Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0440(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0050/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0050/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 18/04/2013 - 5.5
CRE 18/04/2013 - 5.5
Balsojumu skaidrojumi
PV 22/10/2013 - 8.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2013)0181
P7_TA(2013)0430

Pieņemtie teksti
PDF 270kWORD 21k
Otrdiena, 2013. gada 22. oktobris - Strasbūra
Eiropas statistika par demogrāfiju ***I
P7_TA(2013)0430A7-0050/2013
Rezolūcija
 Teksts

Eiropas Parlamenta 2013. gada 22. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas statistiku par demogrāfiju (COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0903),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0518/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 11. septembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Reģionālās attīstības komitejas un Konstitucionālo jautājumu komitejas atzinumu (A7-0050/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;(1)

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) Šī nostāja aizstāj 2013. gada 18. aprīlī pieņemtos grozījumus (Pieņemtie teksti P7_TA(2013)0181.).


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2013. gada 22. oktobrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2013 par Eiropas demogrāfijas statistiku
P7_TC1-COD(2011)0440

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) Nr. 1260/2013.)

Juridisks paziņojums - Privātuma politika