Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0427(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0232/2013

Predkladané texty :

A7-0232/2013

Rozpravy :

PV 09/10/2013 - 18
CRE 09/10/2013 - 18

Hlasovanie :

PV 10/10/2013 - 9.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0416

Prijaté texty
PDF 286kWORD 42k
Štvrtok, 10. októbra 2013 - Štrasburg
Európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR) ***I
P7_TA(2013)0416A7-0232/2013
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. októbra 2013 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR) (COM(2011)0873 – C7-0506/2011 – 2011/0427(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0873),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 77 ods. 2 písm. d Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0506/2011),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality švédskym parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 14. júna 2013, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A7-0232/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje svoje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 10. októbra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, ktorým sa zriaďuje európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR)
P7_TC1-COD(2011)0427

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1052/2013.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Európskeho parlamentu

Európsky parlament zdôrazňuje, že inštitúcie EÚ by sa mali snažiť o používanie primeranej a neutrálnej terminológie v právnych textoch upravujúcich prípady občanov tretích štátov, ktorých prítomnosť na území členského štátu nebola orgánmi členského štátu povolená alebo ktorých prítomnosť už nie je ďalej povolená. V takýchto prípadoch by sa inštitúcie EÚ mali vystríhať použitia slova „nezákonný“, ak je možné nájsť alternatívne znenie, a vo všetkých prípadoch, keď sa odkazuje na osoby, by sa mal použiť výraz „neregulárni migranti“.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia