Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0458(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0334/2013

Ingediende teksten :

A7-0334/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 22/10/2013 - 6.2
CRE 22/10/2013 - 6.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0426

Aangenomen teksten
PDF 194kWORD 20k
Dinsdag 22 oktober 2013 - Straatsburg
Macrofinanciële bijstand aan Kirgizië ***II
P7_TA(2013)0426A7-0334/2013

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 oktober 2013 betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van macrofinanciële bijstand aan Kirgizische Republiek (11703/1/2013 – C7-0314/2013 – 2011/0458(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (11703/1/2013 – C7-0314/2013),

–  gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt(1) inzake het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0925),

–  gezien het schrijven van de voorzitter van de Commissie internationale handel van 11 juli 2013 waarin wordt toegezegd dat de plenaire zal worden aanbevolen zijn goedkeuring te hechten aan het standpunt van de Raad in eerste lezing,

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 72 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie internationale handel (A7-0334/2013),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het standpunt van de Raad in eerste lezing;

2.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Aangenomen teksten van 11.12.2012, P7_TA(2012)0466.

Juridische mededeling - Privacybeleid