Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0440(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0050/2013

Texte depuse :

A7-0050/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/04/2013 - 5.5
CRE 18/04/2013 - 5.5
Explicaţii privind voturile
PV 22/10/2013 - 8.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0181
P7_TA(2013)0430

Texte adoptate
PDF 276kWORD 21k
Marţi, 22 octombrie 2013 - Strasbourg
Statisticile demografice europene ***I
P7_TA(2013)0430A7-0050/2013
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 22 octombrie 2013 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile demografice europene (COM(2011)0903 – C7-0518/2011 – 2011/0440(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0903),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0518/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului exprimat prin scrisoarea din 11 septembrie 2013 de aprobare a poziției Parlamentului, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizul Comisiei pentru dezvoltare regională și cel al Comisiei pentru afaceri constituționale (A7-0050/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(1);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Prezenta poziţie înlocuieşte amendamentele adoptate la 18 aprilie 2013 (Texte adoptate P7_TA(2013)0181).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 22 octombrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile demografice europene
P7_TC1-COD(2011)0440

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 1260/2013.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate