Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0099(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0293/2013

Внесени текстове :

A7-0293/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 22/10/2013 - 6.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0425

Приети текстове
PDF 278kWORD 21k
Вторник, 22 октомври 2013 г. - Страсбург
Тарифни квоти за вино ***I
P7_TA(2013)0425A7-0293/2013
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 октомври 2013 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета по отношение на тарифните квоти за вино (COM(2013)0187 — C7-0090/2013 — 2013/0099(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0187)

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C7–0090/2013),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид поетия с писмо от 16 октомври 2013 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид член 55 от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия (A7-0293/2013),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 22 октомври 2013 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета по отношение на тарифните квоти за вино
P7_TC1-COD(2013)0099

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1202/2013.)

Правна информация - Политика за поверителност