Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0458(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0334/2013

Ingivna texter :

A7-0334/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 22/10/2013 - 6.2
CRE 22/10/2013 - 6.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0426

Antagna texter
PDF 191kWORD 19k
Tisdagen den 22 oktober 2013 - Strasbourg
Makroekonomiskt stöd till Kirgizistan ***II
P7_TA(2013)0426A7-0334/2013

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 22 oktober 2013 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt bistånd till Kirgizistan (11703/1/2013 – C7-0314/2013 – 2011/0458(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (11703/1/2013 – C7–0314/2013),

–  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0925),

–  med beaktande av skrivelsen från ordföranden för utskottet för internationell handel av den 11 juli 2013 där plenarsammanträdet uppmanas godkänna rådets ståndpunkt vid första behandlingen,

–  med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 72 i arbetsordningen,

–  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för internationell handel (A7-0334/2013).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Antagna texter av den 11.12.2012, P7_TA(2012)0466.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy