Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0099(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0293/2013

Předložené texty :

A7-0293/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 22/10/2013 - 6.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0425

Přijaté texty
PDF 307kWORD 21k
Úterý, 22. října 2013 - Štrasburk
Celní kvóty pro víno ***I
P7_TA(2013)0425A7-0293/2013
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009 vztahující se k celním kvótám pro víno (COM(2013)0187 – C7-0090/2013 – 2013/0099(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0187),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0090/2013),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 16. října 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod (A7-0293/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. října 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, pokud jde o celní kvóty pro víno
P7_TC1-COD(2013)0099

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 1202/2013.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí