Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/0099(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0293/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0293/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 22/10/2013 - 6.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0425

Pieņemtie teksti
PDF 268kWORD 20k
Otrdiena, 2013. gada 22. oktobris - Strasbūra
Tarifu kvotas vīnam ***I
P7_TA(2013)0425A7-0293/2013
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2013. gada 22. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Padomes Regulā (EK) Nr. 1215/2009 attiecībā uz tarifu kvotām vīnam (COM(2013)0187 – C7-0090/2013 – 2013/0099(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2013)0187),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija Parlamentam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0090/2013),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 16. oktobra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A7-0293/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt Parlamentam atkārtoti, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 22. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2013, ar kuru attiecībā uz tarifu kvotām vīnam groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009
P7_TC1-COD(2013)0099

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 1202/2013.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika