Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0458(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0334/2013

Esitatud tekstid :

A7-0334/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 22/10/2013 - 6.2
CRE 22/10/2013 - 6.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0426

Vastuvõetud tekstid
PDF 188kWORD 19k
Teisipäev, 22. oktoober 2013 - Strasbourg
Makromajandusliku finantsabi andmine Kirgiisi Vabariigile ***II
P7_TA(2013)0426A7-0334/2013

Euroopa Parlamendi 22. oktoobri 2013. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus makromajandusliku finantsabi andmise kohta Kirgiisi Vabariigile (11703/1/2013 – C7-0314/2013 – 2011/0458(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (11703/1/2013 – C7–0314/2013),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2011)0925) suhtes,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esimehe 11. juuli 2013. aasta kirja, milles ta võttis kohustuse soovitada kiita täiskogu istungil heaks nõukogu esimese lugemise seisukoht,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 72,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust teisele lugemisele (A7-0334/2013),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et õigusakt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) Vastuvõetud tekstid, 11.12.2012, P7_TA(2012)0466.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika