Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0458(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0334/2013

Texte depuse :

A7-0334/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 22/10/2013 - 6.2
CRE 22/10/2013 - 6.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0426

Texte adoptate
PDF 192kWORD 19k
Marţi, 22 octombrie 2013 - Strasbourg
Asistenţă macrofinanciară pentru Republica Kârgâzstan ***II
P7_TA(2013)0426A7-0334/2013

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 octombrie 2013 referitoare le poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Deciziei Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Kârgâzstan (11703/1/2013 – C7-0314/2013 – 2011/0458(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (11703/1/2013 – C7–0314/2013),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0925),

–  având în vedere scrisoarea președintelui Comisiei pentru comerț internațional din 11 iulie 2013, în care se recomanda plenului să aprobe poziția Consiliului în primă lectură,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 72 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru comerț internațional (A7-0334/2013),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Texte adoptate, 11.12.2012, P7_TA(2012)0466.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate