Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2676(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0434/2013

Podneseni tekstovi :

B7-0434/2013

Rasprave :

PV 10/10/2013 - 2
CRE 10/10/2013 - 2

Glasovanja :

PV 10/10/2013 - 9.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0420

Usvojeni tekstovi
PDF 128kWORD 25k
Četvrtak, 10. listopada 2013. - Strasbourg
Diskriminacija na temelju kaste
P7_TA(2013)0420B7-0434/2013

Rezolucija Europskog parlamenta od 10. listopada 2013. o diskriminaciji na temelju kaste (2013/2676(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 13. prosinca 2012. o kastinskoj diskriminaciji u Indiji(1), od 17. siječnja 2013. o nasilju nad ženama u Indiji(2), od 1. veljače 2007. o stanju ljudskih prava Dalita u Indiji(3) i od 18. travnja 2012. o godišnjem izvješću o ljudskim pravima u svijetu te politiku Europske unije o toj temi, uključujući utjecaj na stratešku politiku EU-a o ljudskim pravima(4),

–  uzimajući u obzir međunarodne konvencije o ljudskim pravima, uključujući Međunarodnu konvenciju o ukidanju rasne diskriminacije (CERD) i Glavne preporuke XXIX Odbora UN-a za ukidanje rasne diskriminacije,

–  uzimajući u obzir nacrt Načela i smjernica UN-a za učinkovito iskorjenjivanje diskriminacije na temelju rada i porijekla(5) koji je objavilo Vijeće za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir ozbiljnu zabrinutost, primjedbe i preporuke Visoke povjerenice UN-a za ljudska prava kad je riječ o diskriminaciji na temelju kaste,

–  uzimajući u obzir nedavne preporuke tijelâ UN-a za praćenje primjene međunarodnih sporazuma i mandatarâ posebnih postupaka UN-a na temu diskriminacije na temelju kaste,

–  uzimajući u obzir izvješće posebnog izvjestitelja o suvremenim oblicima rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i povezane netrpeljivosti od 24. svibnja 2011.(6), kao i izvješća u sklopu općeg periodičnog pregleda zemalja obuhvaćenih kastinskim sustavima,

–  uzimajući u obzir studiju Europskog parlamenta „Pregled ljudskih prava i siromaštva: djelovanje EU-a u odnosu na diskriminaciju na temelju kaste”,

–  uzimajući u obzir pitanje za usmeni odgovor Komisiji o diskriminaciji na temelju kaste (O‑000091/2013 – B7‑0507/2013),

–  uzimajući u obzir članak 115. stavak 5. i članak 110. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da kasta označava društveno-vjerski kontekst, kao u Aziji, gdje se oni koji se nađu izvan kastinskog sustava po naravi smatraju „nečistima” i „nedodirljivima”, no također budući da kasta u širem smislu označava sustav krute socijalne stratifikacije u rangirane skupine određene porijeklom i zanimanjem; budući da je diskriminacija na temelju rada i porijekla, kao sveobuhvatniji pojam koji UN preferira, oblik diskriminacije koji je zabranjen prema međunarodnom zakonu o ljudskim pravima navedenom u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, Međunarodnom paktu o građanskim i političkim pravima, Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Međunarodnoj konvenciji o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Konvenciji o ukidanju svih oblika diskriminacije žena, Konvenciji o pravima djeteta i 111. konvenciji Međunarodne radničke organizacije;

B.  budući da je u lipnju 2011. Githu Muigai, posebni izvjestitelj UN-a o rasizmu, naglasio da je ključno izbjeći uspostavljanje bilo kakve hijerarhije među različitim manifestacijama diskriminacije, čak i ako se one razlikuju po prirodi i stupnju, ovisno o povijesnom, geografskom i kulturnom kontekstu, uključujući „romsku zajednicu u Europi i žrtve kastinskih sustava u Africi, Aziji i Bliskom istoku”;

C.  budući da je usprkos koracima koje su poduzele vlade nekih zemalja obuhvaćenih kastinskim sustavima radi pružanja ustavne i zakonodavne zaštite te uvođenja posebnih mjera protiv kastinske diskriminacije i nedodirljivosti, kastinska diskriminacija i dalje raširena i prisutna te pogađa otprilike 260 milijuna ljudi diljem svijeta;

D.  budući da diskriminacija na temelju kaste postoji u brojnim zemljama širom svijeta, a najveći je broj žrtava u južnoj Aziji; budući da postoji velik broj žrtava na drugim područjima, uključujući Afriku, Bliski istok i zajednice dijaspore;

E.  budući da su nedostatak provedbe zakonodavstva i politikâ te manjak djelotvornih pravnih lijekova i funkcionalnih državnih institucija, uključujući sudstvo i policiju, i dalje velike prepreke ukidanju diskriminacije na temelju kaste;

F.  budući da se u mnogim zahvaćenim zemljama i dalje ne primjenjuju raščlanjeni podaci, a posebno zakonodavstvo i mjere zaštite od kastinske diskriminacije i dalje ne postoje;

G.  budući da, usprkos naporima vlada i sve većim naporima nekih međunarodnih agencija, određene kaste i dalje trpe teške oblike društvene isključenosti, siromaštvo, nasilje, segregaciju, fizičko i verbalno zlostavljanje povezano s predrasudama i idejom čistoće i zagađenja;

H.  budući da je praksa nedodirljivosti i dalje raširena i preuzela je moderne oblike; budući da su zahvaćene zajednice suočene s ograničenjima u političkom sudjelovanju i ozbiljnom diskriminacijom na tržištu rada;

I.  budući da je u malobrojnim zemljama poput Indije obvezna pozitivna diskriminacija u nekoj mjeri doprinijela uključenju Dalita u javni sektor, no budući da nedostatak zaštitnih mjera za nediskriminaciju na tržištu rada i u privatnom sektoru pridonosi isključenosti i sve većim nejednakostima;

J.  budući da prema procjeni Međunarodne radničke organizacije velika većina žrtava prisilnog rada u južnoj Aziji pripada popisanim kastama i popisanim plemenima; budući da su prisilni i dužnički rad osobito prisutni u sektorima poljoprivrede, rudarstva i proizvodnje odjeće, koji opskrbljuju proizvodima brojna multinacionalna i europska poduzeća;

K.  budući da je nediskriminacija prilikom zapošljavanja jedno od četiri temeljna radnička prava i također je uvrštena u međunarodne poslovne smjernice i okvire poput glavnih načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima, smjernica OECD-a i smjernica ISO 26000 o društvenoj odgovornosti, koji izravno navode diskriminaciju na temelju kaste kao ozbiljan oblik diskriminacije;

L.  budući da se vlade zemalja obuhvaćenih kastinskim sustavima i njihove vlasti potiču da uzmu u obzir nacrt Načela i smjernica UN-a za učinkovito iskorjenjivanje diskriminacije na temelju rada i porijekla i poduzmu sve potrebne mjere za ukidanje i sprečavanje diskriminacije na temelju kaste te sve propuste prilikom provedbe riješe na federalnoj, državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini radi provedbe, izmjene ili uvođenja posebnih zakonodavnih i političkih mjera zaštite i promicanja prava Dalita i sličnih skupina obuhvaćenih kastinskim sustavima;

1.  osuđuje kršenja ljudskih prava ljudi koji pate od kastinskih hijerarhija i diskriminacije na temelju kaste, uključujući negiranje jednakosti i uskraćivanje pristupa pravosuđu i zapošljavanju, stalnu segregaciju i prepreke ostvarenju osnovnih ljudskih prava i razvoju uzrokovane kastinskim sustavima;

2.  smatra da osobne iskaznice ne bi trebale sadržavati podatke o kasti jer je to u suprotnosti s načelima jednakosti i socijalne mobilnosti;

3.  pozdravlja izvješće Githua Muigaija, posebnog izvjestitelja UN-a o rasizmu, i naglašava da bi sve žrtve kastinske diskriminacije diljem svijeta trebale uživati jednaku pozornost i zaštitu; u širem smislu, naglašava da bi sve oblike rasizma i diskriminacije trebalo tretirati ravnopravno i jednako odlučno, uključujući u Europi;

4.  izražava duboku zabrinutost što društvena isključenost Dalita i sličnih zahvaćenih zajednica uzrokuje visoke razine nezaposlenosti među zahvaćenim skupinama stanovništva te isključenost ili smanjenu korist od razvojnih procesa; naglašava da to potom onemogućava njihovu uključenost u donošenje odluka i vladavinu te njihovo značajno sudjelovanje u javnom i građanskom životu;

5.  i dalje je zabrinut zbog trajno visokog broja prijavljenih i neprijavljenih slučajeva zlodjela i praksi nedodirljivosti u zemljama obuhvaćenima kastinskim sustavima, uključujući Indiju, te često nekažnjavanje počinitelja zločina protiv Dalita i ostalih žrtava kršenja ljudskih prava povezanih s kastinskim sustavima; podsjeća da se u nekim zemljama osobe odgovorne za takve slučajeve diskriminacije nalaze na visokim položajima u izvršnoj vlasti;

6.  ponavlja da je ozbiljno zabrinut zbog zločina počinjenih nad ženama iz skupine Dalita i ostalim ženama iz slično zahvaćenih zajednica u društvima s kastinskim sustavima, koje često iz straha za vlastitu sigurnost ili od isključenosti iz društva ne prijavljuju takvo nasilje, višestrukih i preklapajućih oblika diskriminacije koji se temelje na kasti, spolu i vjeroispovijesti nad ženama iz skupine Dalita i ženama iz manjinskih zajednica, te dovode do prisilnih obraćenja, otmica, prisilne prostitucije i seksualnog zlostavljanja od strane muškaraca iz dominantnih kasta;

7.  naglašava potrebu promicanja poticajne okoline za branitelje civilnog društva i ljudskih prava koji rade s ljudima zahvaćenima kastinskom diskriminacijom kako bi osigurali njihovu zaštitu i uklonili bilo kakve prepreke, stigmatiziranja i ograničavanja u njihovom radu; naglašava da bi takva okolina trebala uključivati pristup financiranju, suradnju s tijelima Ujedinjenih naroda za ljudska prava i akreditaciju Ekonomskog i socijalnog vijeća, Ecosoc-a;

8.  poziva EU da promiče nacrt Načela i smjernica UN-a za učinkovito iskorjenjivanje diskriminacije na temelju rada i porijekla kao temeljni okvir za iskorjenjivanje diskriminacije na temelju kaste te da promiče podršku od strane Vijeća UN-a za ljudska prava;

9.  poziva Europsku komisiju da prepozna kastu kao poseban oblik diskriminacije utemeljen u društveno-vjerskom kontekstu protiv kojeg se treba boriti zajedno s ostalim osnovama za diskriminaciju, kao što su narodnost, rasa, porijeklo, vjeroispovijest, spol ili seksualnost, u sklopu napora EU-a za borbu protiv svih oblika diskriminacije; poziva EU da u okviru svoje politike i programa promatra ljude zahvaćene diskriminacijom na temelju kaste kao prepoznatljivu skupinu;

10.  potiče Komisiju i Europsku službu za vanjsko djelovanje da u zakonodavstvo, politiku i programske dokumente EU-a uključe borbu protiv diskriminacije na temelju kaste i donesu operativne smjernice za njezinu provedbu; poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje da poboljša mehanizme praćenja i ocjenjivanja radi djelotvorne procjene utjecaja djelovanja EU-a na stanje ljudi zahvaćenih ovim oblikom diskriminacije;

11.  preporučuje EU-u da provede sustavnu procjenu utjecaja sporazumâ o trgovini i/ili ulaganju na skupine zahvaćene kastinskom diskriminacijom i raspravi o tim pitanjima s predstavnicima industrije, vladinim tijelima i relevantnim organizacijama civilnog društva;

12.  poziva na uvrštenje diskriminacije na temelju kaste kao pitanja ljudskih prava u buduće politike, strategije i akcijske planove EU-a u vezi s ljudskim pravima;

13.  poziva Komisiju da pruži snažniju potporu razvojnim projektima čiji je cilj borba protiv diskriminacije na temelju kaste kao ozbiljnog kršenja ljudskih prava koje povećava siromaštvo te da uzme u obzir taj oblik diskriminacije u svim projektima usmjerenima na obrazovanje, žene, pristup pravosuđu, političko sudjelovanje i rad u relevantnim zemljama;

14.  poziva Komisiju da razvije i primijeni pristupe koji uzimaju kaste u obzir u vrijeme humanitarne krize i osigura da je humanitarna pomoć isporučena svim marginaliziranim skupinama, uključujući ljude koji pate od diskriminacije na temelju kaste;

15.  poziva EU da potakne pitanje diskriminacije na temelju kaste na najvišoj razini i s vladama zahvaćenih zemalja tijekom bilateralnih sastanaka na vrhu i ostalih međunarodnih sastanaka;

16.  potiče Europsku službu za vanjsko djelovanje da osnaži dijaloge o politici i ljudskim pravima i promovira zajedničke inicijative s ciljem iskorjenjivanja kastinske diskriminacije s vladama država kao što su Indija, Nepal, Pakistan, Bangladeš i Šri Lanka, gdje su zajednice zahvaćene kastinskim sustavima podvrgnute tzv. „praksama nedodirljivosti” te, u širem smislu, s ciljem borbe protiv diskriminacije na temelju rada i porijekla koja se zbiva u različitim državama, uključujući Jemen, Mauritaniju, kao i Nigeriju, Senegal i Somaliju; podsjeća na to da se u sporazumima s mnogim navedenim državama kastinska diskriminacija ne spominje;

17.  poziva Komisiju i Europsku službu za vanjsko djelovanje da, kad je to prikladno, uključe „klauzulu o diskriminaciji na temelju kaste” u sve sporazume o trgovini i pridruživanju;

18.  preporučuje EU-u da promovira nediskriminirajuće i uključive politike i postupke u poslovnim operacijama s državama zahvaćenima kastinskim sustavima, uključujući pozitivnu diskriminaciju za Dalite i ljude u sličnom položaju na tržištu rada i u privatnom sektoru;

19.  poziva EU da promiče redovito i opširno savjetovanje s civilnim društvom o diskriminaciji na temelju kaste i dodijeli prikladna sredstva organizacijama civilnog društva za borbu protiv kastinske diskriminacije;

20.  poziva EU da promovira razvojni program za razdoblje poslije 2015. koji uzima kaste u obzir, uz smanjenje nejednakosti temeljene na kastama ili pogoršane kastama, kao ključni i mjerljivi cilj, osiguravajući da kastinska diskriminacija bude izravno navedena kao glavni strukturni čimbenik siromaštva i vodeći uzrok strukturnih nejednakosti;

21.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Vijeću, Komisiji, posebnom predstavniku Europske unije za ljudska prava, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda i Vijeću za ljudska prava Ujedinjenih naroda.

(1) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0512.
(2) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0031.
(3) SL C 250 E, 25.10.2007., str. 87.
(4) SL C 258 E, 7.9.2013., str. 8.
(5) A/HRC/11/CRP.3.
(6) A/HRC/17/40.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti