Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/0066(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0131/2013

Předložené texty :

A7-0131/2013

Rozpravy :

PV 10/10/2013 - 5
CRE 10/10/2013 - 5

Hlasování :

PV 10/10/2013 - 9.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0417

Přijaté texty
PDF 287kWORD 22k
Čtvrtek, 10. října 2013 - Štrasburk
Baterie a akumulátory obsahující kadmium ***I
P7_TA(2013)0417A7-0131/2013
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. října 2013 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění na trh přenosných baterií a akumulátorů obsahujících kadmium, které jsou určené do bezšňůrových elektrických nástrojů (COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0136),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 192 odst. 1 a čl. 114 odst.1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0087/2012),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k používání aktů v přenesené pravomoci a k navrženému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a článek 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 24. května 2012(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 14. června 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 55 a 37a jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0131/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům

(1) Úř. věst. C 229, 31.7.2012, s. 140.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 10. října 2013 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/.../EU, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o uvádění na trh přenosných baterií a akumulátorů obsahujících kadmium, které jsou určené do bezšňůrových elektrických nástrojů, a knoflíkových článků s nízkým obsahem rtuti, a kterou se zrušuje rozhodnutí Komise 2009/603/ES
P7_TC1-COD(2012)0066

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2013/56/EU.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí