Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0440(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0050/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0050/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/04/2013 - 5.5
CRE 18/04/2013 - 5.5
Äänestysselitykset
PV 22/10/2013 - 8.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0181
P7_TA(2013)0430

Hyväksytyt tekstit
PDF 187kWORD 20k
Tiistai 22. lokakuuta 2013 - Strasbourg
Euroopan väestön demografisia tietoja koskevat tilastot ***I
P7_TA(2013)0430A7-0050/2013
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 22. lokakuuta 2013 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan väestön demografisia tietoja koskevista tilastoista (COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0903),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7–0518/2011),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 11. syyskuuta 2013 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä aluekehitysvaliokunnan ja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnot (A7-0050/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan(1);

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) Tämä kanta korvaa 18. huhtikuuta 2013 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0181).


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. lokakuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2013 antamiseksi Euroopan demografisista tilastoista
P7_TC1-COD(2011)0440

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) N:o 1260/2013.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö