Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0458(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0334/2013

Teksty złożone :

A7-0334/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 22/10/2013 - 6.2
CRE 22/10/2013 - 6.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0426

Teksty przyjęte
PDF 268kWORD 19k
Wtorek, 22 października 2013 r. - Strasburg
Udzielenie pomocy makrofinansowej Republice Kirgiskiej ***II
P7_TA(2013)0426A7-0334/2013

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Republice Kirgiskiej (11703/1/2013 – C7-0314/2013 – 2011/0458(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu (11703/1/2013 – C7-0314/2013),

–  uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi i Radzie (COM(2011)0925),

–  uwzględniając pismo przewodniczącego Komisji Handlu Międzynarodowego z dnia 11 lipca 2013 r., w którym zalecił on przyjęcie na posiedzeniu plenarnym stanowiska Rady w pierwszym czytaniu,

–  uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 72 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Handlu Międzynarodowego (A7–0334/2013),

1.  zatwierdza stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu;

2.  stwierdza, że akt ustawodawczy zostaje przyjęty zgodnie ze stanowiskiem Rady;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady aktu ustawodawczego, zgodnie z art. 297 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

4.  zobowiązuje sekretarza generalnego do podpisania aktu po stwierdzeniu należytego zakończenia wszystkich procedur oraz do zlecenia, w porozumieniu z sekretarzem generalnym Rady, publikacji aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Teksty przyjęte dnia 11.12.2012, P7_TA(2012)0466.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności