Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0055(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0132/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0132/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 18/04/2013 - 5.6
CRE 18/04/2013 - 5.6
A szavazatok indokolása
PV 22/10/2013 - 8.1
CRE 22/10/2013 - 8.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0182
P7_TA(2013)0429

Elfogadott szövegek
PDF 203kWORD 41k
2013. október 22., Kedd - Strasbourg
A hajók újrafeldolgozása ***I
P7_TA(2013)0429A7-0132/2013
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2013. október 22-i jogalkotási állásfoglalása a hajók újrafeldolgozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0118),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0082/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. július 12-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2013. június 27-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére (A7-0132/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(2);

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 299., 2012.10.4., 158. o.
(2) Ez az álláspont lép a 2013. április 18-án elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0182).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2013. október 22-én került elfogadásra a hajók újrafeldolgozásáról, valamint az 1013/2006/EK rendelet és a 2009/16/EK irányelv módosításáról szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2012)0055

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 1257/2013/EU rendelet.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat