Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0427(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0232/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0232/2013

Viták :

PV 09/10/2013 - 18
CRE 09/10/2013 - 18

Szavazatok :

PV 10/10/2013 - 9.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0416

Elfogadott szövegek
PDF 205kWORD 85k
2013. október 10., Csütörtök - Strasbourg
Az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) létrehozása ***I
P7_TA(2013)0416A7-0232/2013
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2013. október 10-i jogalkotási állásfoglalása az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0873 – C7-0506/2011 – 2011/0427(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0873),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 77. cikke (2) bekezdésének d) pontjára, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0506/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, amely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. június 14-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A7-0232/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatot;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. október 10-én került elfogadásra az európai határőrizeti rendszer (Eurosur) létrehozásáról szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0427

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 1052/2013/EU rendelet.)


Melléklet a jogalkotási állásfoglaláshoz

Az Európai Parlament nyilatkozata

Az Európai Parlament hangsúlyozza, hogy az EU intézményeinek semleges szóhasználatra kell törekedniük az olyan, harmadik országbeli állampolgárokat érintő jogalkotási szövegeikben, akiknek a tagállamok területén való jelenlétét a tagállamok hatóságai nem – vagy már nem – engedélyezik. Ezekben az esetekben az uniós intézményeknek – amennyiben létezik alternatív megfogalmazásmód – kerülniük kell az „illegális” szó használatát, személyekre történő utaláskor pedig minden esetben a „rendezetlen jogi helyzetű migránsok” kifejezést kell használni.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat