Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/2586(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0433/2013

Előterjesztett szövegek :

B7-0433/2013

Viták :

PV 09/10/2013 - 20
CRE 09/10/2013 - 20

Szavazatok :

PV 10/10/2013 - 9.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0419

Elfogadott szövegek
PDF 210kWORD 22k
2013. október 10., Csütörtök - Strasbourg
A bűnüldöző szervek határokon átnyúló együttműködésének erősítése az EU-ban
P7_TA(2013)0419B7-0433/2013

Az Európai Parlament 2013. október 10-i állásfoglalása a határokon átnyúló bűnüldözési együttműködés megerősítéséről az EU-ban: a prümi határozat és az európai információcsere-modell végrehajtása (2013/2586(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel „Az EU-n belüli bűnüldözési együttműködés erősítése: az európai információcsere-modell” című, 2012. december 7-i bizottsági közleményre (COM(2012)0735),

–  tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozat (a prümi határozat) végrehajtásáról szóló, 2012. december 7-i bizottsági közleményre (COM(2012)0732),

–  tekintettel a stockholmi programra, a belső biztonsági stratégiára, és az uniós belső biztonság terén alkalmazandó információkezelési stratégiára,

–  tekintettel az Európai Unió belső biztonsági stratégiájáról szóló 2012. május 22-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 87. cikkére,

–  tekintettel „A határokon átnyúló bűnüldözési együttműködés erősítése az Unióban a prümi határozat és az európai információcsere-modell segítségével” tárgyú, a Bizottsághoz intézett szóbeli választ igénylő kérdésre (O-000067/2013 – B7–0501/2013),

–  tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel a stockholmi program rámutatott arra, hogy az uniós polgárok biztonságának védelme érdekében az információ gyűjtése, feldolgozása és az uniós bűnüldöző hatóságok közötti megosztása céljából jelenleg rendelkezésre álló eszközök széles körét koherensebbé és egységesebbé kell tenni;

B.  mivel a belső biztonsági stratégia átfogó információcsere-modell kidolgozását irányozta elő;

C.  mivel a bűncselekmények kapcsán folytatott határokon átnyúló információcsere képezi az uniós bűnüldözési együttműködés alapját, és különösen fontos azokon a területeken, ahol a belső határokon nincs ellenőrzés; mivel az Unióban egyre elterjedtebb a határokon átnyúló bűnözés, és mivel ezáltal minden eddiginél nagyobb hangsúlyt kap a bűnüldözés terén folyó, az adatvédelmi előírásokat és az alapvető jogokat tiszteletben tartó hatékony és megbízható információcsere szükségessége;

1.  megjegyzi, hogy a közlemények számba veszik, hogy milyen eszközök, csatornák és lehetőségek állnak rendelkezésre az Unióban a bűnüldözés terén folytatott, határokon átnyúló információcserét illetően; úgy véli, hogy az eszközök, csatornák és lehetőségek jelenlegi „palettája” túl sokszínű és nélkülözi az egységességet, aminek következtében az eszközök használata nem hatékony, az uniós szintű demokratikus ellenőrzés nem kielégítő, illetve bizonyos esetekben funkcionális túlkapás vagy illetéketlen hozzáférés esete léphet fel;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy térképezze fel a bűnüldözés terén folyó, határokon átnyúló információcserére vonatkozó uniós és nemzeti szabályozási helyzetet, ideértve a nemzetközi (kétoldalú) megállapodásokat is; egyetért a Bizottsággal abban, hogy az eszközök gyakorlati hasznának megállapítása érdekében értékelhetőbb statisztikákra van szükség, és ezért érdemi hatásuk felmérése céljából a bűnüldözés terén folytatott uniós információcsere-eszközök független és külső értékelésére szólít fel;

3.  egyetért az arra irányuló bizottsági ajánlásokkal, hogy egységesíteni kell a meglévő eszközök és csatornák használatát (például az Europol-csatorna alapbeállítású használatát és az egységes, integrált nemzeti elérési pontok létrehozását), továbbá javítani kell a határokon átnyúló információcserére vonatkozó képzést és ismeretterjesztést; csalódottságának ad hangot azonban amiatt, hogy – annak ellenére, hogy a stockholmi program és a belső biztonsági stratégia ezt előirányozta – a Bizottság nem tett javaslatot egy ambiciózusabb és a jövőre összpontosító elképzelésre, amely kiindulópontként szolgálhatott volna az arról szóló politikai párbeszédben, hogy az adatvédelem és a magánélethez való jog védelmének maximális garantálása mellett hogyan lehet átformálni és optimalizálni a bűnüldözés terén folytatott uniós információcserét; nyomatékosan ösztönzi a Bizottságot, hogy terjesszen elő ilyen javaslatot, és abban alakítsa ki a bűnüldözés terén folytatott uniós információcsere testre szabott, a szükségesség, a minőség, az arányosság, a hatékonyság és az elszámoltathatóság elvén, valamint a rendelkezésre bocsátás elvének és a keresztmegfeleltetés koncepciójának helyes értelmezésén alapuló keretét;

4.  felkéri az Európai Bizottságot, hogy a hatékonyság növelése céljából – követve a néhány tagállam által az információcserével foglalkozó és adatvédelmi munkacsoport (DAPIX) keretében elvégzett vizsgálat példáját – tanulmányozza a meglévő eszközök végrehajtására vonatkozó kézi eljárások automatizálásának lehetőségét, valamint az elfogadott kérelmek feldolgozásának felgyorsítása érdekében fontolja meg az információcsere univerzális formátumának kidolgozását;

5.  rámutat arra, hogy a bűnüldözés terén folyó, határokon átnyúló információcsere különböző eszközei – ideértve a nemzeti adatbázisokhoz való határokon átnyúló hozzáférés biztosítását is – azt eredményezik, hogy az adatvédelmi előírások tisztázatlanok és eltérőek, és az egyes szemléletek eltérése miatt gyakran a legkisebb közös nevezőn és rendszertelen megközelítésen alapulnak; e tekintetben megismételi azt az álláspontját, hogy a benyújtott adatvédelmi irányelvet mihamarabb el kell fogadni;

6.  kéri a Bizottságot, hogy az információcsere rendszerének megerősítése és javítása érdekében hozzon létre a rendszer hatékonyságát növelő eszközöket, melyek egyidejűleg – az európai adatvédelmi biztos véleményében foglaltaknak megfelelően és az Europolról szóló, a 2009/371/IB határozatot visszavonó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat alapján – biztosítják az adatok védettségét.

7.  megjegyzi, hogy a tagállamok egy növekvő csoportja esetében a prümi határozat a határokon átnyúló rendőrségi együttműködés és nyomozás bevett eszközévé vált; sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a prümi határozat végrehajtása több tagállamban is jelentősen késlekedik; egyetért a Bizottsággal abban, hogy az eszközt csak a teljes végrehajtást követően lehet továbbfejleszteni; felhívja az érintett tagállamokat, hogy a teljes kihasználás érdekében maradéktalanul és megfelelően hajtsák végre a prümi határozatot;

8.  rámutat arra, hogy a prümi határozatot a korábbi harmadik pillér alatt fogadták el, és ezért végrehajtását a Parlament részéről nem kíséri megfelelő demokratikus ellenőrzés és felügyelet; felhívja a Bizottságot, hogy mihamarabb nyújtson be javaslatokat arra nézve, hogy hogyan lehet a Lisszaboni Szerződés jogi keretei közé illeszteni a határokon átnyúló rendőrségi együttműködésnek a korábbi harmadik pillér alatt elfogadott jelenleg létező eszközeit, például a prümi határozatot és a svéd kezdeményezést;

9.  rámutat arra, hogy az európai rendőri képzés hozzájárul a rendőri erők közötti kölcsönös bizalom erősítéséhez, és ezzel a határokon átnyúló információcserét és együttműködést is erősíti, ezért fenn kell tartani és meg kell szilárdítani;

10.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek.

(1) HL C 264. E, 2013.9.13., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat