Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0066(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0131/2013

Texte depuse :

A7-0131/2013

Dezbateri :

PV 10/10/2013 - 5
CRE 10/10/2013 - 5

Voturi :

PV 10/10/2013 - 9.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0417

Texte adoptate
PDF 278kWORD 21k
Joi, 10 octombrie 2013 - Strasbourg
Bateriile și acumulatorii portabili care conțin cadmiu ***I
P7_TA(2013)0417A7-0131/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 10 octombrie 2013 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, în ceea ce privește introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor portabili care conțin cadmiu și sunt destinați utilizării în uneltele electrice fără fir (COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2012)0136),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 192 alineatul (1) și articolul 114 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0087/2012),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice referitor la utilizarea actelor delegate şi privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) şi articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 24 mai 2012(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 14 iunie 2013 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 și articolul 37 din Regulamentul său de procedură;

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0131/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 229, 31.7.2012, p. 140.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 10 octombrie 2013 în vederea adoptării Directivei 2013/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, în ceea ce privește introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor portabili care conțin cadmiu și sunt destinați utilizării în uneltele electrice fără fir și a bateriilor tip „nasture” cu conținut redus de mercur, și de abrogare a Deciziei 2009/603/CE a Comisiei
P7_TC1-COD(2012)0066

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2013/56/UE.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate