Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0440(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0050/2013

Předložené texty :

A7-0050/2013

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/04/2013 - 5.5
CRE 18/04/2013 - 5.5
Vysvětlení hlasování
PV 22/10/2013 - 8.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0181
P7_TA(2013)0430

Přijaté texty
PDF 310kWORD 21k
Úterý, 22. října 2013 - Štrasburk
Evropská demografická statistika ***I
P7_TA(2013)0430A7-0050/2013
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. října 2013 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské demografické statistice (COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

—  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2011)0903),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0518/2011),

—  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 11. září 2013 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

—  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0050/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(1);

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 18. dubna 2013 (Přijaté texty P7_TA(2013)0181.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 22. října 2013 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2013 o evropské demografické statistice
P7_TC1-COD(2011)0440

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č. 1260/2013.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí