomnar också Jordaniens framåtsyftande och konstruktiva roll som medlare när det gäller landets ansträngningar att finna varaktiga lösningar på olika konflikter i Mellanöstern.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Hashemitiska konungariket Jordanien.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy