Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2874(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0446/2013

Rozpravy :

PV 10/10/2013 - 15.3
CRE 10/10/2013 - 15.3

Hlasovanie :

PV 10/10/2013 - 16.3
CRE 10/10/2013 - 16.3

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0424

Prijaté texty
PDF 204kWORD 24k
Štvrtok, 10. októbra 2013 - Štrasburg
Nedávne prípady násilia v Iraku
P7_TA(2013)0424RC-B7-0446/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. októbra 2013 o nedávnom násilí v Iraku (2013/2874(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iraku, najmä na uznesenie zo 14. marca 2013 s názvom Irak: kritická situácia menšín vrátane irackých Turkménov(1),

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane druhej, ako aj na uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. januára 2013 o dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom(2),

–  so zreteľom na spoločný strategický dokument Komisie o Iraku (2011–2013),

–  so zreteľom na správu týkajúcu sa situácie v oblasti ľudských práv v Iraku v období od januára do júna 2012, ktorú 19. decembra 2012 spoločne predložili Pomocná misia Organizácie Spojených národov v Iraku (UNAMI) a Úrad vysokej komisárky OSN pre ľudské práva,

–  so zreteľom na správu Medzinárodnej krízovej skupiny o Blízkom východe č. 144 zo 14. augusta 2013 s názvom Budovať alebo ničiť – irackí sunniti a štát,

–  so zreteľom na údaje OSN o obetiach na životoch za september, zverejnené 1. októbra 2013,

–  so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna z 29. júla 2013, v ktorom naliehavo vyzýva vedúcich predstaviteľov, aby vyviedli Irak „z pokraja katastrofy“,

–  so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna z 1. septembra 2013 o tragických udalostiach v tábore Ašraf, počas ktorých bolo zabitých 52 ľudí,

–  so zreteľom na Deklaráciu OSN o odstránení všetkých foriem neznášanlivosti a diskriminácie na základe náboženstva alebo viery z roku 1981,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ktorého je Irak zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej z 5. septembra 2013 o nedávnom násilí v Iraku,

–  so zreteľom na článok 122 ods. 5 a článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Irak naďalej bojuje s vážnymi politickými, bezpečnostnými a sociálno-ekonomickými problémami, a keďže politická scéna je extrémne roztrieštená a zasiahnutá násilím a sektárskou politikou, čo vážne bráni naplneniu oprávnenej túžby irackého ľudu po mieri, prosperite a skutočnom prechode k demokracii;

B.  keďže podľa údajov o obetiach na životoch zverejnených UNAMI bolo počas teroristických činov v septembri 2013 celkovo zabitých 979 a zranených 2133 Iračanov; keďže najviac zasiahnutou provinciou bol v septembri 2013 Bagdad, kde bolo 1 429 civilných obetí (418 zabitých a 1011 zranených osôb), po ktorom nasledovali provincie Ninive, Dijálá, Saláhuddín a al-Anbár; keďže Kirkúk, Arbíl, Babylon, Wásit, Dhíkár a Basra tiež hlásili obete na životoch;

C.  keďže dôsledky násilia voči civilnému obyvateľstvu zostávajú znepokojivo vysoké a naďalej rastú, keďže od začiatku roka 2013 bolo zabitých takmer 5 000 civilistov a takmer 10 000 ich bolo zranených, čo sú najvyššie údaje za posledných päť rokov;

D.  keďže veľká časť obyvateľstva je naďalej zasiahnutá vážnymi sociálnymi a hospodárskymi problémami – rozšírenou chudobou, vysokou nezamestnanosťou, hospodárskou stagnáciou, zhoršovaním životného prostredia a nedostatkom základných verejných služieb; keďže početné pokojné demonštrácie požadujúce viac sociálnych, ekonomických a politických práv sú naďalej veľmi systematicky a beztrestne potláčané bezpečnostnými silami;

E.  keďže iracká ústava zaručuje všetkým občanom rovnosť pred zákonom, ako aj „správne, politické, kultúrne práva a právo na vzdelanie rôznych národností“;

F.  keďže v dohode o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Irakom a najmä v jej doložke o ľudských právach sa zdôrazňuje, že politický dialóg medzi EÚ a Irakom by sa mal zameriavať na ľudské práva a na posilňovanie demokratických inštitúcií;

1.  dôrazne odsudzuje nedávne teroristické činy a zvýšené sektárske násilie, ktoré so sebou nesie nebezpečenstvo, že krajina sa opäť prepadne do sektárskych rozbrojov, a vyvoláva obavy zo širšieho sektárskeho konfliktu v celom regióne; poukazuje na skutočnosť, že i keď sa násilie objavuje v sektárskej oblasti, jeho príčiny sú skôr politické, než náboženské;

2.  vyjadruje svoju sústrasť rodinám a priateľom zosnulých a zranených;

3.  odsudzuje tieto nedávne útoky: z 3. septembra 2013, pri ktorom bolo zabitých prinajmenšom 60 osôb hlavne v šíitských štvrtiach Bagdadu; z 15. septembra 2013, keď bolo pri bombových útokoch v celom Iraku zabitých viac ako 40 osôb, pričom cieľom útokov boli väčšinou šíitské oblasti; z 21. septembra 2013, pri ktorom bolo počas pohrebu v bagdadskej štvrti Sadrovo mesto zabitých prinajmenšom 60 osôb; z 30. septembra 2013, pri ktorom bolo hlavne v šíitských štvrtiach Bagdadu pri výbuchu bomby umiestnenej v aute zabitých prinajmenšom 54 osôb; z 5. októbra 2013, pri ktorom samovražedný bombový útočník prinajmenšom 51 osôb zabil a 70 zranil, pričom jeho cieľom boli šíitskí pútnici v bagdadskej štvrti al-A´zamíja, a najmenej 12 osôb bolo zabitých a 25 zranených, keď v ten istý deň ďalší samovražedný bombový útočník zaútočil na kaviareň v meste Balad na sever od Bagdadu; zo 6. októbra 2013, pri ktorom bolo zabitých najmenej 12 detí vo veku od 6 do 12 rokov a mnoho ďalších bolo zranených samovražedným bombovým útočníkom, ktorý zaútočil blízko základnej školy v dedine turkménskych šíitov Kabák; zo 7. októbra 2013, pri ktorom bolo počas najnovšej vlny výbuchov v Bagdade zabitých prinajmenšom 22 osôb; a z 8. októbra 2013, pri ktorom bolo zabitých najmenej 9 osôb pomocou výbušniny umiestnenej v aute v Bagdade a počas útokov proti bezpečnostným silám na severe krajiny;

4.  dôrazne odsudzuje útok na tábor Ašraf, ktorý uskutočnili iracké sily 1. septembra 2013 a počas ktorého bolo 52 iránskych utečencov zabitých a 7 obyvateľov tábora vrátane šiestich žien bolo unesených, a o ktorých sa podľa vyhlásenia podpredsedníčky Komisie a vysokej predstaviteľky Únie predpokladá, že sú zadržiavaní v Bagdade, a požaduje ich bezodkladné a bezpodmienečné prepustenie; vyjadruje svoju podporu práci UNAMI, ktorá sa usiluje premiestniť približne 3 000 obyvateľov tábora mimo Irak;

5.  vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad novou vlnou nestability a vyzýva irackých politických vedúcich predstaviteľov zo všetkých etnických a náboženských skupín, aby spolupracovali s cieľom skoncovať so sektárskym násilím a nedôverou a aby zjednotili iracký ľud;

6.  vyzýva vládu Iraku i regionálne vlády, aby odsúdili útoky a aby uľahčili plné a rýchle nezávislé medzinárodné vyšetrovanie nedávnych teroristických útokov v regióne, a vyzýva irackú vládu, aby v plnej miere spolupracovala pri tomto vyšetrovaní, aby boli osoby zodpovedné za tieto činy postavené pred súd;

7.  vyjadruje svoje znepokojenie nad rozšírením násilia z konfliktu v Sýrii do Iraku, kde džihádisti napojení na Islamský iracký štát, sunnitskú zastrešujúcu skupinu, ktorá zahŕňa al-Káidu, nadobudli na význame;

8.  naliehavo vyzýva politických, náboženských a občianskych vedúcich predstaviteľov a bezpečnostné sily, aby začali spolupracovať, aby sa skoncovalo s krviprelievaním, a aby zaistili, že všetci irackí občania budú cítiť, že sú rovnako chránení;

9.  vyzýva irackú vládu a všetkých vedúcich politických predstaviteľov, aby prijali opatrenia nutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany všetkých obyvateľov v Iraku, a najmä príslušníkov zraniteľných menšín; vyzýva irackú vládu, aby zaistila, že bezpečnostné sily budú dodržiavať zásady právneho štátu a medzinárodné normy;

10.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo a EÚ, aby podporovali irackú vládu nabádaním k iniciatívam zameraným na národný dialóg, upevnenie právneho štátu a poskytovanie základných služieb s cieľom vybudovať bezpečný, stabilný, jednotný, prosperujúci a demokratický Irak, kde sú chránené ľudské a politické práva všetkých osôb;

11.  vyzýva iracké orgány, aby vzhľadom na to, že bezpečnostná situácia prehĺbila problémy zraniteľnejších skupín, ako sú ženy, mladí ľudia a aktivisti za základné práva vrátane odborárov, bezodkladne prijali opatrenia, ktoré by nasmerovali viac zdrojov do programov zameraných na zlepšenie situácie;

12.  podporuje náboženský dialóg medzi sunnitskými a šíitskými duchovnými predstaviteľmi ako nutný nástroj riešenia konfliktu; sa domnieva, že nedávne rozhovory medzi USA a Iránom sú tiež príležitosťou pre Irak, aby bol mostom, keďže je jednou z mála krajín, ktoré majú silné vzťahy s obidvomi krajinami; vyzýva iránskych vedúcich predstaviteľov, aby sa konštruktívne zapojili do stabilizácie regiónu;

13.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, osobitnému zástupcovi Európskej únie pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, irackej vláde a parlamentu, regionálnej vláde Kurdistanu, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a Rade OSN pre ľudské práva.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2013)0101.
(2) Prijaté texty, P7_TA(2013)0022.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia