Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0099(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0293/2013

Texte depuse :

A7-0293/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 22/10/2013 - 6.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0425

Texte adoptate
PDF 274kWORD 20k
Marţi, 22 octombrie 2013 - Strasbourg
Contingente tarifare pentru vin ***I
P7_TA(2013)0425A7-0293/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 octombrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului în ceea ce privește contingentele tarifare pentru vin (COM(2013)0187 – C7-0090/2013 – 2013/0099(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2013)0187),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0090/2013),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 16 octombrie 2013 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0293/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui/Președintei sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 octombrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului în ceea ce privește contingentele tarifare pentru vin
P7_TC1-COD(2013)0099

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 1202/2013.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate