Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2012/0055(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0132/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0132/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 18/04/2013 - 5.6
CRE 18/04/2013 - 5.6
Balsojumu skaidrojumi
PV 22/10/2013 - 8.1
CRE 22/10/2013 - 8.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0182
P7_TA(2013)0429

Pieņemtie teksti
PDF 270kWORD 26k
Otrdiena, 2013. gada 22. oktobris - Strasbūra
Kuģu pārstrāde ***I
P7_TA(2013)0429A7-0132/2013
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2013. gada 22. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kuģu pārstrādi (COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0118),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0082/2012),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 12. jūlija atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 27. jūnija vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A7-0132/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju(2);

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt Parlamentam vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 299, 4.10.2012., 158. lpp.
(2) Šī nostāja aizstāj 2013. gada 18. aprīlī pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti P7_TA(2013)0182.).


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 22. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2013 par kuģu pārstrādi un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1013/2006 un Direktīvu 2009/16/EK
P7_TC1-COD(2012)0055

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 1257/2013.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika