Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/0055(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0132/2013

Texte depuse :

A7-0132/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/04/2013 - 5.6
CRE 18/04/2013 - 5.6
Explicaţii privind voturile
PV 22/10/2013 - 8.1
CRE 22/10/2013 - 8.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0182
P7_TA(2013)0429

Texte adoptate
PDF 276kWORD 39k
Marţi, 22 octombrie 2013 - Strasbourg
Reciclarea navelor ***I
P7_TA(2013)0429A7-0132/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 22 octombrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reciclarea navelor (COM(2012)0118 – C7-0082/2012 – 2012/0055(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0118),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0082/2012),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 iulie 2012(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 27 iunie 2013 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A7-0132/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(2);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 299, 4.10.2012, p. 158.
(2) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele din 18 aprilie 2013 (Texte adoptate P7_TA(2013)0182.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 octombrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind reciclarea navelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 și a Directivei 2009/16/CE
P7_TC1-COD(2012)0055

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 1257/2013.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate