Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0440(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0050/2013

Pateikti tekstai :

A7-0050/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/04/2013 - 5.5
CRE 18/04/2013 - 5.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 22/10/2013 - 8.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0181
P7_TA(2013)0430

Priimti tekstai
PDF 273kWORD 21k
Antradienis, 2013 m. spalio 22 d. - Strasbūras
Europos demografinė statistika ***I
P7_TA(2013)0430A7-0050/2013
Rezoliucija
 Tekstas

2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos demografinės statistikos (COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0903),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7–0518/2011),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 11 d. Tarybos atstovo laišku prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Regioninės plėtros komiteto bei Konstitucinių reikalų komiteto nuomones (A7-0050/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją(1);

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Ši pozicija pakeičia 2013 m. balandžio 18 d. priimtus pakeitimus (Priimti tekstai, P7_TA(2013)0181).


Europos Parlamento pozicija, priimta 2013 m. spalio 22 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2013 dėl Europos demografinės statistikos
P7_TC1-COD(2011)0440

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) Nr. 1260/2013.)

Teisinė informacija - Privatumo politika