Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0440(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0050/2013

Teksty złożone :

A7-0050/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/04/2013 - 5.5
CRE 18/04/2013 - 5.5
Wyjaśnienia do głosowania
PV 22/10/2013 - 8.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0181
P7_TA(2013)0430

Teksty przyjęte
PDF 279kWORD 21k
Wtorek, 22 października 2013 r. - Strasburg
Europejska statystyka w dziedzinie demografii? ***I
P7_TA(2013)0430A7-0050/2013
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie demografii (COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2011)0903),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7–0518/2011),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady złożone w piśmie z dnia 11 września 2013 r. do przyjęcia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art.55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinię Komisji Rozwoju Regionalnego i Komisji Spraw Konstytucyjnych (A7-0050/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu(1);

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

(1) Niniejsze stanowisko zastępuje poprawki przyjęte w dniu 18 kwietnia 2013 r. (Teksty przyjęte P7_TA(2013)0181).


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 22 października 2013 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2013 w sprawie statystyk europejskich w dziedzinie demografii
P7_TC1-COD(2011)0440

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) nr 1260/2013.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności